Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 180

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11893 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X.63.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 11892 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 9991 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 9990 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9989 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/3/05 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 9988 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.52.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8896 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 8895 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 6884 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Siemiątkowo
2019 6704 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III.19.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6658 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III.18.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6015 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gutkowo
2019 3519 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2019 3518 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cyndaty
2019 198 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.21.2018 Rady Gminy Siemiątkowo Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2018 13082 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13081 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Siemiątkowo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13030 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13029 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji informacji podatkowych
2018 12936 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12935 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 12934 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 10936 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.51.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 10935 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.49.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborze Krzeczanowskie oraz części miejscowości Krzeczanowo.
2018 10934 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.48.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łaszewo.
2018 10933 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.46 .2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10932 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.45. 2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 10880 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.47.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2018 9374 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.40.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gutkowo.
2018 8086 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI.37.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 6286 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV.29.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś.
2018 5118 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.25.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2018-2022
2018 5117 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.24.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 4812 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII.23.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siciarz.
2018 4811 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII.22.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krzeczanowo.
2018 3175 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.15.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3174 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.14.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2920 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX.5.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo.
2018 2750 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX.8.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Siemiątkowo w przedmiocie zmiany granic miejscowości.
2018 918 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIX.53.2017 Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 20 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 739 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.58.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2018 738 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.55.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 737 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.49.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2018-2022.
2018 736 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.48.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/4/06 Rady Gminy Siemiątkowo z  dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiątkowie
2017 11190 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.44.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 10894 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.41 .2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.10.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 9396 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV.27.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/6/2001 Rady Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiątkowie Koziebrodzkim, nadaniu jej statutu i przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego .
2017 5652 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.20.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIII.5.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2017 3904 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.17.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2017 3903 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.16.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Samorządowego Przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łaszewie, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2017 3902 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.15.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.13.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo a także określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli zajęć specjalistycznych.
2017 3901 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXII.10.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2215 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.7.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI.20.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 2214 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.6.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V.32.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 1839 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX.43.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2017
2017 1347 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX.39.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo, gmina Siemiątkowo
2017 1346 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX.38.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska, gmina Siemiątkowo
2017 1345 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX.37.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo
2016 11207 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX.30.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 6932 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI.19.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2016 6780 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI.21.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6779 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI.20.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5462 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV.16.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 maja 2016r. w sprawie sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie.
2016 5461 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV.14.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.10.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2016 3237 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV.10.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2016 3009 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII.7.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2873 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIII.5.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2016 1110 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII.76.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2016
2015 10983 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10982 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 10981 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemiątkowo.
2015 10980 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 10979 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI.63.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 8232 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 4 września 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 7006 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siemiątkowo oraz zasad ich używania.
2015 3782 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3781 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 3430 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.29.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ZIEMIANY
2015 3429 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.28.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu WOLA ŁASZEWSKA
2015 3428 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu WOJCIECHOWO
2015 3427 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SUWAKI
2015 3426 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu STARE BUDY OSIECKIE
2015 3425 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.24.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SOKOŁOWY KĄT
2015 3424 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SIEMIĄTKOWO-ROGALE
2015 3423 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SIEMIĄTKOWO
2015 3422 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu SICIARZ
2015 3421 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.20.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ROSTOWA
2015 3420 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu PIJAWNIA
2015 3419 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu OSOWA
2015 3418 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.17.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu NOWOPOLE
2015 3417 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu NOWE BUDY OSIECKIE
2015 3416 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu NOWA WIEŚ
2015 3415 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.14.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ŁASZEWO
2015 3414 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu KRZECZANOWO
2015 3413 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.12.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu GUTKOWO.
2015 3412 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.11.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu GRADZANOWO KOŚCIELNE
2015 3411 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.10.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu GOSZCZK
2015 3410 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.9.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu DZIECZEWO
2015 3409 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.8.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu BUDY KOZIEBRODZKIE
2015 3408 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.7.2015 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Sołectwu ANTONIEWO
2015 681 2015-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr II.15.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2014r.
2015 315 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.10.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 314 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/47/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2014 10519 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.28.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 6109 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI.19.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6026 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.18.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie
2014 4439 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX.13.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Siemiątkowo w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1819 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr budżetowa nr XXVII.46.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1664 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.7.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1663 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.6.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 13374 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.43.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13373 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.42 .2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12009 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.35.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 9939 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV. 30.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/30/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Siemiątkowo.
2013 6456 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.13.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo a także określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli zajęć specjalistycznych.
2013 4551 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII.10.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4550 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII.9.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/45/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2584 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI.3.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/49/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 2583 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/53/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1055 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/48/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1054 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/47/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2013 1053 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/46/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1052 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/45/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1051 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/44/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2013 1050 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/41/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2012 9025 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/36/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 6881 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6880 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2012 5061 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 4379 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XV/18/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmienioną uchwałą Nr XI/42/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2012 4092 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/16/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2012-2016
2012 3749 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIV/12/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2012 1972 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Siemiątkowo
2012 1971 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/2/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
2012 1970 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTÓW GMINY SIEMIĄTKOWO DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KRZECZANOWO I SIEMIĄTKOWO
2012 1769 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie
2012 206 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłaty targowej
2012 205 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Siemiątkowo na 2012 rok.
2011 8343 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2011 8105 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2011 8106 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8108 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia opłaty targowej.
2011 8107 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6225 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
2011 5316 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2011 5317 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo.
2011 5318 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/30/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Siemiątkowo.
2011 5247 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Siemiątkowo
2011 4478 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 4002 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania Samorządowego Zakładu Budżetowego pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo i nadania statutu.
2011 2567 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 2347 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/25/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających gminie Siemiątkowo i jednostką podległym.
2011 2348 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/49/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 2349 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siemiątkowo.
2011 1467 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/3/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1468 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/34/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2010 5918 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/25/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających gminie Siemiątkowo i jednostką podległym.
2010 4760 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XIX/26/08 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 3621 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/12/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 3622 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/17/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałe Nr XXXI/49/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 2029 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/1/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów gminy Siemiątkowo dotyczącego części obrębów geodezyjnych miejscowości Krzeczanowo i Siemiątkowo
2010 1786 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/5/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiątkowo na lata 2009 - 2032
2010 1787 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/7/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/5/09 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiątkowo na LATA 2009-2032
2010 430 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/42/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiątkowo na rok 2010.
2010 431 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/49/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 6534 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/34/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2009 6533 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/33/08 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego od 2009 roku
2009 6535 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 6537 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/39/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6536 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/38/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Siemiątkowo: nr XXIX/33/09 i nr XXIX/37/09 z dnia 19 listopada 2009r
2009 4534 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/21/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
2009 4533 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/20/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 4536 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/26/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.)
2009 4535 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/22/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo
2009 2923 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2236 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/8/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2009 2235 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/7/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemiątkowo na lata 2007-2011
2009 2243 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/11/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2009 2242 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/10/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemiątkowo
2009 510 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXII/39/08 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siemiątkowo na rok 2009.