Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7577 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochaczew.
2019 7294 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 5833 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5832 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochaczew
2019 4183 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment wsi Żdżarów, gmina Sochaczew
2019 1131 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2019
2018 13038 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew
2018 13037 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13036 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 11422 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/294/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sochaczew
2018 11034 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/291/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 10475 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXIV/288/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr ewid. 6/1 w miejscowości Jeżówka, gmina Sochaczew.
2018 8298 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXI/275/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/102/2008 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Kaźmierów
2018 7937 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LXI/274/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew obejmującego fragment obrębu wsi Kożuszki Parcel.
2018 7828 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXII/282/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sochaczewie
2018 7743 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/281/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 7742 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/278/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew
2018 7741 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXII/277/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew
2018 5066 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIX/265/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/79/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 5065 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIX/262/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5064 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/260/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsiach Altanka i Bronisławy w części obejmującej obszar działek o nr ewid. 84/1, 84/2, 85, 86 i 87 obręb Altanka
2018 3972 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/254/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3971 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/255/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochaczew w 2018 roku.
2018 3970 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/258/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sochaczew na okręgi wyborcze
2018 718 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr LIV/237/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 717 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr LIII/232/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sochaczew
2018 716 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr LIII/235/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Nowe Mostki.
2017 12131 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragmenty wsi Kożuszki Parcel i Janaszówek.
2017 12130 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/229/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/102/2008 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Kaźmierów
2017 10790 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/223/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 9918 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ JEDNOTOROWEJ 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1
2017 7667 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr NR XLVIII/2052017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 5514 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/180/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017 roku
2017 5513 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/180/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochaczew w 2017 roku.
2017 4137 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny"
2017 3741 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sochaczew przez inne niż Gmina Sochaczew osoby prawne i i osoby fizyczne, a takżę trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 3237 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/178/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz I klas szkół podstawowych, dla których Gmina Sochaczew jest organem prowadzącym
2017 3236 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochaczew
2017 3232 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/176/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2774 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XLII/175/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 8 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Sochaczew na lata 2017-2023
2017 2447 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2446 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/172/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 2445 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny"
2017 1368 2017-02-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XL/167/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 60 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV1/151/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w prawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 11119 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew oraz nadanie jej statutu
2016 11118 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew oraz nadanie jej statutu
2016 9582 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9581 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 9580 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/154/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 8224 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 7355 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2016 7354 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7353 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7352 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.
2016 4531 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/115/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/79/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 4530 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/112/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2016 902 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/95/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2016
2016 759 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI//89/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sochaczew przez inne niż Gmina Sochaczew osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11725 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11426 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/86/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Sochaczew
2015 10229 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/85/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10202 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/84/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/77/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sochaczew.
2015 8959 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/79/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8958 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/78/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sochaczew
2015 8957 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8956 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/76/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 7129 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wyjazd
2015 7128 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janaszówek
2015 6933 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 6049 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5702 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 maja 2015r. w sprawie podziału sołectwa Janaszówek
2015 4202 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2944 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/294/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Sochaczew obejmującego fragment obrębu wsi Kożuszki Parcel
2015 1613 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2015
2015 751 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/292/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Rozlazłów
2015 541 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”
2015 540 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”
2014 11091 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/295/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/2013 dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 11090 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/291/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 7703 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LV/279/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/255/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”
2014 7702 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LV/278/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”
2014 6650 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.
2014 6249 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIV / 276 / 2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 4434 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LII/267/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2014 4234 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LI/263/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych .
2014 2276 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu „ Karta Seniora "
2014 2275 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”
2014 1807 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żuków
2014 1806 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zosin
2014 1805 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wymysłów
2014 1804 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wyczółki
2014 1803 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Władysławów
2014 1802 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sielice
2014 1801 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rozlazłów
2014 1800 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pilawice
2014 1799 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orły-Cesin
2014 1798 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Mostki
2014 1797 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokas
2014 1796 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lubiejew
2014 1795 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kuznocin
2014 1794 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kożuszki-Parcel
2014 1793 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kąty
2014 1792 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/238/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kaźmierów
2014 1791 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Karwowo
2014 1790 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/236/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jeżówka
2014 1789 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/235/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janówek Duranowski
2014 1788 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gawłów
2014 1787 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/233/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Feliksów
2014 1786 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/232/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dzięglewo
2014 1785 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/231/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czerwonka-Parcel
2014 1784 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzczany
2014 1783 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chodakówek
2014 1782 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bronisławy
2014 1781 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/227/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bielice
2014 1780 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/226/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Altanka
2014 1779 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Andrzejów Duranowski
2014 1778 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/224/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janaszówek
2014 1777 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/223/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wójtówka
2014 1776 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/222/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czyste
2014 1775 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/221/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żdżarów
2014 1774 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dachowa
2014 1375 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1048 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowe Mostki, Orły Cesin i Feliksów w gminie Sochaczew
2014 1047 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2014
2013 11562 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/199/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11561 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/198/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 10019 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/164/2013 dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 9235 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/186/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 8211 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 8210 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/147/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8209 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka.
2013 7575 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Żdżarów
2013 7574 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsiach Altanka i Bronisławy
2013 6177 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kuznocin gmina Sochaczew.
2013 6176 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Chrzczany
2013 4728 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.
2013 4698 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 marca 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 3495 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.
2013 3494 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3493 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3492 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3491 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3490 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Czerwonka Parcel i Czyste w gminie Sochaczew
2013 467 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2013
2013 18 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2013 17 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 9628 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX /137/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 8535 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8534 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8533 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8532 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 8531 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/128/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
2012 7890 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2012 7008 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 3610 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI / 91 / 2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
2012 2481 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/ 84 / 2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1287 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2012 nr VIII/79/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 848 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sochaczew na rok 2012
2011 7338 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 67/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7337 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 66/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7336 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 65/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7339 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 68/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7342 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 71/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 7341 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 70/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7340 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/ 69/ 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6305 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII / 48 / 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie podstawowej stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Sochaczew.
2011 4518 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X / 40 / 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sochaczew
2011 3090 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2011.
2011 3091 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Feliksów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
2011 375 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/243/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 376 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/184/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 7084 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr L/226/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubiejew w gminie Sochaczew
2010 7083 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr L/225/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kąty i Bronisławy w gminie Sochaczew
2010 7082 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr L/224/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żdżarów w gminie Sochaczew
2010 7087 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LV/242/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa
2010 7086 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LV/241/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Kuznocin
2010 7085 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LV/240/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Feliksów
2010 6136 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LV/243/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6137 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LV/244/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 3313 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/215/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/209/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 2565 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2562 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 2564 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 213 / 2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej okręgów wyborczych w gminie Sochaczew
2010 2563 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 212/ 2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania
2010 614 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/188/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sochaczew na 2010 rok
2009 5681 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/182/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
2009 5614 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5615 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/185/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4711 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 9 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żdżarów w gminie Sochaczew
2009 2542 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli
2009 2543 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2088 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew
2009 2089 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2009 1034 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2009 1035 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sochaczew nr XIX/83/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sochaczew.
2009 529 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2008 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sochaczew na rok 2009.