Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 187

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1045 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 195/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach
2018 1044 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 194/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2018 1043 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 197/ LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu
2018 1042 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 200/LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Mocarzewo
2018 1041 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 201/ LVI/2018 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu
2018 137 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 186/LIV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2018
2018 136 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 193/LV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin
2017 11052 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 182/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie
2017 11051 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 183/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach
2017 11050 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 181/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. W przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 11048 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 174/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 11046 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 176/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 11043 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 175/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 11034 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 173/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11033 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 178/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 11032 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 184/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sanniki na lata 2018-2022.
2017 5114 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 155/XLIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2017 2631 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 149/XL/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sanniki w 2017 roku
2017 2630 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 147/XL/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1030 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 144/XXXVIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sanniki konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki.
2017 1029 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 143/XXXVIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
2017 914 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr Nr 136/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2017
2016 10509 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 130/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10508 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 129/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 10507 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 128/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 6392 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 116/XXIX/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6009 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 115/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 6008 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 114/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6007 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 113/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6006 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 6005 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 111/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki
2016 5158 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 105/XXVII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013 r. nr 230/LII/2013 oraz uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. nr 288/LXVII/2014
2016 4604 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 102/XXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 05.05.2016r w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Sanniki.
2016 4466 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 99/XXV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Lwówku
2016 2848 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 97/XXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Sannikach
2016 2709 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 93/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum.
2016 2708 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 91/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania
2016 2707 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 90/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2706 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 89/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2016 roku
2016 2705 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 81/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2016
2015 11252 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/XX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 9553 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 74/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 75/X/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnień w opłacie od posiadania psów
2015 9552 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 71/XIX2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 9551 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 70/XIX2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 9550 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 69/XIX2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 9520 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 73/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 8667 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 64/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015r. w sprawie: likwidacji Straży Gminnej Gminy Sanniki
2015 8197 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i ich wysokości dla trenerów.
2015 7793 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr 61/XV/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.
2015 7004 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 54/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i ich wysokości dla trenerów.
2015 7003 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 51/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 06 września 2015r.
2015 5378 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 41/XI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 października 2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sanniki.
2015 4171 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 38/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach, oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 4170 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 37/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum.
2015 4169 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 36/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2016 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2015 4168 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 33/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4167 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2015 roku
2015 4166 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 30/IX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania
2015 2151 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2015
2014 10482 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 300/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sanniki
2014 10481 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 299/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10480 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 298/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 10479 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 297/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 9070 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 288/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017
2014 8837 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 285/LXVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 września 2014r. w sprawie: ustalenia przebiegu oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Sanniki.
2014 6417 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 278/LXIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24.02.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg gminnych.
2014 6416 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 275/LXIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze.
2014 4191 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 266/LIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2185 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 263/LVIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2014 roku
2014 1608 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 259/LVII /2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Sanniki w sprawie podziału Gminy Sanniki na okręgi wyborcze
2014 424 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 256/LVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 423 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 255/LVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 422 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 254/LVI/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 319 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 248/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2014
2013 12845 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 239/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 12844 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 238/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r. na terenie Gminy Sanniki.
2013 12843 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 237/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12842 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 236/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 11400 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 59/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 10903 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 67/XIV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 10243 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 230/LII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017
2013 8888 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 54/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 8887 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 8392 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok
2013 7898 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 32/V/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 7897 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok
2013 7312 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 220/XLVII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki Nr 187/XXXIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7311 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 221/XLVII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7182 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 278/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok
2013 6723 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 275/L/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 6717 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 195/XXXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 6716 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 6148 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 6147 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 209/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 5706 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 214/XLV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki
2013 4891 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 189/XXXV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 4602 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 4108 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 205/XLIII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2013 roku
2013 4107 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 203/XLIII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 4049 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 233/XLV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 3475 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 213/XL/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2013 2653 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 225/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 2652 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 220/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki
2013 2544 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 197/XLI/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, placów zabaw i boisk sportowych znajdujących się na terenie Gminy Sanniki utworzonych na podstawie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
2013 2203 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 218/XLI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 490 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2013
2013 374 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca jej składania.
2013 373 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 372 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 371 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 370 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki
2012 9788 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 179/XXXVIII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.
2012 8668 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 168/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 8667 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r. na terenie Gminy Sanniki.
2012 8666 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 166/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 8665 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 165/XXXVII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 7576 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017
2012 7542 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 160/XXXVI/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 6901 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania.
2012 6900 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 156/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze
2012 6899 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.
2012 6588 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2012 4619 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sanniki.
2012 3033 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 2374 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 119/XXIII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki
2012 2117 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2012 1937 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2012 1615 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2012 197 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 106/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Sanniki na 2012 rok
2012 4 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr 101/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sanniki
2012 1 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr 108/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 95/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 7472 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 92/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 r. na terenie Gminy Sanniki
2011 7473 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 93/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7470 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 90/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 7471 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 91/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 7476 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 97/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie inkasa należności pieniężnych za pobór wody z wodociągów i wprowadzanie do kanalizacji ścieków
2011 7477 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 98/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7474 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 95/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 7475 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 96/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 6540 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2009 rok
2011 6385 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 79/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr 201/XXIX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sannikach.
2011 6386 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 80/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki.
2011 6387 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr 86/XIX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5200 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr 141/XXIII/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2008 rok
2011 4813 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania i wypłacania.
2011 4759 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 63/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sannikach
2011 4304 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 60/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia ilości godzin w czasie których zapewnia się bezpłatne nauczanie w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć
2011 2891 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych będących własnością Gminy Sanniki
2011 2890 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 35/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 2893 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 06.10.2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sanniki.
2011 2892 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 45/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sannikach
2011 1261 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sanniki na 2011 rok
2011 497 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Sanniki na rok 2011
2010 6960 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 272/L/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 6886 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 r. na terenie Gminy Sanniki
2010 6885 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6887 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 6889 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 17/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2010 6888 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 6647 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 273/L/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.
2010 6523 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2010 r.
2010 4086 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr 228/XLIII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sanniki na 2010 rok
2010 4072 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr 230/XLIV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XXX/2002 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sanniki
2010 2356 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 219/XLI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Gminy Sanniki za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli jednostek oświaty Gminy Sanniki
2010 2034 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 224/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sanniki nr 198/XXXIX/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Sanniki
2010 2033 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 221/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa w Gminie Sanniki
2010 744 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki
2010 745 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki NR 160/XXV/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sanniki na lata 2004-2013 wraz z planem finansowym na lata 2004-2006
2010 695 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009 r
2010 476 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 214/XL/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sanniki na rok 2010
2010 379 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 171/XXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sanniki
2010 380 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr 182/XXXII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki z dnia 5 grudnia 2008r. nr 136/XXIII/2008 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2010 159 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 129/XXII/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2008 rok
2009 7039 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: zgody na przystąpienie Gminy Sanniki do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Sanniki do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płock, Miastem Gostynin, miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami i wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2009 7040 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 198/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Sanniki
2009 6768 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6767 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach
2009 6769 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 roku na terenie gminy Sanniki
2009 6771 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6770 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIX/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjętego, jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 5255 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 7 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2008 rok
2009 1203 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 159/XXVI/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki
2009 839 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 154/XXV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.
2009 733 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009 r.
2009 153 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sanniki.
2009 154 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 148/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.
2009 155 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 149/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sanniki na rok 2009.