Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 156

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5394 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 5393 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2019 roku
2019 3228 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 3115 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 3016 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2382 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2019 2032 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2019
2019 2031 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania
2019 2030 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2019 2029 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2028 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sterdyń na lata 2019-2023"
2018 12690 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Sterdyń
2018 10551 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10550 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2018
2018 10549 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10548 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 10105 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sterdyń
2018 10104 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 10103 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 9888 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 9887 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 9886 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/126/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 9872 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 8232 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 8183 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 8182 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sterdyń
2018 8181 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5143 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5039 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2018 roku
2018 4171 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2018 4170 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2018 4169 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "SENIOR+" w Gminie Sterdyń
2018 4168 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/160/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2018 4167 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/156/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sterdyni oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2036 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/150/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018
2017 9587 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017 r.
2017 8896 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2017 7846 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2017 6790 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XIX/97/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6789 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6788 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XVI/91/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6787 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XV/88/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 6683 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 6682 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2017 6681 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 6680 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2017 4655 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/123/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4654 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/122/17 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2850 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr xxii/115/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 2849 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2017 1367 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/113/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. lip drobnolistnych stanowiących pomniki przyrody
2017 1366 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/112/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sterdyń
2017 1365 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/107/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017
2017 335 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/98/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 11454 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/99/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2016 9978 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/81/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 9977 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/76/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 9976 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/71/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2016 7263 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2016 7262 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7261 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5579 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/78/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5574 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sterdyń
2016 4279 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/72/16 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2694 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2016
2015 10812 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10811 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2015 9320 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9319 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 9318 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9317 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2015 6493 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Sterdyń
2015 5764 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2015
2015 5696 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5695 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Sterdyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5478 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2189 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sterdyń
2015 2188 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia statutów sołectw
2014 11194 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 11193 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2014 10803 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Sterdyń
2014 9755 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sterdyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 7636 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/212/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2014 7635 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2014 7634 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/209/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie korzystania ze skwerów na terenie Gminy Sterdyń
2014 7633 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z terenów wypoczynkowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy Sterdyń
2014 7632 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/207/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5575 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 5464 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z placu rekreacyjno-sportowego w Łazowie
2014 5463 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń.
2014 5462 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sterdyń
2014 5068 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2012
2014 4623 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
2014 4075 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 4002 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 3056 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2413 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 1772 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2014 1771 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
2014 1636 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2014
2014 1635 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sterdyń
2014 1634 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sterdyń na lata 2014-2018".
2014 1633 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2014 811 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 753 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/153 /09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009.
2013 12527 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sterdyń
2013 12452 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12451 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/166/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Sterdyń
2013 12450 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/165/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2013 11892 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 9502 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Stelągach.
2013 9017 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/152/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sterdyń
2013 9016 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni zlokalizowanej w Kiełpińcu oraz zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sterdyni
2013 9015 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przysługujących nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2013 8609 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 6250 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/159/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przysługujących nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze, rozliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 6249 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 6248 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Sterdyni do Zespołu Szkół w Sterdyni
2013 6247 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/129/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni
2013 6246 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/130/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 5953 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/143/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2013 5952 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/142/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń
2013 2131 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń
2013 1777 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 lipca 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2013 1612 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1611 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1610 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi
2013 1609 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2013 1381 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń.
2013 1380 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1379 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1378 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 991 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/116/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2013
2012 8104 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Sterdyń
2012 8103 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8102 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2012 8101 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sterdyń
2012 8100 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5508 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni.
2012 3953 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3401 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 3312 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2012 3311 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
2012 3307 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 2 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2852 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 15 czerwca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 1361 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sterdyń i jej jednostkom podległym.
2012 326 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 325 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 324 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2011 7430 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Sterdyń
2011 7429 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sterdyń
2011 7428 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 7431 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7434 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7433 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7432 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń oraz określenia zwolnień od podatku