Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5274 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5273 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5272 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 3413 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 3412 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 2526 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Radzanowo i Rogozino, gmina Radzanowo
2019 2525 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w gminie Radzanowo
2019 2084 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa nr IV/22/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 12969 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Radzanowo
2018 12968 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12967 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12966 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 10811 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miejscowości Rogozino
2018 10712 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 10711 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10710 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 10709 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2018 9216 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Radzanowo
2018 8105 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radzanowo
2018 7592 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7591 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radzanowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7092 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/262/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 40/6 w miejscowości Boryszewo Nowe
2018 6948 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo
2018 6947 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radzanowo na lata 2018–2023
2018 6946 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na obwody głosowania.
2018 6945 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr XXXVIII/247/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na okręgi wyborcze
2018 6096 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4623 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2 57/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na obwody głosowania
2018 3218 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3216 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2018 3215 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3214 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzanowo na okręgi wyborcze
2018 2147 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 755 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwala Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2018
2018 242 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2017 11357 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/162/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.11.2016 r.
2017 11352 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 11351 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11348 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 11345 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8681 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2017 5775 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2017 5774 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2017 5773 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5772 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 5771 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Radzanowo oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 5151 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 5150 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3506 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2017 2315 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2314 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2017 2313 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2017 2312 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2311 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2017 1795 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 227/1 w miejscowości Boryszewo Nowe
2017 947 2017-01-31 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 stycznia 2017 r.
2017 239 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 238 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2017 237 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych w miejscowościach Radzanowo, Ciółkowo, Rogozino gm. Radzanowo
2017 236 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2016 10603 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10602 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XXV/154/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10601 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 10600 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Adminstracyjnemu Szkół w Radzanowie
2016 9946 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9945 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9944 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9470 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 1073/1, 1073/2, 1073/3 położonych w miejscowości Stróżewko gmina Radzanowo
2016 8636 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 5940 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5939 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Radzanowo
2016 5938 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanowo
2016 5937 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanowo
2016 5509 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 maja 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 51/13 i 51/15 w miejscowości Boryszewo Stare
2016 5155 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino położonej przy drodze wojewódzkiej nr 567 i drodze powiatowej nr 2939W
2016 4058 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2016 4057 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1001 2016-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XV/102/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 290 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2016 289 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 10511 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10326 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10325 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9081 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9080 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9079 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9078 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8394 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015r Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Radzanowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 8393 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Radzanowo liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2015 6657 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX/58/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6009 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6008 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo.
2015 3038 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Altana lipowa"
2015 3037 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr IV/23/2015r. z dnia 11 lutego 2015r.
2015 3008 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużona/Zasłużony dla Gminy Radzanowo" i przyjęcia regulaminu jego nadawania
2015 2939 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1183 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/13/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 220 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 219 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/ 9 /2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2014 10478 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/326/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10477 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 8648 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej na trasie Białkowo – Rogozino – Płock
2014 8647 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr L/316/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorzadowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo.
2014 7848 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo.
2014 6406 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 6405 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo.
2014 5765 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Kostrogaj położonej pomiędzy granicami obszaru wyznaczonego symbolami A, B, C, D, E, F oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę w miejscowości Kostrogaj o numerze ewidencyjnym 85/2 gmina Radzanowo.
2014 4169 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 stycznia 2013r
2014 4168 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/153/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r
2014 4131 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy radzanowo z dnia 21 stycznia 2013r.
2014 4130 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/153/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r.
2014 1372 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : Uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2014
2014 901 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 900 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 241 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
2014 240 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m. Rogozino, droga gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567.
2013 12690 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XL/258/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXIX/253/2013 z dnia 30 października 2013 r.
2013 11703 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo.
2013 11702 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11701 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11700 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2013 11699 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. zmieniajęca uchwałę Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012 r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzanowo
2013 7354 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2013 6471 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2013 6470 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanowo dla części miejscowości Rogozino dla działek o numerach ewidencyjnych 230 i 231 – obecnie działka o numerze ewidencyjnym 348.
2013 4624 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XXX/189/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzanowo.
2013 4623 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XXVIII/180/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanowo.
2013 2747 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo
2013 2746 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie Statutu Gminy Radzanowo
2013 2745 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2013 2744 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2013 2541 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XXVIII/181/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzanowo
2013 1983 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/ 190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo
2013 1683 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie: obwodów głosowania
2013 1682 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2013
2013 552 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Radzanowo.
2013 551 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzanowo.
2013 550 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanowo.
2013 549 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 548 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 547 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy
2012 8831 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo.
2012 8830 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8829 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów.
2012 8828 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8827 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7602 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
2012 7601 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko
2012 7600 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 7599 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Radzanowo na okręgi wyborcze
2012 6112 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.
2012 3929 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo
2012 3928 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzanowo
2012 2234 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych skladników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 1401 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012
2012 675 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radzanowo
2010 2918 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 2919 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie
2010 1557 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1399 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/269/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Radzanowo na 2010 rok
2010 1095 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLII/275/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2009r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych
2010 472 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/275/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych.
2009 6293 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/258/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia podstawy obliczania podatku rolnego
2009 6294 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/259/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów
2009 6291 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/256/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6292 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/257/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6295 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/260/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 6298 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL263/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radzanowo nr XXXIII/222/09 z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także szczegółówe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkkaniowego
2009 6299 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/266/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad spredaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Radzanowo
2009 6296 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/261/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6297 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/262/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo
2009 4811 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo;
2009 3218 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Radzanowo do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- wspólnej realizacji projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” wraz z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Łąck ,Gminą Mała Wieś, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego z w/w Gminami ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 3219 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie
2009 2887 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2886 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2889 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym, w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2009 2888 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2454 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Radzanowo
2009 2312 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2009 1980 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych