Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 263

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11844 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”
2019 11843 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2019 11842 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +
2019 10678 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10677 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 10676 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019
2019 8688 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8396 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2019 8395 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stanisławów
2019 8394 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019
2019 8393 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2019 7655 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok
2019 7654 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/08 Gminy Stanisławów z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, gm. Stanisławów
2019 7653 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów
2019 7652 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stanisławów
2019 7651 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 7650 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2019 7649 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2019 7648 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4944 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019r.
2019 4943 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4038 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok
2019 4037 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4036 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4035 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2019 4034 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów”
2019 2098 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok
2019 421 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018
2019 420 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2019 419 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 418 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12972 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów
2018 12971 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019 i zwolnień z tego podatku
2018 12970 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2019
2018 10005 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/325/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów
2018 10004 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/323/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 i zwolnień w tym podatku
2018 10003 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/321/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018
2018 10002 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10001 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/319/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 9079 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX//317/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8355 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów
2018 8354 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stanisławów
2018 8353 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021, będących w posiadaniu gminy Stanisławów
2018 8352 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8351 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 8350 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
2018 6566 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w Szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2018 5621 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018
2018 5620 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 4395 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018r.
2018 3213 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018r.
2018 2447 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2018 2446 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów”
2018 2445 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2444 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1076 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 1075 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 446 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2018 rok
2018 445 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 10555 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2017 10535 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2017 10534 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 10533 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2018
2017 10532 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i zwolnień z tego podatku
2017 10531 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/66/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów
2017 10530 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień w tym podatku
2017 10529 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 10528 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2017 10526 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.
2017 8217 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017
2017 7947 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.
2017 7633 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2017 5701 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2017 5700 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Stanisławów instrumentem płatniczym
2017 5699 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Choiny
2017 5056 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia „ Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów".
2017 5054 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego
2017 5052 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego
2017 3799 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3798 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3797 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3796 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
2017 3795 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów"
2017 2905 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
2017 2832 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
2017 2120 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
2017 2118 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 1486 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
2017 1152 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2017 1151 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017.
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.
2016 11099 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stanisławów
2016 10450 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2016 10449 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Stanisławów
2016 10448 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2017.
2016 10447 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i zwolnień z tego podatku.
2016 10446 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
2016 9809 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2016 9808 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2016 9807 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
2016 9806 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016-2021.
2016 8987 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.
2016 8766 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2016 8095 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.
2016 7799 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2016 7798 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2016 7797 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 5452 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2016 5451 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
2016 5450 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5449 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5448 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5447 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2016 4347 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2016
2016 4346 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2016 4345 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.
2016 4162 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2016 2919 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2918 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2386 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2016 1950 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015.
2016 958 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2016 444 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów.
2016 310 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2016.
2015 10868 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIi/68/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia
2015 10867 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10866 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
2015 10865 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
2015 10864 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku.
2015 10863 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
2015 9976 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2015 8735 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów.
2015 8290 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2015 8133 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna Gmina Stanisławów
2015 6252 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stanisławów
2015 6117 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2015 6116 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
2015 4619 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
2015 4249 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3407 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2726 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
2015 2357 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2105 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
2015 1594 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2015.
2015 414 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
2014 11487 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2014 10523 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów.
2014 10522 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
2014 10521 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2014 10520 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2014 9541 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 9395 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 9394 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2014 9393 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2014 9392 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna
2014 8895 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 8823 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2014 8495 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 7850 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 5711 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
2014 5710 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
2014 3604 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2014
2014 1997 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
2014 898 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów
2014 897 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" w formie pieniężnej i rzeczowej
2014 896 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stanisławów
2014 64 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów
2014 63 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
2014 62 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2014 61 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2014.
2013 12420 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
2013 12419 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2014.
2013 12418 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
2013 12417 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2013 11423 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
2013 9501 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
2013 9469 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
2013 9468 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
2013 9467 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
2013 9466 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
2013 9312 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
2013 9311 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 8781 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/15/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2011
2013 8602 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/13/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011
2013 8411 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2013 8410 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
2013 5625 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
2013 5423 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Stanisławów
2013 5422 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
2013 5421 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów.
2013 5420 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4911 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów
2013 4910 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
2013 4552 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa
2013 3154 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2010
2013 1892 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1891 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
2013 1890 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1889 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1888 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2012 8958 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 i zwolnień z tego podatku.
2012 8957 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 8956 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/104/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2013.
2012 8955 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanislawowie
2012 8954 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowosci Prądzewo-Kopaczewo
2012 8953 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Mały Stanisławów
2012 8952 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 8951 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
2012 8950 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
2012 6093 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2012 6092 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2012 6091 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów
2012 4361 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik
2012 4178 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2012 4177 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2012 2541 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2012 890 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024.
2012 889 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2012.
2011 8672 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8671 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2012.
2011 7862 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2011 7864 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
2011 7863 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.
2011 5829 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2011 4892 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów
2011 4893 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.
2011 4894 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/208 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXII/124/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.
2011 4746 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2011 4747 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2011 3829 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów
2011 3579 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2011
2011 3580 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024
2011 2809 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/17/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Stanisławów.
2011 80 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 81 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2010 5921 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 5922 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2011
2010 5923 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011 i zwolnień z tego podatku.
2010 5543 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Stanisławów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 4216 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2010
2010 4217 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2010
2010 3267 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2010
2010 2790 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stanisławów
2010 418 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów
2010 419 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych
2010 420 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2009 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 84 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2009 6819 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XX/104/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2009 6024 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/168/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6023 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/167/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
2009 6025 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/169/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego
2009 6027 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/171/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2009 6026 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/170/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2009 5474 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów
2009 4515 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, stanowiących dochody Gminy Stanisławów
2009 4516 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 3339 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 3340 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 3341 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXV/139/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2009 2347 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu gminy Stanisławów
2009 880 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na rok 2009.
2009 879 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.