Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 191

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11660 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2019 11659 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
2019 10560 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr 88/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. Rady Gminy Słupno zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2019 9617 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 83/X/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2019 8203 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2019 8202 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Słupno”
2019 8201 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
2019 8200 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
2019 8199 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 62/VII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8198 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 60/VII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2019 5595 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2019”
2019 4239 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za ich korzystanie
2019 4238 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 48/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu
2019 4237 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 4236 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 46/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2019 4235 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 42/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4234 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4233 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
2019 2986 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie
2019 2985 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 35/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno
2019 2984 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 33/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno
2019 736 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 26/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 735 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2019 rok
2019 734 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 28/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Liszyno, gm. Słupno
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 27/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 25/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 24/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno
2018 11654 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Słupno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 11653 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2018 11652 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 156/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11651 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 155/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 10298 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 149/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2018 8903 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 147/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7721 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 142/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno
2018 7720 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 7719 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 131/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 6064 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Słupno
2018 6063 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2018 6062 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 118/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2018 6061 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”, który został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego
2018 6060 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej
2018 5756 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 110/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupno na obwody głosowania
2018 5755 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 109/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupno na okręgi wyborcze
2018 4862 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 111/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2018 4861 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 104/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno
2018 4860 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 102/XI/18 Rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2018”
2018 2496 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 89/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2018 2495 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 87/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2018-2022
2018 2494 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 86/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Słupno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2493 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 84/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej
2018 2492 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 83/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
2018 1778 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 6 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie inkaso
2018 1776 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 73/VII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2018 1766 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 72/VII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2018 860 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 859 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 60/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2018 858 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029
2018 857 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2018 rok
2017 11914 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 50/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2017 11913 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 49/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 11912 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 48/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno
2017 11911 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 46/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2017 11910 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 45/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Miszewko Strzałkowskie gm. Słupno
2017 11909 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 38/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11908 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 37/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 10038 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 29/III/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2017 10036 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 32/III/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupno
2017 9624 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr 15/II/17 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2017 9623 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr 13/II/17 Rady Gminy Słupno z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2017 5495 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno
2017 5494 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gm. Słupno
2017 5493 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
2017 5492 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie, nadanego uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 227/XXV/2013 z dnia 1 marca 2013 r.
2017 4502 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słupno
2017 4362 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4361 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 197/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu
2017 1914 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2024
2017 1913 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 184/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupno w sprawie podziału sołectwa Ramutowo
2017 1895 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2017 1894 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 180/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 1893 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2016 11452 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 163/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11451 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11450 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 162/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień w tym podatku na rok 2017
2016 11446 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 166/XXX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „ Centrum Usług Wspólnych w Słupnie” oraz nadania jej statutu
2016 8966 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr 150/XXVII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 5 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno i Słupno gm. Słupno
2016 7629 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 144/XXVI/16 Rady Gminy Słupno z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2016 7069 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 142/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2016 7068 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 130/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno
2016 7067 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 127/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ustalenia zasad sprzedaży i wysokości bonifikaty z tytułu nabycia lokalu przez najemcę dla lokali mieszkalnych przy ul. Kościelnej w Słupnie
2016 7066 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 126/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 7065 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 125/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2016 7064 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 124/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3366 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 112/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2016 3273 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 115/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
2016 3272 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 114/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Słupno
2016 889 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2016 rok z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.
2016 699 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 95/XX15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 237/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 693 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 687 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 99/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Cekanowo na lata 2016-2022”
2016 673 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 101/XX15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 672 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 104/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno.
2016 663 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 103/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2015 10536 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10535 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 10534 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2015 10533 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do informacji – dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych
2015 9429 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupno
2015 9428 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i budowy drogi
2015 9427 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2015 8784 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2015 8783 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 70/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 7809 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/15 Rady Gminy Słupno z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2015 7112 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 57/XI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.
2015 5322 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 39/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu.
2015 5314 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 47/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 6587 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 113/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6586 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 112/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 6585 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 111/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2011 6588 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 114/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2011 6591 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 121/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2011 6590 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 120/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borowiczki-Pieńki, gm. Słupno.
2011 6589 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr 115/XII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2011 6279 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 102/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie
2011 6280 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 104/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego
2011 6058 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 105/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Cekanowo gm. Słupno.
2011 5967 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 100/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy - deklaracja na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz załączników do deklaracji – dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych
2011 5968 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 101/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy "informacji w sprawie podatku " rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz załączników do informacji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych
2011 5969 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 103/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/VIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno.
2011 5244 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 92/X/11 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2011 5245 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 93/X/11 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2011 5246 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 95/X/11 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie.
2011 3759 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: utworzenia Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie oraz nadania Statutu Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie.
2011 3760 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno
2011 3419 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 61/VII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach.
2011 3420 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 62/VII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2011 2691 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słupno oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 2692 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno.
2011 2689 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 45/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie.
2011 2690 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 46/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2694 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 53/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 2693 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy przedłużeniu ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2011 2034 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 38/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie.
2011 2033 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 37/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno.
2011 976 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno.
2011 977 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno.
2011 442 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014
2011 384 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 385 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 19/III/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
2011 386 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 24/III/10 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 września 2010roku Nr 399/XLI/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2010 7451 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 423/XLIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 10 listopada 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone: w Miszewku Strzałkowskim – działka nr ew. 23/1 i 23/2; w Miszewku Stefany – dz. nr ew. 54/1; w Starym Gulczewie – dz. nr ew. 74/8; w Liszynie – dz. nr ew. 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2; w Borowiczkach Pieńkach – dz. nr ew. 18/1, 114/6, 114/8, 315/1, 155/7; w Cekanowie – dz. nr ew. 193, 194, 207/10; w Słupnie – dz. nr ew. 64/20, 111/55, 111/56 i 114/1.
2010 7452 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 424/XLIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Barcikowie – dz. nr 29; w Miszewku Strzałkowskim – dz. nr 105; w Starym Gulczewie – dz. nr 15/1, 22/6, 42/2; w Mijakowie – dz. nr 42/1, 58, 123, 124.
2010 6614 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 400/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6613 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 399/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2010 6616 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 402/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 6615 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 401/XLI/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 5830 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 420/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2010 5831 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 421/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 5522 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 364/XXXVII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 maja 2010r. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach.
2010 5523 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 371/XXXVIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. Słupno
2010 4133 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 378/XXXIX/10 Rady Gminy Słupno z dnia 9 lipca 2010r. zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie
2010 4134 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 379/XXXIX/10 Rady Gminy Słupno z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2010 2703 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 349/XXXVI/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2010 1711 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Słupno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1710 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 329/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 86/6, 90
2010 1713 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 337/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno
2010 1712 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 335/XXXIV/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Barcikowo świetlicy położonej we wsi Barcikowo Gmina Słupno.
2010 654 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 319/XXXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupno do Partnerstwa z Gminą Bodzanów, Gminą Płock, Gminą Bielsk, Gminą Gąbin. Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Radzanowo. Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3: Ochrona powietrza, energetyka Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.
2009 5063 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 294/XXXI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2009 5064 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 295/XXXI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5065 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 299/XXXI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2009 4809 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 288/XXX/2009 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2009 4807 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 286/XXX/2009 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 4810 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 289/XXX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno gm. Słupno
2009 4808 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/2009 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4465 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 277/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 70/VIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno
2009 4466 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 278/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Słupno
2009 4464 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 275/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie
2009 4467 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 274/XXIX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie
2009 3763 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 264/XXVIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2013
2009 3285 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 254/XXVII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r. i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach
2009 2586 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXIV/09 Rady Gminy Słupno z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słupno w latach 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2587 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 251/XXVI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2009 1365 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 237/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1364 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 235/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Liszyno świetlicy położonej we wsi Liszyno Gmina Słupno
2009 1367 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 243/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1366 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 242/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno