Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 294

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5101 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2019 5100 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 roku
2019 4059 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
2019 4058 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2019 4057 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze
2019 4056 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3462 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 1435 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin
2019 1434 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy
2019 1433 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 1432 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1431 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2019
2019 1430 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 13300 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 13299 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 13298 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
2018 13297 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019– 2023
2018 13296 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2018 13295 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin
2018 11803 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11802 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 11801 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 11800 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019
2018 10585 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 10372 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy
2018 10371 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 9572 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 9383 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 8292 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 8291 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 8290 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 6123 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sochocin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6122 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin
2018 6121 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
2018 6120 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 3956 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie
2018 3955 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3954 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin
2018 3953 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3952 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2018 3951 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2018 roku
2018 3950 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2208 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 12525 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 12524 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 12523 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/172/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2017 12522 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sochocin na lata 2017-2020”
2017 12521 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2018
2017 12520 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9789 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018
2017 9788 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9787 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
2017 9786 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9785 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9382 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9381 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9357 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 9356 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 9101 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 8663 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 8631 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 7529 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 7367 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 6707 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/171/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
2017 6189 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/204/ 2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL w Sochocinie
2017 6188 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 5841 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sochocin instrumentem płatniczym.
2017 5840 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 5107 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2017 3543 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku
2017 3542 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2017 3541 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3540 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2017 3539 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie
2017 2588 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2017 1924 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2017 1898 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2017 1897 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 565 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/173/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i odziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin
2017 564 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/172/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2017 563 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/170/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 11898 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 11765 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 11764 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy
2016 11763 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sochocin
2016 11762 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2017
2016 11761 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 10398 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 10397 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017
2016 10396 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10395 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2016 10394 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
2016 10077 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 9381 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 9380 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin
2016 9379 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy
2016 9378 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sochocin do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 9175 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa.
2016 9096 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 7805 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 7591 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 6977 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 5592 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 5589 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin
2016 4418 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 3808 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 3008 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3007 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2927 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 2926 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin.
2016 2925 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2016 2046 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 2037 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2016 1715 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1714 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1713 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/104/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 1712 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/103/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1711 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/102/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 488 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2016 487 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2016 274 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 273 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 272 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 271 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 270 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 269 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 268 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2016 123 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016
2016 122 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 11763 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10889 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno – sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.
2015 9709 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 9708 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016
2015 9707 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9706 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9705 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9704 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
2015 9373 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2015 8434 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr 150, położonej we wsi Smardzewo, gmina Sochocin.
2015 8267 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 8266 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Sochocinie
2015 7789 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2015 7788 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 7787 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 7775 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/54/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2015 7159 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gmina Sochocin – Południe” dla terenów położonych we wsiach: Biele, Drożdżyn, Gromadzyn, Kołoząb, Milewo, Niewikla, Ślepowrony, Wierzbówiec i Żelechy.
2015 7158 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gmina Sochocin – Wschód ” dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy.
2015 7130 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Gmina Sochocin – Sochocin ” dla terenów położonych we wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin.
2015 6840 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Gmina Sochocin - Zachód" dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo.
2015 6383 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2015 5826 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 5825 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3941 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochocin za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3940 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2015 3939 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 3917 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 3687 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 3131 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 3113 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2015 1675 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2015 1654 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1653 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1652 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1651 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2015 1650 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 1607 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2015
2015 1606 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 482 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
2014 11251 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2014 11250 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr NR XXXIII/257/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 9816 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2014 9815 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2014 9814 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy
2014 9409 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 9408 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 8243 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 8095 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 6953 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
2014 6927 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IX/80/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6926 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2014 5984 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin oraz zasad ich używania.
2014 5983 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin
2014 4993 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 4886 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 4159 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2014 4158 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin
2014 4157 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej
2014 4156 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 4155 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2014 4154 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin.
2014 3329 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 2976 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 2751 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 807 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/94/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2013 13611 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2014
2013 13610 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2013 13609 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 12368 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2013 12367 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12366 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11398 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 11192 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 10696 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 10468 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 10365 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 10120 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 9515 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 8657 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 7499 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7490 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7489 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/184 /2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia ilości i usytuowania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sochocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7488 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 7284 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok
2013 6590 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6065 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/176/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 6064 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/175/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6063 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/174/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2013 4764 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4763 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4762 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 4761 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sochocin.
2013 4760 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2013r.
2013 4603 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok.
2013 3088 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok.
2013 209 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sochocin
2013 103 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2013 102 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 101 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 100 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 99 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 98 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 97 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 96 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 95 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2013 94 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2013
2013 93 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 92 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2012 9864 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin
2012 9524 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na terenie gminy Sochocin, określenia inkasentów i wynagrodzenia z tytułu inkasa
2012 9523 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin
2012 9522 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 9521 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 9520 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7947 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2012 5261 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2012 3442 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2012 r.
2012 3441 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin
2012 3440 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2012 3439 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/97/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 3438 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin
2012 153 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2011-2019
2012 152 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Sochocin lub jednostkom podległym
2012 151 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SOCHOCIN na rok 2012
2012 150 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2011 8247 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Sochocin.
2011 8246 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2011 7745 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7746 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7749 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7748 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 7747 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 4941 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Sochocin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4153 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 3652 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2011 3651 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Sochocinie
2011 3653 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin
2011 3655 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 3654 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1857 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SOCHOCIN na rok 2011
2011 1707 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1466 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr III/ 17 / 2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Sochocinie
2011 592 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 591 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 590 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 595 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 594 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2011 593 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych
2010 5337 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok.
2010 2414 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sochocin
2010 2415 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/143/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sochocinie
2010 898 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego oraz ich rozliczania
2010 899 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin
2009 5685 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5686 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych
2009 5683 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5687 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 5684 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 3348 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sochocin
2009 3347 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 maja 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sochocinie
2009 2996 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sochocin
2009 2997 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2009 790 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sochocin.
2009 792 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sochocin na rok 2009
2009 791 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości