Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 368

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11182 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2019 11181 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 11180 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 11179 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2019 10214 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 10021 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku
2019 10020 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 10019 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 10018 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 10017 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 10016 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr V/28/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
2019 10015 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 8849 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
2019 6714 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach
2019 6713 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 6712 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 6711 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku
2019 6710 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego
2019 6709 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej
2019 6384 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Raszyn
2019 6038 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.”
2019 5812 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku
2019 5811 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 5810 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 5809 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie
2019 5808 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3688 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Raszyn
2019 3687 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 3686 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”
2019 2133 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 1922 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019 – 2023”
2019 949 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 381 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 380 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 379 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 378 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 377 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 13122 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Raszyn
2018 12562 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2018 12561 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.
2018 12560 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku.
2018 11098 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXI/552/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/299/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2018 11097 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXI/548/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/542/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11096 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/542/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 10135 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/541/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10134 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/540/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10133 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/539/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 10132 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/538/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 9323 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/529/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Raszyn spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 9206 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/534/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn –rejon Południowej Obwodnicy Warszawy - część I
2018 9205 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/532/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy
2018 9204 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI/521/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
2018 8936 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LVII/530/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 8708 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/527/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie oraz nadania nowego statutu.
2018 8707 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/526/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Raszyn nr XII/114/15 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu im. Kazimierza Jedynaka położonego w Raszynie przy ulicy Sportowej 30.
2018 8706 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/525/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Raszyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 8705 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/518/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 8704 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8565 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8227 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/515/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 lipca 2015 r., poz. 6609)
2018 8226 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/508/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą.
2018 7457 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/502/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 7456 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/500/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2018 7455 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/499/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 5713 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LIII/484/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 5712 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LIII/483/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5306 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LII/477/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 - Rejon Południowej Obwodnicy Warszawy.
2018 5305 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LII/478/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I
2018 5224 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/474/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn, ustalenia ich granic oraz numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5223 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/476/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń. zm.)
2018 3693 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/473/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Raszyn
2018 3602 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/467/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2018 3601 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/466/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2018 2961 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/465/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2018 roku
2018 2960 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/462/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2018 1767 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1765 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 1764 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/453/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu nr 2 w Raszynie
2018 466 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2018 465 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 19 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I
2017 12204 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/427/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Raszyńskiej i ul. Białobrzeskiej
2017 12203 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/420/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 12202 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/419/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 12201 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/415/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Raszyn
2017 11630 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej
2017 11629 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica
2017 11628 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV
2017 11627 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
2017 11626 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I
2017 10724 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/414/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2017 10723 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/413/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku.
2017 10722 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/412/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku.
2017 10721 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/411/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9998 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/399/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 9997 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
2017 9344 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 lipca 2017r. dotyczącej zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017 9343 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.
2017 5674 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/348/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym.
2017 5673 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2017 5672 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 5509 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2017 5508 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego
2017 5507 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Nr 3 w Raszynie, przy ul. Poniatowskiego 18
2017 5506 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym
2017 5232 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II
2017 5050 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/743/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn.
2017 4109 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
2017 3707 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2017 3706 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2017 roku
2017 3705 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Raszyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
2017 3704 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/236/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego w Raszynie
2017 2333 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2332 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej
2017 1812 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar III
2017 1811 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych
2017 1253 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2017 1252 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2017 227 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/280/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 9724 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2016 9723 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2016 9722 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 roku.
2016 9721 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 roku.
2016 9720 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II
2016 8868 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn
2016 8531 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej
2016 8280 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2016 8279 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2016 8276 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2016 6897 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń.zm.)
2016 6896 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Laszczki w gminie Raszyn z Piotrusia Pana na Piękna
2016 4895 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/207/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2016 2847 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/191/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2016 roku
2016 1947 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/170/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej.
2016 1643 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/187/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Raszyńska Karta Dużej Rodziny”
2016 1642 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/186/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1641 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/185/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1640 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1194 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Raszyn
2016 1193 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć psychologów, logopedów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2016 821 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/175/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2016 819 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/166/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2016 377 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/165/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11619 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/153/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III – część III.
2015 11429 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 11428 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn
2015 11249 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 11190 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Młynarskiej
2015 11189 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Kasztanowej
2015 10065 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/147/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6977)
2015 10064 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/146/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2015 10063 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/145/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2015 10062 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/144/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10061 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 roku.
2015 10060 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 roku.
2015 9479 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie aktualizacji zapisów nazw ulic w Gminie Raszyn
2015 8004 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII / 128 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 8003 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/125/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/122/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2015 7219 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/437/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2015 7197 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/123/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie połączenia samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie z samorządową instytucją kultury Centrum Kultury Raszyn w Raszynie w jedną instytucję pn. „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie
2015 7196 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2015 7195 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII / 117 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 7194 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XII / 116 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 7132 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/114/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu im. Kazimierza Jedynaka położonego w Raszynie przy ul. Sportowej 30.
2015 6609 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr X/99/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 6416 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część II.
2015 6415 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/92/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część I.
2015 6408 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/108/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2015 6407 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 6406 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2015 6373 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/100/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 6372 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6371 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 6370 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6369 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2015 6368 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X / 88 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 6367 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X / 89 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie Gminy Raszyn
2015 6366 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2015 6309 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn
2015 5979 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 5779 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I.
2015 5685 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia
2015 5684 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I
2015 5683 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej
2015 5682 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Gałczyńskiego
2015 5343 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 5342 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 2947 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2015 roku
2015 2156 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 2014 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 1328 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
2015 1072 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
2015 962 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I
2015 604 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody ustanowionego rozporządzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń.zm.)
2015 513 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/598/2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 14.11.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 512 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej
2014 11325 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXII/598/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 10842 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/592/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 roku.
2014 10841 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/591/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku.
2014 10070 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LX/585/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2014 9228 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/577/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9227 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/573/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 6489 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2014 5936 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/524/2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2014
2014 5935 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/519/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 5934 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LII/523/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Oleńki
2014 5927 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/534 /2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego dla lokalnej linii komunikacyjnej Raszyn – Pruszków – Raszyn, ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej.
2014 5926 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV / 531 / 14 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 2590 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/511/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/365/2012 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałejzmienionej uchwałą Nr XXXII/382/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2013 r.
2014 2589 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/510/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń. zm.)
2014 2588 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Słowikowskiego i ul. Prostej
2014 2587 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Jasnej
2014 2586 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/506/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworowej, przy ul. Warszawskiej 95.
2014 1318 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/489/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1271 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/ 14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 1270 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII//497/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
2014 1269 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 13698 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2014 – 2018
2013 13697 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL VI/785/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2013 13696 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie.
2013 12518 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku.
2013 12517 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/464/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 roku.
2013 10596 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/452/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady, Falenty - rejon rzeki Raszynki
2013 10595 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/451/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy - obszar I - rejon rzeki Raszynki
2013 10594 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/449/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 9587 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/442/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn - rejon ulicy Olszynowej
2013 9586 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/439/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 9585 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/438/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 9038 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/382/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/365/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 6537 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/407/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Unii Europejskiej, ul. Szkolnej i ul.Poniatowskiego - część I
2013 5746 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/410/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
2013 5745 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/409/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2013 5744 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/408/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2013
2013 5168 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/646/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009
2013 3433 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/692/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2009
2013 2930 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/396/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn
2013 2929 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXVII/341/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn.
2013 2928 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn –Obszar V obejmującego część wsi Janki
2013 2927 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 2926 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/388/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 2925 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/387/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 2157 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/740/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2010
2013 2129 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/371/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 12 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/367/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
2013 11 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/366/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 10 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 9 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/364/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 10009 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/350/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Laszczki – rejon ul. Leśnej w Gminie Raszyn
2012 10008 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/349/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Raszyn, po wschodniej stronie Alei Krakowskiej, rejon ul. Mickiewicza - część II
2012 8873 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/355/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8872 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawieo bniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 8871 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/342/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 8014 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach  do Rady Gminy Raszyn.
2012 7806 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/330/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Raszyn w miejscowości Wypędy
2012 7398 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/686/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009
2012 7241 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/328/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn, zmienionej uchwałą Nr XLII/699/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28.01.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn.
2012 7007 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI / 320 / 12 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 7006 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr NR XXVI/315/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – obszar I, w rejonach: ul. Malinowej i ul. Relaksu – część I
2012 6962 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI /319/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 6961 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 6866 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/306/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 6844 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/305/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady i Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn
2012 6694 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/293/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 4280 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/280/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3197 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/260/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3196 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/259/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3195 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/258/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3046 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII/221/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 2575 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/606/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2009
2012 1299 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/244/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady Gminy Raszyn
2012 1298 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/243/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Raszyn
2012 1297 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/236/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego w Raszynie
2011 7064 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/210/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 6974 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/211/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2011 6973 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/208/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku dotyczącej przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn
2011 6972 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/197/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2011 6975 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/212/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 6978 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012r.
2011 6977 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2012 rok
2011 6976 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/213/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 5763 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 5764 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/123/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie
2011 5765 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5314 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn
2011 5315 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/117/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania.
2011 4985 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Piasta i Lotniczej we wsi Raszyn
2011 4890 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/101/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2011 4657 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4656 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/101/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2011 4655 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłatyza wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4660 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania.
2011 4659 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/107/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4658 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4583 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn –część I (obszar II)
2011 4584 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 4585 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4449 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4450 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 4451 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn
2011 4081 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/525/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008
2011 3523 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 3107 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r., oraz Uchwałą Nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009 r.
2011 3106 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 3108 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2011 3110 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwał Rady Gminy w Raszynie w spawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Raszyn
2011 3109 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 2972 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/541/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2011 2973 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/546/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2011 2974 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/574/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2011 234 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 98 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 96 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku
2011 97 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku
2011 99 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 7094 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/829/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008 – 2012, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r.
2010 6227 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/845/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 7 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 6226 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/844/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008 – 2012, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r.
2010 6225 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/842/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
2010 6228 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/858/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z urządzeń Rynku
2010 6229 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/859/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3969 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/816/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część I (obszar I)
2010 3968 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/743/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn
2010 3970 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/817/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III
2010 3292 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/811/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 3291 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/810/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 3070 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
2010 3069 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/786/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010r. w sprawie lokalizacji oddziałów Przedszkola Nr 2 w Raszynie
2010 3068 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/785/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2010 2813 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/779/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008 – 2012, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r
2010 2823 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/776/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 2824 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/777/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 2814 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/780/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: 1) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 2) ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2010 2752 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/749/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Raszyn i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 2750 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/742/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania imienia kompleksowi boisk przy ul. Sportowej 30 w Raszynie
2010 2749 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/729/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III w rejonie ul. Falenckiej
2010 2751 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/744/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 1859 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/703/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu ważności porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
2010 1858 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/699/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn
2010 1418 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/731/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Raszyn
2010 1419 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/741/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1033 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/700/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/417/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2008r. dotyczącej przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2010 533 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/689/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 532 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/688/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009., zmienionej Uchwałą XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008 r.
2010 534 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/695/2009 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 212 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/481/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008
2009 5641 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/681/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5640 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/679/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2009 5643 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/683/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5642 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/682/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5112 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/647/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy-obszar II
2009 5113 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/648/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Grocholice, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/622/04 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2004 r.
2009 5114 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/649/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I
2009 4999 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/434/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008
2009 4582 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/651/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 4583 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/652/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 4584 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/653/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 2891 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/531/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Raszyn
2009 2892 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/530/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
2009 1935 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/573/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2009r. zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania
2009 1817 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/533/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 1818 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/575/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 744 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/517/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych zasad ich przyznawania, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zasad podziału nagród i przyznawania dodatku mieszkaniowego w roku 2009.
2009 742 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/526/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 580 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/477/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008-2012.
2009 3727 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/627/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2009 3728 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/628/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2009 3729 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/639/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków