Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 256

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11502 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/67/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk w sprawie nadania imienia Honorowych Dawców Krwi PCK dla ronda w miejscowości Gąsocin, gm. Sońsk u zbiegu ulic: Ciechanowskiej, Płońskiej, Nasielskiej
2019 11501 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/65/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Sońsk uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 11500 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/64/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2019 11499 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/63/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 11130 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 10865 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2019 10864 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/53/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2019 10863 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2019 10862 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu.
2019 10861 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019.
2019 10860 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2019 10368 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 10367 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk
2019 7709 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019.
2019 7297 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/47/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk
2019 6051 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 4131 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/27A/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom, Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
2019 4021 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 4020 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2019 roku
2019 4019 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019.
2019 3407 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/27/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 2480 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019.
2019 1443 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu.
2018 13257 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13256 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2019
2018 13255 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018.
2018 12694 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 12487 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12486 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12485 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2018 9892 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LV/425/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2018 8846 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIV/411/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk
2018 8845 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIV/410/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sońsk
2018 8747 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LIV/408/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Sońsk w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 8746 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Sońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8142 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIII/406/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018.
2018 6739 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/398/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 6738 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/394/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018.
2018 6348 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LI/393/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sońsk
2018 6287 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/382/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 6281 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/383/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 5098 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 4992 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4233 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 3462 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2018 roku
2018 3461 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/362//2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2018 3460 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 3332 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2419 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2418 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 2417 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2416 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2018
2018 690 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2018
2018 598 2018-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sońsk
2018 334 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 330 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 11319 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2017 11318 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 11317 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 11316 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr Nr XXXX/290/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na 2017r.
2017 10319 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szczepana Dobosza w Sońsku
2017 10318 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
2017 10317 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie
2017 10316 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Sońsk instrumentem płatniczym.
2017 10315 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 10178 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 9017 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017.
2017 8661 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 8555 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 8274 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2017 8273 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 7993 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017.
2017 7438 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 7093 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 6897 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 6857 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2017 6708 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 5847 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2017 roku
2017 5031 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 4977 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2017 3956 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2017 3773 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sońsk lub jej podległym jednostkom, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2017 3772 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Sońsk do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3771 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2017 3770 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2017 roku
2017 3769 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2440 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 2425 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 1798 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną położoną we wsi Cichawy, gmina Sońsk
2017 1797 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2017 1796 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2017
2017 1482 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2016
2017 774 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2017 475 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 11940 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2017
2016 11647 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sońsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 9987 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9986 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 7718 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7717 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7716 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2016 6843 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/108/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2016 roku
2016 6842 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną położoną we wsi Damięty-Narwoty, gmina Sońsk
2016 6841 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020
2016 6840 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną położoną we wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk
2016 4405 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2015
2016 1678 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Św. Floriana
2016 1512 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 1509 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zminy uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1170 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2016
2016 1169 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1168 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2015 11630 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/22/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód gminy oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 11629 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 11628 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9607 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9606 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9605 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8399 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej położonej we wsi Sońsk, gmina Sońsk
2015 8107 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 6640 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi Dziarno i wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk w sprawie przyłączenia wsi Dziarno, gmina Sońsk do wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk.
2015 6639 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 6638 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk
2015 6637 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 6636 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2015 6562 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2015
2015 5065 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2015 4032 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Sońsk przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3606 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 3605 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2015 roku
2015 3604 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3603 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2015 3602 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2015 1768 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1071 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 948 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr LXVII/281A/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sońsk
2015 947 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/281/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 946 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk
2015 15 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sońsk.
2015 14 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2014 11719 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10163 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/246/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2014.
2014 9518 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/275/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2014 9517 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/274/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sońsk
2014 9516 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/273/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2014 – 2020”
2014 9515 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXV/271/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9514 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sońsk
2014 7779 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2013.
2014 4082 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2012
2014 4081 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2012
2014 4018 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XL/253/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2014 roku
2014 4017 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 4016 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XL/247/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sońsk
2014 4015 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 4014 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/239/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 13472 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12091 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 10918 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 10786 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 9728 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2013 roku
2013 8909 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011
2013 8908 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011
2013 8665 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 8111 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 8110 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010
2013 8109 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 7502 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7501 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 6839 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LII/285/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 6694 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/292/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 6501 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XXX/206/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6500 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2013 5445 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5444 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sońsk
2013 5443 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5442 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5441 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 4831 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr L/278/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 3457 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/230/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2013 3383 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/224/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2013 3313 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XXV/172/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3312 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3311 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 3310 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 2296 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sońsk
2013 2295 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych
2013 2294 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2293 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2292 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2012r. zmieniająca rozporządzenie nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5332) i pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 1608 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2013
2013 1607 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1606 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1605 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2013-2018
2013 1604 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 9983 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9982 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9981 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2012 roku
2012 9980 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 7630 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Sońsk
2012 4729 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 4398 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XLVI/255/2010 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.
2012 3933 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów
2012 3932 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2012 roku
2012 16 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2012 10 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 11 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 5275 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/243/2002 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
2011 5276 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Sońsk.
2011 5201 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009
2011 4986 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sońsk odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4785 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sońsk
2011 4786 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 4720 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2011 2970 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2011 2806 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L III/288/2010 Rady Gminy w Sońsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2011 2711 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Sońsku nr XXIX/149/2009 z dnia 06.02.2009r w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2011 2712 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2011 2595 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sońsk.
2011 2219 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/291/2010 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sońsk oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 1400 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2011 1401 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 443 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2011
2011 392 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 393 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 7569 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIII/288/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2010 7570 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sońsk oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2010 7013 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7012 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 7014 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 7016 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 7015 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2010 5052 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2010 5051 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sońsku.
2010 5074 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LII/283/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 5053 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2010 3577 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sońsk.
2010 3578 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.
2010 3575 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sońsk.
2010 3576 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010
2010 3581 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2010 3582 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/266/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Sońsk
2010 3579 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk.
2010 3580 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 2578 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2579 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 858 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/223/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sońsk na rok 2010
2009 4031 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu
2009 2999 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i absolutorium dla Wójta Gminy
2009 2283 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1912 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1072 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1073 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Rady Gminy Sońsk w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2009 1071 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok