Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10936 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Rzekuniu i nadania statutu
2019 10935 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Dzbenin, Korczaki, Przytuły Stare, Rzekuń.
2019 10934 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 10386 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10385 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzekuń
2019 10384 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 9808 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 9417 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 8245 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń
2019 8244 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
2019 8243 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2019 8242 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 8186 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 6941 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 6940 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Rzekuń
2019 6742 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
2019 6741 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2019 6740 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 5520 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 4999 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 4998 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin.
2019 4659 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
2019 4658 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2019 4657 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 4656 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2542 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 2541 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń
2019 2540 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy.
2019 660 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 659 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok
2019 658 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 657 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 656 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2019 655 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec, Rzekuń, Zabiele.
2019 654 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzekuń oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzekuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 653 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok
2018 12369 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2018 12158 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2018 9368 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/297/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2018 8702 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LI/305/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8302 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/303/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Rzekuń na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Rzekuń
2018 8299 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/296/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 7490 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin
2018 5254 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec
2018 3666 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
2018 3665 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki
2018 3664 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin
2018 3663 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3662 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2390 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki
2018 2371 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń
2018 2370 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Laskowiec
2018 2369 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń
2018 2368 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2018 824 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo
2018 823 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 822 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 821 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 756 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 475 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy
2018 427 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2017 11826 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11825 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2017 11824 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2017 10154 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2017 10041 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/257/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2017 8693 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego wybrane dwa drzewa w miejscowości Goworki oraz jedno drzewo w miejscowości Rzekuń, gm. Rzekuń
2017 8674 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec
2017 8558 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok
2017 7961 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok
2017 7960 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok
2017 7959 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok
2017 7942 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń
2017 7931 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok
2017 7927 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok
2017 7126 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamianka
2017 7125 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
2017 5719 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2017 5599 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5330 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch: Rzekuń, Dzbenin, Ławy.
2017 5329 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2017 4123 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.
2017 3555 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/48/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 3554 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3553 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3552 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1453 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie przyłączenia części gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki) do miasta Ostrołęki
2017 1386 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2017 1385 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji
2017 489 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 207 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia części Gminy Rzekuń do miasta Ostrołęka
2016 10054 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe
2016 10053 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2016 8537 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2016 7596 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2016 7562 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7561 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/162/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7560 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń
2016 6719 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6718 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 6717 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6716 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń
2016 6715 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
2016 5553 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2016 4977 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch: Dzbenin, Goworki, Korczaki, Susk Nowy.
2016 4762 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 4754 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3948 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3876 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3873 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 3870 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok
2016 2992 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary
2016 2910 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2016 2909 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Rzekuń oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2908 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2907 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2016 2906 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2016 2905 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
2016 2885 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch: Rzekuń, Dzbenin, Tobolice.
2016 2884 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2883 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 2730 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2729 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2016 996 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 995 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
2016 994 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie nadania nazw ulic w miejscowościch Dzbenin i Goworki
2016 381 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 319 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.
2016 318 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowa Wieś Wschodnia, dotyczących podziału miejscowości Nowa Wieś Wschodnia na dwie niezależne miejscowości i ustalenia dla nowej miejscowości nazwy urzędowej
2016 317 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic i remizo-świetlic będących własnością gminy Rzekuń
2015 10513 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10156 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10148 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2015 10144 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 10142 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2015 9179 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i Tobolice.
2015 9178 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń
2015 9177 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 9102 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i Czarnowiec.
2015 8208 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 7895 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Susk Nowy, Teodorowo, Dzbenin.
2015 7741 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rzekuń w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 7738 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonym na dzień 25 paździenika 2015 r.
2015 7258 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Laskowiec.
2015 7257 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzekuń lub jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2015 6582 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2015 6581 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2015 6580 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 5757 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły Stare, Czarnowiec, Ławy, Tobolice
2015 4357 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń i Ławy
2015 4356 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4355 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 4354 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
2015 2184 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy, Tobolice, Teodorowo
2015 1834 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-2018.
2015 1739 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1738 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2015 1504 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 1461 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 1457 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 1366 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2015 1030 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy
2015 888 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2015 628 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 188 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec
2014 11929 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr LV/357/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borawe i Goworki
2014 11728 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 11523 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/353/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamianka
2014 10450 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/316/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2014 rok
2014 9860 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/350/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Goworki, gmina Rzekuń
2014 9859 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/349/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9297 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 8922 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL/269/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 8454 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 8415 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 7918 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/346/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin
2014 7917 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/342/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń.
2014 7916 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/341/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rzekuń w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okęgu wyborczym
2014 7915 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/340/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2014 7647 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/339/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tobolice
2014 7478 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2013 r.
2014 6832 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6831 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6604 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.
2014 6318 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6317 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok
2014 6110 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/330/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2014 5840 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2014 5307 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 5306 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 5305 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 4316 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Przytuły Stare
2014 4315 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 4314 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2014 3782 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 3377 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 3337 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 3031 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie gminy Rzekuń.
2014 3030 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok.
2014 2965 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 2817 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/303/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Rzekuń i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2014 2816 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Czarnowiec
2014 2815 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Goworki
2014 2814 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Ławy.
2014 2813 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rzekuń w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okęgu wyborczym
2014 2632 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 2631 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 1094 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 maja 2011r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 1093 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Czarnowiec
2014 1092 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Rzekuń i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2014 1091 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1090 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1089 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej, posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1088 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014-2020 w formie rzeczowej
2014 1087 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 820 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok.
2014 654 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka
2014 389 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 137 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2014 136 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Czarnowiec
2013 12034 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 12033 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci gminy Rzekuń oraz zasad ich stosowania
2013 11887 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/131/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11825 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11824 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11823 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11571 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Tobolice
2013 11570 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2013 11547 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11546 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11148 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 10937 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10763 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10155 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 9920 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2013 9460 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Przytuły Stare.
2013 9411 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń.
2013 9109 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8959 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8893 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8814 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8157 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Ławy
2013 7797 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6474 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ławy
2013 5984 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2013 5983 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5982 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów
2013 5981 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5917 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Dzbenin, Kamianka
2013 5916 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
2013 5116 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr LXI/257/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 4454 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2013 4205 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/183/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3388 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/226/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 3163 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LVI/236/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3162 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr LV/235/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2623 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr LVIII/242/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2612 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Dzbenin
2013 2080 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2054 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Drwęcz
2013 695 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 694 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin
2013 255 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 254 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów
2013 253 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 252 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7969 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Ławy i Tobolice
2012 7501 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 7500 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 7499 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 7498 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7337 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-2018.
2012 7336 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Dzbenin
2012 6791 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2012 6098 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin
2012 5340 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Rzekuń i Susk Nowy
2012 5170 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/210/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 4805 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Czarnowiec.
2012 4804 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 3873 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 3872 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/118/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 2510 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Drwęcz, Laskowiec.
2012 2509 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 2423 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na 2012 rok.
2012 2422 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2012 2244 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 2238 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 2237 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 2236 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 629 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 630 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec.
2012 588 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi Ławy, Goworki, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.
2012 537 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/120/2005 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 446 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia nazwy w miejscowości Dzbenin.
2012 447 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Drwęcz.
2012 448 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Rzekuń oraz zasad jego uzywania i wykorzystywania.
2012 435 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.
2012 434 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków połozonych na terenie gminy.
2012 316 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 5818 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/191/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 5349 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2011 5348 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2011 5351 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Goworki
2011 5350 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Przytuły Stare
2011 4218 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 3265 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1877 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu.
2011 1804 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie założenia gimnazjum w Ołdakach
2011 1691 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów w Gminie Rzekuń oraz ich obwodów
2011 1692 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2011 1622 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2011 783 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 784 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia.
2011 397 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu".
2011 398 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Czarnowiec, Laskowiec, Tobolice, Dzbenin.
2010 5696 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXII/260/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4959 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/246/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4960 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/247/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ławy
2010 4961 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LX/249/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Czarnowiec, Laskowiec
2010 3509 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LVII/241/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2714 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr LVI/237/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Tobolice i Laskowiec
2010 1663 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 836 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LIII/223/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Ławy
2010 837 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LIII/229/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2010 rok
2010 339 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 340 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2009 6341 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/221/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6342 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/222/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień
2009 5496 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/148/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 5377 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/213/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2009 5100 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/145/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 4676 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/198/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2009 4228 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/196/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2009 3806 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/189/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2009-2015
2009 2157 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2156 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/175/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg położonych na terenie gminy
2009 2155 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i Tobolice
2009 1615 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/176/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2009 1115 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/169/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na rok 2009
2009 1114 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XL/165/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego