Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11772 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 10739 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Skórcu
2019 7728 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystanych dotacji
2019 7727 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skórzec oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 5828 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skórzec na lata 2019-2023
2019 5827 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skórzec w 2019 r.
2019 5826 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec
2019 5825 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5824 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz granic ich obwodów
2019 5823 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skórzec
2019 2325 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skórzec
2019 2324 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skórzec
2019 2323 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności
2019 1388 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych w odniesieniu do świadczeń rzeczowych , w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023
2019 1387 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skórzec
2019 1386 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Skórzec.
2019 582 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12484 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12483 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12482 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok