Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 187

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5094 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Repki
2019 5093 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5092 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2019 2840 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Repki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2019 roku”.
2019 2839 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Repki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2019 2838 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Repki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 431 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na rok 2019
2019 430 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12804 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 12736 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok
2018 12735 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12734 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Repki z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 12733 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach
2018 10588 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Repki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Repki
2018 10482 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Gminy Repki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2018 8883 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8882 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2018 8881 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 8095 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Repki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8094 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Repki
2018 6109 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Repki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 5266 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Repki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Repki instrumentem płatniczym
2018 3224 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Repki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3223 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Repki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3222 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2018 roku"
2018 3221 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3220 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3219 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki
2018 964 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2018
2017 12141 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Repki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 12140 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Repki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2017 10153 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Repki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10152 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2017 Rady Gminy Repki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2018 rok
2017 10151 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Repki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 8323 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Repki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8322 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Repki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2017 5651 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Repki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2017 roku”
2017 3737 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3736 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 3735 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 3734 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3733 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2017 roku”
2017 994 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2017 Rady Gminy Repki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 993 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2017 Rady Gminy Repki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2017 583 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2017 582 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Repki
2017 581 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2017 580 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 579 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2017 578 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/147/2016 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2017
2016 11135 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 11134 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Repki
2016 11133 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawieokreślenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 11132 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11131 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 11130 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2017 r.
2016 11129 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11128 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 11127 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Repki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2016 8263 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 7600 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7599 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2016 6561 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6560 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6559 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2016 5616 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Repki z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2016 3750 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Repki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2016 roku
2016 3749 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy Repki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Repki
2016 3748 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Repki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Repki
2016 2714 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2016 roku
2016 2713 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Repki
2016 2712 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2016 2711 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 823 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 653 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Repki
2016 652 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2016
2015 10388 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10373 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10370 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 10368 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2016r.
2015 10365 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Repki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 8132 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Repki z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015
2015 6492 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Repki z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6011 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Repki z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Repki", "Zasłużony dla Gminy Repki"
2015 4879 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4878 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2015 4877 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwły w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2015 roku
2015 3821 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Repki
2015 3820 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Repki
2015 3819 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3818 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Repki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2015 roku
2015 2182 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Repki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2181 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Repki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Repki
2015 266 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Repki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku
2015 197 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Repki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2015
2014 10635 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/290/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10634 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/289/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku na 2015 r.
2014 10633 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10632 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/2014 Rady Gminy Repki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 9823 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 9822 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymnia czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2014 9821 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 9020 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 9019 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Repki
2014 9018 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 7773 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Gminy Repki z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2014 6157 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2014 Rady Gminy Repki z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku.
2014 3904 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Repki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 rok
2014 3903 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Repki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku
2014 2007 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Repki z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 1260 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach
2014 1259 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 468 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2013 Rady Gminy Repki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2013 13591 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2013 13553 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/2013/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Repki.
2013 13552 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty i warunków jej udzielania
2013 13551 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 13550 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12141 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12140 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12139 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 12138 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 10394 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Repki z dnia 17 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2013 9277 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9276 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2013 9275 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 9274 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9273 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9272 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2013 6604 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Repki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2013 5911 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2013 roku.
2013 670 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2013 669 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 668 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2013 667 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 666 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 665 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8136 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Repki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8135 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawiezasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Repki.
2012 8134 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8133 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 8132 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 8131 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Repki z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 7339 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Repki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4206 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Repki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2012 3395 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Repki.
2012 3394 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2012 roku.
2012 1488 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2012 1487 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 466 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2012
2011 7741 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Repki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 7740 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Repki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 7742 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Repki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 7744 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Repki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7743 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Repki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5883 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki.
2011 5884 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Repkach.
2011 5035 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki.
2011 5036 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w: - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim – Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wyrozębach-Podawcach - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAWIMED” – Zakład Opiekuńczo -Leczniczy z Rehabilitacją w Sawicach-Wsi dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4499 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Repki.
2011 1854 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2011
2011 1738 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody oraz zmiany Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2011 1599 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1600 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6819 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2011
2010 6818 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010 6817 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2010 6822 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6821 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6820 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2010 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 4824 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Repki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Repki oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3075 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2010 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2010 634 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2010
2010 633 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2010 632 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2010 635 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2010 638 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Repki z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2010
2010 637 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 636 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/09 Rady Gminy Repki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4491 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2009 Rady Gminy Repki z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Repki
2009 4140 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy Repki z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 4141 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2009 Rady Gminy Repki z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Repki
2009 3180 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Repki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki
2009 3181 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2009 Rady Gminy Repki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki
2009 1442 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Repki z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2009
2009 1149 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2009 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1070 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2009 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.