Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 350

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11527 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/137/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowa w miejscowości Chodów.
2019 10714 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 8436 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/107/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego Nr 2, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siedlce oraz nadania mu statutu
2019 8435 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/101/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wołyńce-Kolonia.
2019 7165 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/95/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Siedlce
2019 7164 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wołyńce.
2019 7163 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 7162 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2019 7161 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5936 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazwy ulic w miejscowości Rakowiec
2019 5935 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2019 5934 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4601 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r.
2019 4600 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Brylantowa w miejscowości Białki.
2019 3130 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2019 rok
2019 3114 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce
2019 3113 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w miejscowości Żelków-Kolonia.
2019 3112 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jaśminowa w miejscowości Żelków-Kolonia.
2019 3111 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2019 3110 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3109 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2019 3108 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3107 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 1639 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2019 1638 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
2019 1637 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1636 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2019 1245 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1244 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych od osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12399 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2018 12398 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12397 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki.
2018 12396 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakowiec.
2018 12395 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Opole.
2018 12394 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce.
2018 12393 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12392 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2018 10979 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LII/521/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki.
2018 9616 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/517/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przejęcia i zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej nr 3609W.
2018 8441 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/507/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej ul. Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce.
2018 8440 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/506/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Sadowej w miejscowości Stok Lacki – Folwark i odcinka drogi dz. nr ew. 1 w miejscowości Joachimów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce.
2018 8439 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/501/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 8438 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/500/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Siedlce.
2018 8437 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2018 8436 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/508/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1076 w miejscowości Białki i dz. nr ew. 1252/3, 1299/6, 1167, 1299/4, 1300/1, 1252/2, 546/1, 547/1, 1194/12 w miejscowości Ujrzanów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce
2018 7335 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/492/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlce.
2018 7334 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki – Folwark.
2018 5937 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Siedlce.
2018 5936 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 5409 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/473/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 5408 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Opole.
2018 5407 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2018 4251 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/465/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4250 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/464/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4249 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/457/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pruszyn-Pieńki.
2018 4248 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/456/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelków-Kolonia.
2018 4247 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 4246 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 4245 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/453/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 2692 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2691 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2018 2690 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2689 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/443/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Iganie.
2018 2688 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015 - 2020.
2018 2687 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2018 1862 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Opole.
2018 1861 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelków-Kolonia.
2018 1860 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1859 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2018 651 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2018 rok
2018 650 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/412/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 649 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki.
2017 11179 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/400/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Golice
2017 11178 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/397/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce.
2017 11177 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/396/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11176 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2017 9984 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/391/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Chodów do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Siedlce.
2017 9982 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/387/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki – Folwark.
2017 9519 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 6364 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda, usytuowanego w miejscowości Białki na skrzyżowaniu drogi krajowej A2 z drogą krajową nr 63 oraz drogą powiatową 3686W
2017 6363 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/337/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabokliki.
2017 6362 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 5489 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siedlce oraz nadania mu statutu
2017 5488 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlce
2017 5007 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Siedlce na lata 2017 – 2020.
2017 3692 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2067 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2066 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2017 1936 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1935 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2017 1934 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5  oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstwowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2017 1145 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2017 rok
2017 474 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzała.
2017 473 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2016 10971 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2016 10970 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 10969 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grabianów w rejonie ulicy Cytrynowej
2016 10968 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 10967 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2016 10966 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10965 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2016 9758 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 9001 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelków-Kolonia.
2016 7804 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów”, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016 7803 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Iganie.
2016 6025 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 4985 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 4984 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4983 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2016 3313 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabianów.
2016 3312 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 3115 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stok Lacki-Folwark
2016 3114 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2016 1394 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Siedlce
2016 885 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2016 rok
2016 619 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015 - 2020.
2016 588 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/104/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 586 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 584 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmianyuchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2016 582 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabokliki
2015 11654 2015-12-24 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Siedlce
2015 11580 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2015 11569 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce
2015 11565 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Siedlce
2015 11564 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 10676 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 10076 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 10075 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10074 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2015 9118 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XIV/89/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9117 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białki.
2015 8364 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8137 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 8136 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
2015 8135 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 7696 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7695 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2015 7517 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ujrzanów dla Obszaru I
2015 7465 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII/74/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 7462 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 7461 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7459 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 7458 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Stare Opole.
2015 7451 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7303 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 7170 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ujrzanów w kierunku zachodnim od stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
2015 6069 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2015 6068 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.
2015 6067 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białki.
2015 5479 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Opole.
2015 5298 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5297 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce zmienionej uchwałą Nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r.
2015 4820 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce zmienionej uchwałą Nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r.
2015 4596 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4595 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3810 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Żelków-Kolonia
2015 3809 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3808 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2015 3807 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlce.
2015 1394 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2015 375 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015
2014 11041 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11040 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/467/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10526 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 10525 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/465/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2014 10524 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/464/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2014 9714 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/454/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Nowe Opole.
2014 9713 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/450/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia.
2014 9712 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2014 8554 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Żelków-Kolonia
2014 7640 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów
2014 6383 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku
2014 6382 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki-Folwark
2014 5045 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/350/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5044 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/416/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2012r. oraz uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2014 5043 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2014 4022 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/406/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 4021 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/402/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 2997 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XL/389/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400kV w miejscowości Ujrzanów
2014 2560 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/394/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Błogoszcz.
2014 2559 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/392/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 2558 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/391/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1499 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Stare Opole.
2014 1068 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2014
2014 892 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi w miejscowości Błogoszcz.
2014 891 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/296/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie Gminy Siedlce.
2014 304 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/376/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 12840 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2013 12839 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2013 12838 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 11989 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 11988 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2013 10235 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 10234 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żytnia
2013 10233 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelków-Kolonia
2013 10232 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabokliki-Kolonia
2013 10231 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/331/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabokliki
2013 10230 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Leśna
2013 10229 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wołyńce-Kolonia
2013 10228 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wołyńce
2013 10227 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ujrzanów
2013 10226 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topórek
2013 10225 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Swoboda
2013 10224 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzała
2013 10223 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok Lacki-Folwark
2013 10222 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok Lacki
2013 10221 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Opole
2013 10220 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Iganie
2013 10219 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakowiec
2013 10218 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustki
2013 10217 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzec
2013 10216 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszyn-Pieńki
2013 10215 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek
2013 10214 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszyn
2013 10213 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny
2013 10212 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Opole-Świerczyna
2013 10211 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Opole
2013 10210 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Iganie
2013 10209 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joachimów
2013 10208 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jagodnia
2013 10207 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grubale
2013 10206 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabianów
2013 10205 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golice-Kolonia
2013 10204 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golice
2013 10203 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodów
2013 10202 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błogoszcz
2013 10201 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biel
2013 10200 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białki
2013 9631 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/216/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 9630 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie Gminy Siedlce.
2013 9629 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Siedleckim w sprawie przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siedlce.
2013 9628 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2013 9627 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9626 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2013 8222 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 8221 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki
2013 8220 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznych w miejscowościach: Stok Lacki i Stok Lacki-Folwark
2013 8219 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/218/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy
2013 8218 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6544 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Opole.
2013 6543 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazwy ulic miejscowości Pruszyn.
2013 6542 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2013 6541 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2013 6540 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 6539 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Stoku Lackim
2013 6538 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Nowych Iganiach
2013 4636 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4635 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2013 4342 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2013 3688 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce
2013 2452 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Siedlce.
2013 2451 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2450 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rakowiec
2013 2173 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2010 rok
2013 458 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2013
2013 457 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 456 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy
2013 455 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 454 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 453 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2013 452 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 9357 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9356 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2012 9355 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 9354 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2012 9353 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2012 9352 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazwy ulic w miejscowości Rakowiec
2012 7918 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2012r. w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Siedlce
2012 7292 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7291 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.
2012 7290 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.
2012 7289 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2012 6494 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6493 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/58/91 Rady Gminy w Siedlcach z dnia 30 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siedlcach
2012 6492 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki.
2012 6250 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 5545 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki-Folwark.
2012 5157 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 15 października 2009r. sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 4781 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 4780 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Siedlce.
2012 4779 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki.
2012 4778 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Iganie.
2012 4777 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki-Folwark.
2012 4315 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów
2012 3353 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce,  dla fragmentów wsi Żelków-Kolonia.
2012 3352 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.
2012 3351 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2012 3350 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki
2012 3349 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki.
2012 2552 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2009 rok
2012 2315 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.
2012 2314 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2012 2313 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.
2012 2312 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Opole
2012 2033 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1991 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1955 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1446 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2009 rok
2012 1193 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII(87)1995 Rady Gminy w Siedlcach z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia oraz uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Siedlcach
2012 314 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na 2012 rok
2012 271 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok
2011 7415 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2011 7414 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2011 7413 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 7418 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Grabianów.
2011 7417 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2011 7416 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 5567 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siedlce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2011 5568 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2011 5113 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Nowe Iganie.
2011 5114 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w miejscowości Grabianów.
2011 5007 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2011 4003 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Siedlce oraz jej jednostkom podległym,warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 4004 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siedlce
2011 4005 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Siedlce w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2011 2079 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2011 2080 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Żelków-Kolonia
2011 1176 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok
2011 677 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na rok 2011
2011 678 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2011 - 2015
2011 403 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 6089 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2010 6088 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Białki i Grabianów
2010 6090 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce
2010 6092 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów
2010 6091 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011
2010 5379 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Żabokliki.
2010 5380 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2010 4865 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4866 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów
2010 3765 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych
2010 3766 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 3266 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/287/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2010 rok
2010 2448 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2010 rok
2010 2446 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie Gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych
2010 2447 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/286/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 2364 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1660 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok
2010 782 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Siedlce
2010 783 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlce na rok 2010
2009 6191 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku
2009 6192 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257//2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie gminy Siedlce
2009 5452 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2008 rok
2009 4663 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/09 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 3525 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulic stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne w miejscowości Żabokliki
2009 1985 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia darowizny i zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Powiatu Siedleckiego
2009 1986 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2009 1462 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 257 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Nowe Opole.
2009 258 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2009.