Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 134

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11215 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2019 11214 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica
2019 11213 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2019 11212 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 9148 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9147 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9146 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2019 9145 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6438 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 6024 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2019 roku.”
2019 6023 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6022 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4361 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica
2019 3030 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 1310 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 512 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 511 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 510 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kornica
2019 509 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 508 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2018 12547 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku.
2018 12546 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12545 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2018 10194 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVIII/265/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica.
2018 10089 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/272/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 10088 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/261/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica
2018 8067 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXVI/260/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stara Kornica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8066 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXVI/259/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stara Kornica
2018 7674 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/254/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród Wójta Gminy Stara Kornica za osiągnięte wyniki sportowe
2018 7113 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2018 7112 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 4208 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LVI/235/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 4207 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LVI/234/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Kornica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3642 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/233/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2018 roku.”
2018 3641 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/232/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 2079 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr LIII/225/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Stara Kornica
2018 1794 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LIII/226/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starej Kornicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 10552 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/203/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 10551 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2017 10549 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/201/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4358 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/176/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego
2017 3832 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/179/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kornica
2017 3831 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznawanych za poszczególne z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3830 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia liczby punktów przeznaczonych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3829 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/175/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Stara Kornica
2017 2465 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym , szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1431 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 1430 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2017 379 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 378 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/144/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów małej architektury: „Rewitalizacja centrum Gminy Stara Kornica w obrębie Urzędu Gminy”.
2017 377 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów małej architektury: „Rewitalizacja centrum Gminy Stara Kornica w obrębie Urzędu Gminy”
2016 10421 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 10420 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2017 oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10419 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2016 10418 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10417 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 października 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Stara Kornica
2016 10416 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica
2016 8748 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Kornica instrumentem płatniczym
2016 6400 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica
2016 6399 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5898 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kornica
2016 1518 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 12 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1085 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 10920 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/75/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu
2015 10648 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/71/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10647 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/70/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10646 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2015 10645 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/68/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 8229 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/64/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2015 8228 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/63/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica.
2015 7534 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu
2015 7467 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica
2015 6832 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
2015 2637 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2629 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 740 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2015-2017
2015 269 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stara Kornica
2014 11099 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11098 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2014 11097 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 9320 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2014 5505 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia dróg gminnych
2014 1410 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1409 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 505 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Stara Kornica
2013 12521 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12520 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
2013 12519 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 10991 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10345 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica.
2013 10344 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica.
2013 10249 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8278 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
2013 7471 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów zurbanizowanych.
2013 7028 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6654 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6653 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica
2013 6336 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica
2013 2931 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2013 r."
2013 2742 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwała budżetowa na rok 2013.
2013 2390 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Stara Kornica
2013 2389 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2388 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica.
2013 2387 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2386 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1475 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica.
2013 1474 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1473 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stara Kornica.
2012 8865 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8864 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8863 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2012 8862 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymairu podatku rolnego na 2013 rok.
2012 8644 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów przeznaczonych do zalesienia.
2012 7027 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2012 6478 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stara Kornica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6477 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica
2012 4018 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2012 r.”
2012 966 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Stara Kornica na 2012 rok.
2011 6816 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6817 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2011 6818 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku
2011 5950 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kornica
2011 5951 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 2957 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy.
2011 615 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok.
2011 616 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/200/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2010 6771 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6772 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
2010 6773 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku.
2010 3678 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/10 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kornicy
2010 2053 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2010 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stara Kornica
2010 559 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 501 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 3908 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2009 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Stara Kornica