Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 178

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7274 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno
2019 7273 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX.50.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rybno
2019 6354 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 6283 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokość stawki procentowej tej bonifikaty
2019 6282 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 6281 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku
2019 6280 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminu Rybno
2019 3825 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.31.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku
2019 3824 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3823 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3822 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.27.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 3821 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2019 3820 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.21.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rybno
2019 2335 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V.15.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2019
2019 1531 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1449 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr VI.17.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały na lata 2019-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu wydatków oraz zasad zwrotu wydatków przyznanego świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.
2018 12402 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV.10.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 12401 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV.9.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2018 12400 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV.8.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2018 11041 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2018 11040 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.241.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rybno
2018 8976 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr L.231.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rybno
2018 8194 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.227.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Rybno , trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 8193 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.226.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 7534 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.221.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Rybnie.
2018 5706 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII.210.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2018 roku.
2018 4997 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.205.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2018 3859 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV.195.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rybno na obwody głosowania
2018 3858 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV.194.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rybno na okręgi wyborcze.
2018 3857 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV.190.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie dla której organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2018 1827 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.184.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
2018 1826 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.183.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2018 1330 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII.182.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2018
2018 277 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII.179.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 276 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII.178.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybno na lata 2018-2023
2017 10932 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX.172.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2017 10931 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX.171.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2017 9983 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.169.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 9980 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.168.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rybnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.
2017 8694 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.167.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1
2017 8669 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.162.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno
2017 8668 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.161.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5406 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.153 . 2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5405 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.152.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.
2017 5404 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.151.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rybno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 5403 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.150.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rybno
2017 5402 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.149.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania,odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 3722 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.138.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno na 2017r.
2017 3721 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.137.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3720 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.136.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2017 3719 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.135.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 1890 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.126.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2017
2017 1697 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.132.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2016 11876 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.121.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno.
2016 10861 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.117.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno.
2016 10860 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.115.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 10859 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.114.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 10858 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.113.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2016 10857 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.112.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2016 9634 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.106.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno na 2016r.
2016 9632 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.105.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.
2016 7727 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI.101.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybno.
2016 5549 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.88.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2016 5544 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.90.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
2016 5542 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.91.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno na 2016r.
2016 5541 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.89.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5540 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX.87.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 3188 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI.78.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2016 roku.
2016 2594 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.72.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 2593 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.71.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 2592 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV.70.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i punktów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2591 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII.68.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2016
2016 2074 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
2016 822 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
2015 10507 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.55.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 10506 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.57.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2015 10505 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.56.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10504 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.54.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
2015 10503 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.53.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
2015 10502 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.52.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10501 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.51.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2015 7624 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr X.45.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty
2015 7617 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr X.46.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 4891 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI.35.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2015 1426 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2015
2015 1425 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
2014 11483 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2014 9724 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX.253.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2014r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .
2014 9723 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX.252.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rybno nr XLVI.242.2014 z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 7774 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI.243.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .
2014 7709 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.242.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 7708 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.240.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Rybno
2014 5909 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV.231.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Komunalnego w Rybnie.
2014 5047 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/14 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2014 roku.
2014 3516 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/14 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2014 3515 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/14 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
2014 2281 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/218/14 Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2014 1744 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/211/2013 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2014
2014 393 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/215/14 Rady Gminy Rybno z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 392 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/214/14 Rady Gminy Rybno z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 391 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/213/14 Rady Gminy Rybno z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12993 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rybno służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2013 12992 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 12991 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12990 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno
2013 12989 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 10180 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 7332 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/13 Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7292 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/36/11 Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 5970 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 17 kwietnia 2013roku.
2013 5969 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/167 /13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2013r w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 5633 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII /168/ 13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5632 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII /167/ 13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 4759 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2013 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/144/12 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4758 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rybno
2013 4757 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2013 roku.
2013 3301 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXiX/149/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa
2013 2910 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/153/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 2909 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/151/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 622 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 621 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 620 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 619 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 618 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 617 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko – Orlik 2012 ” w Rybnie
2012 9021 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 9020 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9019 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2013
2012 9018 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 9017 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/ 12 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 9016 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 7082 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6063 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązki realizacji zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno.
2012 6062 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rybno.
2012 6047 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybno
2012 5285 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/90/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.
2012 856 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2012
2011 7857 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/62/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
2011 7856 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/61/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2012
2011 7855 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/60/ 11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7858 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
2011 7861 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 7860 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7859 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 5548 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/48/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Rybno
2011 4210 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/35/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/08 Rady Gminy Rybno z dnia 14 marca 2008r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2011 4211 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/36/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 2791 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Rybno z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości , podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji na terenie gminy Rybno.
2011 941 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2011 Rady Gminy Rybno
2011 508 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Rybno z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno
2011 459 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/1/10 Rady Gminy Rybno z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybno
2011 460 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/230/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 461 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/234/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 184 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2010 6166 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/232/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny
2010 6165 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2011r.
2010 6164 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/230/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011r.
2010 6169 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/235/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 6168 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/234/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 6167 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny
2010 5438 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rybno lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 5437 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5440 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybno.
2010 5439 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 3037 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/200/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 3038 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/201/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1785 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Rybno z dnia 5 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1475 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/09 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na rok 2010
2010 172 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Rybno.
2009 6709 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2009 6710 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6711 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6143 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6144 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 6145 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1895 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji na terenie gminy Rybno
2009 1065 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na rok 2009.
2009 146 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie gminy Rybno.