Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 101

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3182 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 lutego 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ MROZY
2018 9452 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 5497 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
2016 9686 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty: Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów, Huta Partacka.
2016 7268 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI RADZIWIŁŁÓW – DZIAŁKI O NR EWID. 38, 39, 40 i 41
2016 6050 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6049 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6048 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4193 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 3472 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska
2016 2797 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Puszcza Mariańska ( fragmenty wsi Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty, Puszcza Mariańska).
2016 2677 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacynych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2015 7860 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 311 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO IEJSCOWOŚĆ WALERIANY – OBSZAR B, DZIAŁKI NR EWID. 16/2, 16/3, 16/4, 176/1, 176/2 i 177
2015 243 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/73/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice
2015 2 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ma rok 2015
2014 12020 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6565 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska
2014 6455 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/251/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 kwietnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ BEDNARY
2014 5173 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 kwietnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO WIEŚ GRABINA RADZIWIŁŁOWSKA.
2014 3855 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 3854 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska
2014 3710 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z pobierania opłat i trybu ich pobierania.
2014 3709 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12197 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
2013 12196 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12195 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI
2013 12051 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2013 8008 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2013 7935 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 6 maja 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR EW. 165 W MIEJSCOWOŚCI NOWA HUTA
2013 6455 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 6 maja 2013r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Puszcza Mariańska, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5775 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. zmiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 roku
2013 5774 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
2013 5773 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 5772 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/150/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 4954 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4953 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 4952 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 lutego 2013 r.
2013 4951 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 lutego 2013 r.
2013 4950 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4949 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska
2013 3900 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska.
2013 3899 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 2344 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 stycznia 2013r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2013 2343 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2342 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2341 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska.
2013 2340 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2339 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 2338 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 2337 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2013 2138 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska
2013 2137 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO WIEŚ RADZIWIŁŁÓW
2013 1941 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 788 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w gminie Puszcza Mariańska
2013 356 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2013 189 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2013 188 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 10054 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 października 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 1/12, 1/13 ORAZ PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ DZ. 1/14 POŁOŻONE WE WSI KAMION ORAZ DZ. 201/2 POŁOŻONĄ WE WSI MICHAŁÓW
2012 10053 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 października 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT NR 1A i 1B W MIEJSCOWOŚCI PUSZCZA MARIAŃSKA.
2012 9923 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7558 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Puszcza Mariańska
2012 5507 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI BARTNIKI.
2012 5506 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2012 5505 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2012 2934 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Puszcza Mariańska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie podmitów uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2012 2933 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wygoda
2012 1666 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskaiej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1665 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Puszcz Mariańska
2012 902 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 7939 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7938 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7941 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7940 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6160 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne
2011 5989 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób zatrudnionych w szkołach na stanowisku: pedagoga, logopedy, psychologa.
2011 5947 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice
2011 5946 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Puszcza Mariańska
2011 5949 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska
2011 5948 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru
2011 5520 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka.
2011 4531 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 kwietnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI PUSZCZA MARIAŃSKA.
2011 4356 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska
2011 3915 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Puszcza Mariańska
2011 1888 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1708 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1709 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 7628 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LV/261/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 7627 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LV/260/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 7629 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LV/262/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 7631 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LV/264/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 7630 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LV/263/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 7300 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji
2010 2809 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 9 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z pobierania opłat i trybu ich pobierania
2010 1770 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/237/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian porządkowych w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych ustalonych dla gminy Puszcza Mariańska
2010 797 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/208/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010;
2010 798 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/214/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Puszcza Mariańska
2009 3700 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę
2009 3701 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska