Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 375

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11876 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Somianka z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 rok
2019 10004 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2019 10003 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół podstawowych
2019 10002 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna
2019 10001 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 10000 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7938 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2019 7937 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2019 7936 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2019 7935 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2019 7934 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6442 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Somianka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5667 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Somianka z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4629 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Somianka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3411 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Somianka
2019 3043 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2019 roku”
2019 3042 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki pomocniczej gminy –Sołectwa Somianka Zaszosie
2019 3041 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa
2019 3040 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
2019 3039 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1180 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka
2019 1179 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka
2019 1178 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 346 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 345 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2019 344 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw utworzonych na terenie Gminy Somianka na temat zmian w statutach sołectw w zakresie wydłużenia kadencji organów wykonawczych
2019 343 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2018 13294 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2018 13293 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
2018 13292 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13291 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 13290 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13289 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2018 13288 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 13287 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 11531 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka
2018 11405 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/317/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11362 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/318/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 11361 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/315/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11360 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/313/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 9797 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Gminy Somianka z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 9214 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LIII/308/18 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie : zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8359 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/306/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8358 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/303/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8357 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/302/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Somianka
2018 8356 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LII/300/18 Rady Gminy Somianka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7391 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LI/297/18 Rady Gminy Somianka z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7030 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/293/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5803 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Somianka w latach 2018-2022”
2018 5802 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5075 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5074 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne
2018 3171 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/18 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2638 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2018 2637 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr xlvi/276/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2018-2022”
2018 2636 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2635 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2634 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2018 roku”
2018 2633 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2410 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/267/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 2409 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/264/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 1482 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 1481 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 238 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Somianka
2018 237 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/17 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 10786 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/247/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2017 10785 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/246/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2017 10784 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/240/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 9244 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 9004 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8941 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 8188 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/17 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 8173 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7952 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7264 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7140 2017-08-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/218/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2017 6744 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/175/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 6721 2017-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/220/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance
2017 6720 2017-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/219/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
2017 6719 2017-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/217/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 6619 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2017 6618 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somianka instrumentem płatniczym
2017 5373 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 5372 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2017 5371 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka
2017 5370 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2017 5369 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2017 2834 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI N/186/17 Rady Gminy Somianka z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 2830 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 2773 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2772 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
2017 2771 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2017 roku”
2017 2770 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
2017 2769 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2017 2768 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
2017 2767 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/17 Rady Gminy Somianka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1870 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII N/163/16 Rady Gminy Somianka z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 720 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/180/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2017 150 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Somianka
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/16 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2016 11900 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/150/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 10498 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
2016 10497 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2016 10496 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10495 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10269 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV N/148/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 9930 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 8844 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/128/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 8724 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI N/126/16 Rady Gminy Somianka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 8253 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016 8246 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/16 Rady Gminy Somianka z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 7834 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7730 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/153/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadow komunalnych z terenu Gminy Somianka
2016 7729 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/152/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7728 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV N/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2016 7031 2016-07-22 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa nr 1/PR/2015 Rady Gminy Somianka z dnia 29 października 2015r. w sprawie:na udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne – Jackowo Dolne, gmina Somianka”
2016 6450 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6350 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6349 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
2016 6348 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6347 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2016 6346 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6345 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2016 6344 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
2016 5184 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2016 5183 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2016 5182 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/129/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
2016 4444 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI N/90/15 Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 3899 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 3450 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/16 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2016 roku
2016 2284 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/62/15 Rady Gminy Somianka z dnia 19 października 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 2006 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX N/114/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
2016 2005 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX N/113/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1884 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/53/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2016 1663 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 1656 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1654 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok
2016 1653 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym
2016 1645 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 257 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 245 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 243 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11723 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI N/92/15 Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2015 11722 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI N/91/15 Rady Gminy Somianka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10404 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/71/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2015 10403 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/70/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10402 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/69/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 10401 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/68/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10400 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9368 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XII N/51/15 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian do Uchwa budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 9365 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI N/49/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8558 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/63/15 Rady Gminy Somianka z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance
2015 8069 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr VI/27/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 r.
2015 8068 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/57/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 8067 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/56/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 7838 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 7740 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Somianka z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7501 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr XI N/48/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka
2015 7381 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. w sprawiE: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 7134 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr VII N/32/15 Rady Gminy Somianka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6471 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6072 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5261 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/36/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2015 5260 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2015 5259 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 3857 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 3693 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/339/14 Rady Gminy Somianka z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 3506 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo – Parcele
2015 3505 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2015 3504 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2015 roku
2015 2822 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LVI N/334/14 Rady Gminy Somianka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 2274 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LV/333/14 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 1829 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V N/22/15 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 996 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr LI/308/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 412 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 322 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na 2015 r.
2015 293 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LIII/319/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 11726 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 11389 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/336/14 Rady Gminy Somianka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Letnisko
2014 10607 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LVI N/335/14 Rady Gminy Somianka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 10400 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr L/300/14 Rady Gminy Somianka z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 10011 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9494 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/242/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 9038 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/269/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 9037 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLII/258/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 9025 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LIV N/325/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 9024 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LIV N/324/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2014 8745 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL N/236/13 Rady Gminy Somianka z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8704 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX N/234/13 Rady Gminy Somianka z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8385 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 8175 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/323/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 8174 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/322/14 Rady Gminy Somianka z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia inkasenta podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych i prawnych
2014 7990 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/13 Rady Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 7985 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 7931 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LII N/316/14 Rady Gminy Somianka z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somiankaz dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7930 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LII N/315/14 Rady Gminy Somianka z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2014 7209 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII N/199/13 Rady Gminy Somianka z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 4669 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII N/157/12 Rady Gminy Somianka z dnia 11 października 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 3644 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2014 3643 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/286/14 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3389 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/144/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 3045 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 2853 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 2498 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI N/117/12 Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 2129 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 1390 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1389 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 764 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII N/103/12 Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 570 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/274/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
2014 569 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 67 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2013 13226 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka
2013 13225 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/260/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2013 13224 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/259/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 13223 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/255/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13222 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/254/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 13221 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/253/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13220 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/252/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12108 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/246/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11934 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie :zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2013 11459 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2013 10615 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Somianka z dnia 5 września 2011r. w sprawie :zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2013 10526 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie : zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2013 10116 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2013 9091 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XN/59/11 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok
2013 8951 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIIIN/52/11 Rady Gminy Somianka z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok
2013 8593 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2013 8551 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 rok
2013 8290 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8289 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 8288 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2013 8287 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somianka na lata 2013-2016 ”
2013 8286 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ulasku
2013 7951 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIIN/218/10 Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7948 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIIIN/191/09 Rady Gminy Somianka z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 7919 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 7888 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 rok
2013 7729 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7268 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr IIIN/10/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7242 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/13 Rady Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele
2013 7241 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 7156 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LI/268/10 Rady Gminy Somianka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 5905 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej
2013 5221 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo - Parcele
2013 5220 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 5219 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5218 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2013 5159 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2013 3632 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV/235/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 3513 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3512 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 3511 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2013 roku
2013 2638 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV N/232/10 Rady Gminy Somianka z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 2260 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/10 Rady Gminy Somianka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 1400 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 1399 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1398 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1397 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 1396 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1395 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1394 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1393 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na 2013 rok
2013 585 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/174/12 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2013 584 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/170/12 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9689 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 9688 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Somianka
2012 9687 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Somianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9686 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka
2012 9685 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 9684 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9683 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7005 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
2012 7004 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/54/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance
2012 7003 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy Somianka z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6705 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2012 6704 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/146/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka
2012 6558 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne oraz osoby fizyczne.
2012 6331 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/198/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2012 6251 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2012 6196 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/140/12 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 5920 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/213/09 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5499 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
2012 5498 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka
2012 5497 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2012 4422 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII N/119/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka
2012 4421 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII N/118/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012-2016”
2012 3450 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3449 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012 roku
2012 2767 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2012 2083 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV N/163/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2012 1739 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/08 Rady Gminy Somianka z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2008
2012 371 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2012 rok
2011 7387 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVN/86/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach
2011 6652 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 6653 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 6650 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek
2011 6651 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka
2011 6656 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 6657 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach i lasach
2011 6654 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6655 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6614 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2009
2011 6005 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/106/08 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2008
2011 5357 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Somianka z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5274 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2009
2011 5253 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2011 2022 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
2011 2021 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2011 2023 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
2011 2024 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
2011 1274 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2008
2011 966 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 295 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 296 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 -2020
2011 297 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2011 rok.
2011 88 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 89 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2010 7529 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Somianka”
2010 7199 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 6899 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6900 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5653 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/253/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5654 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 5651 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka
2010 5652 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Somiance i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach
2010 5657 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2010 5658 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej
2010 5655 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2010 5656 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/151/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
2010 5582 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L N/264/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5583 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L N/265/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
2010 4843 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/10 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 4844 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 4845 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Somianka
2010 4390 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/248/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 4389 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/247/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
2010 4392 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/250/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego
2010 4391 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIIIN/249/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dla Gminnych Instytucji Kultury w Gminie Somianka za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 3945 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/10 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2010 2421 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/236/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
2010 2422 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/238/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2010 1743 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/10 Rady Gminy Somianka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia zwolnieńod podatku od nieruchomości
2010 1172 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/08 Rady Gminy Somianka z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwalenr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007 roku bw sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2008
2010 513 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/209/09 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na rok 2010.
2010 86 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/08 Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2008
2010 87 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/08 Rady Gminy Somianka z dnia 24 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2008
2009 6607 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/204/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2009 6608 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/205/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6604 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/200/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka
2009 6605 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/202/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6611 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/208/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6606 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/203/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 6609 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/206/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i lasach
2009 6610 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/207/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 5375 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka
2009 4617 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo Kościelne
2009 4616 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 4619 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo - Parcele
2009 4618 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo - Parcele
2009 4305 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka
2009 4306 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 4307 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2009 3956 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2009 3957 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez gminę Somianka
2009 3958 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Somianka z dnia 21 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
2009 2355 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2000 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy Somianka z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2009 1358 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/137/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna
2009 1357 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/136/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo –Parcele
2009 1355 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/134/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/51/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
2009 1356 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIXN/135/09 Rady Gminy Somianka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Popowo –Parcele
2009 322 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somianka na rok 2009.