Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2325 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skórzec
2019 2324 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skórzec
2019 2323 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności
2019 1388 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych w odniesieniu do świadczeń rzeczowych , w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023
2019 1387 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skórzec
2019 1386 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Skórzec.
2019 582 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12484 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12483 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień w tym podatku
2018 12482 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok