Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11522 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek” w Strzegowie
2019 8210 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX /48/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8209 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Unikowo, gmina Strzegowo
2019 8208 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo
2019 7808 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7805 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 7804 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5943 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2019rok
2019 5942 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 5941 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2019 5940 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5939 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2570 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzegowo
2019 2255 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzegowo dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzegowo
2019 1925 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Strzegowo
2019 1220 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/19/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 451 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12391 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12390 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12389 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12143 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 12142 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r.
2018 12141 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Strzegowo
2018 10471 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegowie
2018 10442 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegowo
2018 10399 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10398 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzegowo
2018 10397 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7575 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo
2018 7328 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Strzegowo
2018 5529 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/232/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej
2018 5528 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo.
2018 5527 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 5526 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2018 3596 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/232/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej.
2018 3595 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/231/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2018 rok
2018 3594 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania
2018 3593 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/228/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 809 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 805 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Strzegowo
2017 11975 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11972 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.
2017 11971 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 11969 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Strzegowo, a także w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za ich korzystanie
2017 11967 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie
2017 9745 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 9744 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niedzborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu
2017 9743 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie
2017 9742 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie
2017 9741 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo
2017 6874 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” na ulicę „Generała „Kruka” Kruszewskiego” w Strzegowie
2017 6853 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości stanowiąca własność Gminy Strzegowo, bądź będące w samoistnym posiadaniu
2017 6852 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „9 Maja” na ulicę „3 Maja” w Strzegowie
2017 6851 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 6850 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2017 6299 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Marysinek, gmina Strzegowo
2017 5277 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2017 rok
2017 3564 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 3563 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 165 /2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegowo na rok szkolny 2017/2018
2017 3562 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 164/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3561 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 163 /2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3560 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 6 marca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2017 1558 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Ignacewo gmina Strzegowo
2017 1191 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 146 /2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Strzegowie
2017 1190 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strzegowie
2017 367 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2016 11273 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2016 11272 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11271 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r
2016 11270 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r
2016 10564 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 10563 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegowo
2016 6606 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6605 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5534 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/ 109/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2016 5533 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z odkrytego basenu w Strzegowie
2016 5532 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z boisk zlokalizowanych na terenie Gminy
2016 4468 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Strzegowo, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 4467 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2016 2374 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 417 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 416 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Zespole Szkół w Niedzborzu
2016 415 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegowo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 11089 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 11088 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 11087 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 11086 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 11085 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11084 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 11083 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016r.
2015 7962 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegowo
2015 5679 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo
2015 4574 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2014r Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Strzegowo na rok 2014 Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2013roku
2015 3912 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 3736 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3358 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 11260 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9355 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 9354 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr VLIII/255/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2014 9353 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Strzegowie
2014 7313 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2014 5976 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej
2014 5975 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Strzegowie przy ul. Sportowej.
2014 5036 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/240/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2014 5035 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/239/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2184 2014-03-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 743 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Strzegowo na rok 2012 Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2011roku
2014 496 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 495 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 494 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220 /2014 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 493 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia inkasa i wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
2013 12956 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 12955 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12954 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 12953 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12202 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2013 12201 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5355 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 5261 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5260 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5259 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegowo
2013 5258 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegowo
2013 1025 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9577 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 9576 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9575 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9574 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9573 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 9572 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9571 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone na stanowisku logopedy w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2012 7163 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2012 7162 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2012 7161 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Strzegowo w każdym okręgu
2012 5869 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegowie
2012 5576 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością Gminy Strzegowo
2012 4318 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/ 101/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Budy Wolińskie
2012 4317 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Konotopa
2012 4316 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/ 99/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Budy Mdzewskie
2012 2828 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunalnego w Strzegowie
2012 2827 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Strzegowo na rok 2012
2011 7353 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7354 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7351 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 października 2011r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Unikowo.
2011 7352 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie.
2011 7357 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 7358 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7355 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7356 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 4435 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzegowie
2011 4436 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie
2011 1880 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2010 6870 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 6869 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6868 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 6871 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
2010 4963 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Czarnocin
2010 2119 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegowo.
2010 1906 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegowo na rok 2010
2010 1833 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu gruntów
2010 1832 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegowie
2010 1709 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegowie
2009 6116 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6115 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6117 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
2009 6114 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegowo
2009 6118 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5473 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy
2009 4101 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rydzyn Szlachecki
2009 3195 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Unierzyżu
2009 3196 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Strzegowo
2009 3123 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie
2009 3124 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2009 3122 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2009 2149 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzegowo
2009 840 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzegowo na rok 2009.