Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 103

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4860 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na rok 2019”
2019 4859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2019 4771 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2019 2051 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2019 1113 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2018 11254 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 11253 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 11252 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, oraz zasad odczytywania wodomierzy i wykonywania płatności
2018 11251 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby
2018 11250 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2018 11249 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2019
2018 11248 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11208 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 11207 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu
2018 11206 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Staroźreby
2018 11205 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie Gminy Staroźreby miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4614 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staroźreby na obwody głosowania
2018 4479 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Żochowo Stare
2018 3330 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby na rok 2018”
2018 3164 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Staroźreby na okręgi wyborcze
2018 3163 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 191/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017
2018 3098 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2144 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 189/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Staroźreby
2018 1803 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 187/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Staroźreby oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1800 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 185/XXXII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1796 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 182/XXXI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2018 1646 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 175/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2018 749 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 177/XXX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 378 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby
2018 312 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 11846 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 169/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 11845 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 168/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby
2017 11844 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2017 11843 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2018
2017 11842 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 165/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 10491 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 159/XXVIII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 9253 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 8319 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 7929 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 138/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016
2017 6925 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 6924 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 6370 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2017 6369 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 154/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 6368 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 153/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia włączanych gimnazjów
2017 5909 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2017 4568 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 141/XXV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2978 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 136/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2977 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2017 2976 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Staroźreby jest organem prowadzącym
2017 2860 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2017 1008 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 528 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr 124/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby
2017 426 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 98/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2016 11322 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 125/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 11321 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Staroźreby
2016 11320 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 118/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staroźreby
2016 11319 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11318 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2013 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 11317 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 11316 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Staroźreby
2016 11315 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 113/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 11314 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 112/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby
2016 11313 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 111/XX//2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 11312 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 110/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2017
2016 11311 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9863 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Staroźreby instrumentem płatniczym
2016 9862 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Staroźreby na lata 2015 - 2018”
2016 9861 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 103/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach
2016 9860 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 102/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2016 8921 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2016 8510 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2016 8046 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Staroźrebach
2016 8043 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 96/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach
2016 6457 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 5192 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Staroźreby
2016 4424 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 3904 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 47/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 3854 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2016 1600 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 77/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2016 1599 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 149/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 r.
2016 1598 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 80/XXXIV/2006 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 lutego 2006 r.
2016 1557 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 70/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których Gmina Staroźreby jest organem prowadzącym
2016 1544 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2016 1541 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 68/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby
2016 1444 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 292 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2016 192 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2016 180 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11364 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 57/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Staroźreby przez inne niż Gmina Staroźreby osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10500 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2016 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 10499 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok
2015 10498 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 54/XI//2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10497 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2016
2015 10496 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 9344 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 9321 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 6898 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 21/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 6065 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5410 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 4172 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2011 Rady Gminy Staroźreby z dnia 04 lutego 2011 r. – w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby
2015 1285 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2014 8063 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr 147/XXIII/2013 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012
2009 3798 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata