Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10752 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejowice
2019 10315 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Radziejowice
2019 10314 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
2019 8765 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 7591 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2019 7590 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
2019 7589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, na terenie Gminy Radziejowice.
2019 7588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7587 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2019 7586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2019 7574 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 7573 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 6936 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY WSI RADZIEJOWICE- PARCEL I ZBOISKA (obszar IVa).
2019 6914 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zboiska
2019 6913 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zazdrość
2019 6912 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Tartak Brzózki
2019 6911 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stare Budy Radziejowskie
2019 6910 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Słabomierz
2019 6909 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Radziejowice-Parcel
2019 6908 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Radziejowice
2019 6907 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pieńki-Towarzystwo
2019 6906 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Podlasie
2019 6905 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowe Budy
2019 6904 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuranów
2019 6903 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krzyżówka
2019 6902 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krze Duże
2019 6901 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuklówka Zarzeczna
2019 6900 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuklówka Radziejowicka
2019 6899 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Korytów A
2019 6898 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Korytów
2019 6897 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kamionka
2019 6896 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chroboty
2019 6895 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Budy Mszczonowskie
2019 6894 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Budy Józefowskie
2019 6893 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Benenard
2019 6892 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Adamów-Wieś
2019 6891 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Adamów-Parcel
2019 6876 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2019 6875 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5624 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2019 5241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5240 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4974 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2019 rok
2019 4535 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2019 roku
2019 4534 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 4533 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Radziejowice
2019 3646 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KURANÓW (OBSZAR I).
2019 3454 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3453 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3314 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3313 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 933 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 932 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Radziejowice ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 682 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 681 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2018 13240 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2018 13239 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13238 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11391 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXI/293/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 11390 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXI/291/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 10719 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIX/281/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi Radziejowice (działka o numerze ewidencyjnym 264)
2018 10206 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/282/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Radziejowice Gmina Radziejowice
2018 10108 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/284/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018r.
2018 8169 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/279/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejowice
2018 8168 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/277/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
2018 8167 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 8166 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejowice
2018 8165 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/280/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Radziejowice
2018 8068 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LV/264/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć : pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
2018 7757 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/270/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 6751 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/261/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi Słabomierz
2018 5628 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr LIV/259/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 5548 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LIII/251/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KORYTÓW – OBSZAR 2
2018 4726 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LIII/254/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radziejowice na obwody głosowania
2018 4725 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LIII/253/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radziejowice na okręgi wyborcze
2018 3352 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/242/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE DOTYCZĄCEGO FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA ZARZECZNA – OBSZAR I
2018 2942 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr LI/244/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2941 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr LI/243/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2590 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/234/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2018 rok
2018 1504 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/222/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 4/4, 4/5, 4/6, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16,4/17 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EW. 4/7 W MIEJSCOWOŚCI ZBOISKA
2018 552 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Radziejowice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12319 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12318 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radziejowice
2017 12317 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 12163 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/231/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziejowice.
2017 12162 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/226/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 12161 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 10776 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/200/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Budy Mszczonowskie i Tartak Brzózki
2017 10774 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Budy Mszczonowskie i Radziejowice-Parcel
2017 10772 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/199/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Benenard
2017 10381 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10380 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 10379 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2017 9979 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 9978 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/212/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2017 9850 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/193/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 47/5 i 47/6 W ICH GRANICACH EWIDENDYJNYCH W  MIEJSCOWOŚCI RADZIEJOWICE PARCEL
2017 9550 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice.
2017 8097 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/194/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2017 8096 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/195/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5582 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/179/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie „Karty Dużej Rodziny 3+”
2017 3959 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/171/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radziejowice do nowego ustroju szkolnego
2017 2569 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2017 2568 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1221 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2017
2017 1097 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 127 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice
2016 11823 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzonych przez inne niż Gmina Radziejowice osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11822 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2016 11821 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 11820 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155//2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 11819 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 11818 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 10335 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 9062 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Radziejowice instrumentem płatniczym
2016 9061 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach” oraz nadania jej statutu
2016 9003 2016-10-19 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 września 2016r. w sprawie wspólnego wykonania, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”,
2016 8683 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2016 7970 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego działki nr ewid. 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19 i 253/20 w miejscowości Zboiska
2016 6899 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu
2016 6898 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Radziejowice.
2016 3394 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3393 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3392 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3391 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3390 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2016 3036 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 73 I 74 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI STARE BUDY RADZIEJOWSKIE
2016 2053 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1917 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX /104 /2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia w części uchwały nr XV/68/2015 z dnia 7 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1916 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1915 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2016 1522 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVIII / 95 / 2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na 2016 rok
2016 1409 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1408 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 623 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 października 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI ADAMÓW- WIEŚ (obręb ewid. ADAMÓW) I KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA (obszar 1)
2015 11706 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 11705 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 11704 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 11703 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzonych przez inne niż Gmina Radziejowice osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11702 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolne
2015 11701 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11700 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11699 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10244 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 września 2015r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA I BUDY JÓZEFOWSKIE
2015 9066 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2015r. w sprawie XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9065 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV /68 /2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 7986 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KRZYŻÓWKA.
2015 7813 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr Xi/56/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 7806 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice
2015 7801 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 6272 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 6271 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 6270 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Radziejowicach ul. Kubickiego 3a oraz „Hala Sportowa” w Korytowie A ul. Szkolna 3 i związanych z nimi urządzeń użyteczności publicznej
2015 6269 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektu Gminnego Stadionu Piłkarskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3
2015 6094 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4062 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice
2015 3073 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 z dnia 12.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2153 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2015 2152 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2015 1979 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1978 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1272 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 16 / 2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2015
2015 938 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 listopada 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA
2015 458 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/344/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/325/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17.06.2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Radziejowice.
2015 126 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 11255 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr LI/330/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Zboiska (OBSZAR 2)
2014 9850 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9783 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9782 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr LI/326/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 9781 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Radziejowice.
2014 7586 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice.
2014 7420 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr L/315/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dla fragmentu wsi Radziejowice i Adamów Parcel
2014 7419 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Radziejowice i Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak)
2014 6494 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/321/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6493 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/320/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6492 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/319/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6491 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr l/318/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6490 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5597 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5596 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5595 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5594 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5593 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Radziejowice.
2014 5592 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Radziejowice
2014 4366 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 4365 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 4364 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 4363 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 4362 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice
2014 1279 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV / 274 / 2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2014
2014 1153 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1152 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1151 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1150 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1149 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1148 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1147 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1146 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1145 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1144 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1143 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1001 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XXXVII/236/2013 z dnia 23 maja 2013 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2014 1000 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 999 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 366 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 365 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2014 326 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ZBOISKA
2014 325 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejscowości Pieńki Towarzystwo i Krzyżówka.
2014 324 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice,  obejmującego fragmenty wsi Kuranów
2013 13148 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 13147 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13146 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13145 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 12296 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR EWID. 139/6 W MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA
2013 11125 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 11124 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9756 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9755 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach.
2013 9754 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. dotyczącej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2013 8016 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2013 7609 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2013 7608 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6851 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6850 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6824 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6823 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Radziejowice
2013 6822 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2013 5814 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2013 5813 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków Gminy Radziejowice.
2013 5812 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice
2013 5811 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawiesprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXVIII/178/2012 z dnia 30.10.2012r Rady Gminy Radziejowice w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlasie
2013 5810 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXVIII/177/2012 z dnia 30.10.2012r Rady Gminy Radziejowice w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słabomierz
2013 4418 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetu Gminy na rok 2013
2013 3564 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3563 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2013 - 2021
2013 3562 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3561 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3560 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3559 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2013 1217 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radziejowice w sprawie zmiany granic Gminy Radziejowice
2013 979 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 978 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice
2013 913 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziejowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radziejowice.
2012 10248 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 10247 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlasie
2012 10246 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXViii/177/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słabomierz
2012 10245 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka
2012 10244 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 10243 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 10242 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 10210 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dotyczącego fragmentu wsi Adamów-Parcel
2012 10057 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 10056 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 9986 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 września 2012r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI KRZE DUŻE (OBRĘB EWIDENCYJNY KRZE)
2012 8076 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 8075 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Radziejowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 5292 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA
2012 4941 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4940 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektu "Gminnego Stadionu- Piłkarskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3"
2012 4939 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice na 2012 rok.
2012 3977 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3976 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w gminie Radziejowice
2012 3975 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziejowice na lata 2012 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3692 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuranów
2012 3691 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kuklówka Zarzeczna
2012 3690 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuklówka Radziejowicka
2012 3689 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżówka
2012 3688 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krze Duże
2012 3687 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytów.
2012 3686 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytów A.
2012 3685 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chroboty
2012 3684 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Mszczonowskie
2012 3683 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Józefowskie
2012 3682 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Benenard
2012 3681 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zboiska.
2012 3680 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Adamów- Parcel
2012 3679 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość
2012 3678 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tartak Brzózki
2012 3677 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Budy Radziejowskie
2012 3676 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radziejowice
2012 3675 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radziejowice- Parcel
2012 3674 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieńki- Towarzystwo
2012 3673 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Budy
2012 2930 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 2929 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2467 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospsodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki- Towarzystwo.
2012 2466 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 grudnia 2011r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWE BUDY.
2012 2465 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodaorwania przestrzenego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki- Towarzystwo.
2012 1717 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Krzyżówka
2012 1607 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamów- Wieś
2011 8237 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 7978 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7545 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7546 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7547 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6431 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 września 2011r. W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 5993 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2011 4709 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25.01.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw w Gminie Radziejowice.
2011 4710 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2011 4707 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radziejowice oraz zapewnienie im dalszej opieki
2011 4708 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2011 4646 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2011 4645 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/2011 z dnia 19.04.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Radziejowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 4644 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Radziejowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 3250 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 2355 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Radziejowice oraz ich wysokości.
2011 2356 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków Gminy Radziejowice.
2010 7491 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7490 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 7489 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 7492 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 7495 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII /277/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 7494 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 7493 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI / 273/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5796 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dotyczącego fragmentu wsi Krzyżówka
2010 4467 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków gminy Radziejowice.
2010 4468 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 3588 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 2885 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dotyczącego fragmentu wsi Tartak Brzózki ( obręb ew.Tartak ),ograniczonego ulicami:Letniskowa, Polna, Górna, Wiejska
2010 2715 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/227/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Radziejowice
2010 2716 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/229/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 1417 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego działki oznaczone nr. ewid 196/10 położone w miejscowości Korytów A.
2009 6717 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2009 5678 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Radziejowicach
2009 5677 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Radziejowicach imienia Władysława Rdzanowskiego
2009 5680 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 5679 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2009 4790 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2009 4003 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 3372 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 2875 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2009 2877 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 2876 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy: sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy- dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2009 2197 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 2194 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowicach
2009 2195 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach
2009 2196 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 1774 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 lutego 2009r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 1614 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2009 1441 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziejowice na rok 2009
2009 916 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom.