Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 206

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11478 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi LUDWIKOWO gmina Stara Biała
2019 11477 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 11476 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2019 11475 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020
2019 11474 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 9622 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą
2019 9111 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr 59/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019 – 2023
2019 8842 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8841 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 56/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8840 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8839 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 53/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8838 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok
2019 8837 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 60/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6224 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo
2019 4688 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2019 4634 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2019 4633 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 38/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2019 roku
2019 2294 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 28/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023
2019 2239 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 30/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2238 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Biała
2019 1185 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2019 rok
2018 13332 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Stara Biała
2018 13331 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 19/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia „Wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023”
2018 13330 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 12452 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Biała za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 12091 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 314/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała
2018 11297 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 312/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze gminy Stara Biała
2018 11214 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 311/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 10000 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 301/XXXII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2019
2018 8084 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 297/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
2018 8059 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 298/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na granicy miejscowości Stare Draganie i Nowe Bronowo
2018 8058 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała
2018 7184 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 283/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok
2018 6568 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Stara Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4606 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 279/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania
2018 3273 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 261/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo Duże
2018 3272 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 259/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała
2018 3271 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 258/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2018 3270 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2018 3269 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 256/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3234 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 269/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2018 roku
2018 3233 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 268/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze
2018 3232 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 271/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Biała
2018 1588 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2018 rok
2018 719 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 238/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała
2018 82 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 248/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2018 81 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 246/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stara Biała lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 11830 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 240/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice
2017 10902 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 219/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 10893 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 220/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze gminy Stara Biała
2017 10272 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 231/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 10271 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2017 10270 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie
2017 10269 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach i z dotychczasowego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach
2017 10268 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej
2017 10267 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym i z dotychczasowego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
2017 10150 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 213/XXIV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Maszewo
2017 9794 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 210/XXIV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2018
2017 9556 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 214/XXIV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała
2017 6296 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 200/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2016 rok
2017 5083 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 196/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 3299 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 183/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 3291 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 182/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1991 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 173/XIX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 866 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 166/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2017 rok
2016 11951 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 169/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2016 10856 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze gminy Stara Biała
2016 9867 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 150/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2017
2016 9280 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 151/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 8193 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 142/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2016 8185 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 145/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018
2016 8181 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr 143/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała
2016 6989 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 127/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2015 rok
2016 6749 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2016 4577 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 119/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała
2016 2695 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 96/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2016 rok
2016 1152 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr 102/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
2016 1063 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 90/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV
2016 372 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 99/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 28 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 79/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Biała Stara
2015 10452 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 86/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10451 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 85/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 10450 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 84/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze gminy Stara Biała
2015 10449 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 83/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Stara Biała na rok 2016
2015 8588 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV
2015 8392 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w miejscowościach Stare Proboszczewice i Nowe Proboszczewice
2015 8391 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
2015 8390 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stara Biała
2015 7899 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 66/VII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice i utworzenia Sołectwa Nowe Proboszczewice i Sołectwa Ogorzelice
2015 7742 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 65/VII/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 6296 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 61/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6295 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 60/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Biała
2015 6294 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 59/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 6293 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 58/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
2015 5717 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 50/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice i utworzenia Sołectwa Nowe Proboszczewice i Sołectwa Ogorzelice
2015 3020 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 34/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała
2015 3019 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 33/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów
2015 3018 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 32/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stara Biała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 3017 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 30/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3016 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 27/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice
2015 1078 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 18/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2015 rok
2015 252 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała
2015 251 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr 10/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała
2014 10760 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 268/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10759 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 267/XXXIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Stara Biała
2014 9167 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 258/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2015
2014 9166 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 255/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
2014 6703 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo
2014 5905 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 245/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
2014 5904 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2014 5903 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 239/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2014 5902 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 238/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 4237 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr 233/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
2014 2471 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała
2014 2470 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1587 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 1430 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 212/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2014 427 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2014 rok
2013 13663 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała
2013 13662 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018
2013 13661 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 12656 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 192/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie : nadania nazwy ulicom w miejscowości MASZEWO DUŻE
2013 12655 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 190/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze gminy Stara Biała
2013 11331 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXIV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 11330 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 184/XXIV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2014.
2013 10362 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 174/XXII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Brwilno
2013 9584 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2013 9583 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice
2013 5332 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 158/XX/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo
2013 108 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
2013 107 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2013
2012 8964 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013 r. na obszarze gminy Stara Biała.
2012 8669 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8109 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o nr ewid. 15 we wsi Biała, gmina Stara Biała.
2012 7225 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr 128/XVI/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 7224 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr 127/XVI/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2013.
2012 7223 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2012 6488 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 117/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała.
2012 6487 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 118/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
2012 6486 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 116/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2012 6485 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 114/XV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6053 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo.
2012 5291 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 109/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2012 5290 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 108/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze
2012 3126 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2012 roku.
2012 596 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 84/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2012.
2012 86 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 88/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2011 8233 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 80/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.
2011 7508 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
2011 7509 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2011 7510 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2011 6373 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 70/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 6372 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 69/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2012
2011 6375 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 72/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2011 6374 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 71/IX/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2012 r. na obszarze gminy Stara Biała.
2011 5277 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2011 5278 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2011 5279 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała.
2011 3783 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 48/VII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzoneprzez Gminę Stara Biała.
2011 3784 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 55/VII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.
2011 3286 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 39/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenieGminy Stara Biała.
2011 3287 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 40/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
2011 2646 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 35/V/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2011 1048 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 18/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2011 1047 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 17/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stara Biała
2011 1046 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 1049 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1052 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 23/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Wyszynie.
2011 1051 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 22/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Stara Biała.
2011 1050 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 20/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 350 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2011.
2011 147 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2011.
2010 7173 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXXI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy Stara Biała dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne lub fizyczne.
2010 6128 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6129 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 252/XXXI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze gminy Stara Biała
2010 5469 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2011.
2010 5122 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2010 4598 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 241/XXIX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo.
2010 4596 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 237/XXIX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała”.
2010 4597 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 238/XXIX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.
2010 2980 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 220/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2010 2981 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 221/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała"
2010 2478 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 218/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2010 2476 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 216/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Stara Biała na obwody głosowania.
2010 2477 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 217/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2010 185 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. zmiany uchwały Nr 145/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Biała gmina Stara Biała
2010 184 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 185/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości: Nowe Proboszczewice i Stare Proboszczewice gm. Stara Biała
2010 183 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 184/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości: Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała
2010 186 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 190/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2010 189 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 193/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 139/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektórych innych składników wynagradzania oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2010 188 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej
2010 187 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
2009 6773 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 179/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6772 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 178/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2010
2009 6774 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 180/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2010 roku na obszarze gminy Stara Biała
2009 6776 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 183/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej
2009 6775 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 182/XXII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy Stara Biała dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne lub fizyczne
2009 3319 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 161/XX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 czerwca 2009r. przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Biała na lata 2009 – 2016” wraz z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Biała na lata 2009-2032”
2009 3318 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 164/XX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 czerwca 2009r. zmian w Statucie Gminy Stara Biała
2009 2627 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 156/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w obszarze działek oznaczonych ewid. nr 36/11, 36/19, 36/20 w miejscowości Mańkowo, gmina Stara Biała
2009 2628 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 157/XIX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Biała
2009 1606 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 149/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała
2009 1605 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 148/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
2009 1601 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 144/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Biała.
2009 1603 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Maszewo Duże i wschodniej części wsi Mańkowo Gmina Stara Biała.
2009 1602 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BIAŁA gmina Stara Biała