Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11443 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 11442 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 11441 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 10390 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 10389 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany granic sołectw Gniazdowo i Rogowo-Folwark oraz zmiany statutów tych sołectw.
2019 10388 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2019 10387 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2019 8212 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 8211 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2019 rok.
2019 5900 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 5899 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5898 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.
2019 4393 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 4392 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4391 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2019 rok.
2019 4390 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń
2019 3165 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 3164 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 3163 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3162 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stary Lubotyń.
2019 3161 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń"
2019 1635 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2019 1634 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stary Lubotyń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 1633 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń".
2019 1632 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2019 297 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 296 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2019 295 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Stary Lubotyń.
2019 294 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 12589 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 12588 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 12587 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12586 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 12585 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12584 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2019 roku.
2018 10370 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 7696 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 7695 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6818 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 6817 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 6816 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6815 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 6814 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2018 5036 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2018 4900 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 4899 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2018 rok.
2018 4898 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.
2018 4897 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stary Lubotyń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2018 4896 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.
2018 4391 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Stary Lubotyń.
2018 3838 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 3837 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 2246 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/184/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2245 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2244 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/182/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.
2018 2180 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/190/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.
2018 2179 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/188/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 2178 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/180/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2017 11585 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 11584 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniazdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniazdowie.
2017 11583 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinie Szlacheckim.
2017 11582 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2017 11581 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.
2017 11580 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11579 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 11578 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2018 roku.
2017 9048 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2017 9047 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2017 8014 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 7203 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 5128 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 4326 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
2017 4324 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 3066 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/136/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 3065 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/135/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.
2017 3064 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/134/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 3063 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/133/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2017 2248 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 1892 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/122/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 lutego 2017r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej.
2017 1891 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/120/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 lutego 2017r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2017 909 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.
2017 908 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2022.
2017 699 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/102/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.
2016 11192 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej
2016 10584 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 10583 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.
2016 9680 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 9073 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.
2016 8265 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2016 8264 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 7519 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2016 5501 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 5499 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2016 5498 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/86/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2016 5497 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 4751 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 3645 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 2850 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stary Lubotyń.
2016 2515 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 528 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.
2016 527 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.
2015 10016 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10015 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.
2015 10014 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2015 10013 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10012 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10011 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2016 roku.
2015 10010 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7671 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
2015 6843 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 6537 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 5782 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 5164 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2015 4300 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 4299 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4298 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie bezpłatnego transportu wraz z opieką w czasie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2015 4297 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2015 4296 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Lubotyń
2015 4295 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2015 1013 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2015 858 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/237/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na rok 2014.
2015 424 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2014 rok.
2015 239 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2015.
2015 238 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2015 - 2020.
2014 11089 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/245/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku.
2014 11088 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/244/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 10102 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2014 9546 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9484 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 9054 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8708 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8578 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 8448 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/177/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8130 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 7782 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6965 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 6766 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/151/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 4996 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 4995 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 4901 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 4878 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 4515 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2014 4514 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2014 3375 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2695 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2557 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń
2014 2140 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 355 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 354 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na terenie gminy Stary Lubotyń.
2014 174 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2013 13549 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 12 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2013 - 2017
2013 12046 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2013 12045 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2013 12044 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 12043 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku.
2013 12042 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 11948 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11246 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10716 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10436 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10112 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/29/03 i w uchwale nr X/60/11 Rady Gminy Stary Lubotyń.
2013 10111 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 9940 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 9452 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/175/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9451 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych
2013 6362 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2013 6361 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.
2013 6360 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 6359 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6358 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie podziału sołectwa Gniazdowo.
2013 4308 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2013 4307 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 3167 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2010.
2013 2134 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 522 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2013 521 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2013.
2012 9619 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2012 9618 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/134/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 9617 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2012 9616 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 8407 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8406 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8405 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/124/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8404 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8403 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2013 roku.
2012 8402 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 7370 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 7369 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów wsi Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin Szlachecki, Żochowo.
2012 7368 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 7367 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2013 - 2017.
2012 6161 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 6160 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stary Lubotyń
2012 6159 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2012 6158 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5045 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu
2012 4637 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVI/99/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/11.
2012 4636 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/84/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012 r.
2012 3436 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2012 3435 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 215 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2012.
2011 8057 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2012 roku.
2011 8056 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 8058 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 8060 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8059 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Stary Lubotyń.
2011 6290 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie podziału sołectwa Podbielko na dwa odrębne sołectwa: Podbielko i Gawki oraz wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Podbielko.
2011 6291 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw: Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Stary Lubotyń, Turobin-Brzozowa, Stary Turobin.
2011 3820 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń oraz określenia granic ich obwodów.
2011 3684 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Chmielewo, Gawki, Gumowo, Podbiele, Rząśnik, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański, Świerże, Żochowo, Żyłowo.
2011 3683 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Budziszki, Gniazdowo, Rogowo Folwark, Stare Rogowo, Kosewo
2011 3685 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy.
2011 3687 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Lubotyń i jej jednostkom podległym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 3686 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr XIX/100/08 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 11 wrzesnia 2008 r.
2011 2297 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Podbielko.
2011 2298 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Podbielu w filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2011 2299 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 709 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń.
2011 710 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Stary Lubotyń w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.
2011 305 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2011.
2010 7486 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 7487 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2011 roku.
2010 7488 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku.
2010 4730 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/21/04 Rady Gminy w Starym Lubotyniu.
2010 4088 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykanania budżetu na 2009 rok
2010 1082 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2010 rok
2010 1081 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
2010 1080 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.