Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10147 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z  dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2019 10146 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Przasnysz, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przasnysz uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 10145 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz, od dnia 1 września 2019r.
2019 10144 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 10143 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przasnysz.
2019 10142 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 10141 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 9542 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w  Obrębie
2019 9541 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 8283 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 8282 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 8281 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 8280 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 8279 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8278 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6458 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przasnysz.
2019 6457 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 6456 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 6455 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/ 55 /2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i  leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3571 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2019 roku
2019 3570 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 3569 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI /47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i  leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3568 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3567 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 3566 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3565 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2019 2365 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 939 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Bartniki, Bogate, Cierpigórz, Dębiny, Dobrzankowo, Emowo, Fijałkowo, Golany, Gostkowo, Góry Karwackie, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Karwacz, Kijewice, Klewki, Leszno, Lisiogóra, Mchowo, Mchówko, Mirów, Obrąb, Oględa, Osówiec Kmiecy, Osówiec Szlachecki, Sątrzaska, Sierakowo, Stara Krępa, Szla, Trzcianka, Wielodróż, Wyrąb Karwacki, Zakocie, Zawadki.
2019 938 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 246 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019
2019 245 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2019 244 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 243 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 242 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12290 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 12289 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przasnysz
2018 12288 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz
2018 12287 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przasnysz
2018 10858 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 10857 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10856 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2019 rok.
2018 10049 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 9968 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz
2018 9967 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 9885 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przasnysz
2018 9443 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2018 9442 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 9441 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2018 8079 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 8078 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 8077 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 7531 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/309 /2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 6448 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/302/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 6447 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 6446 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/298/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz
2018 6445 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/297/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz
2018 6444 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 6443 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 5009 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku
2018 5008 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 3990 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3989 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 2878 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2877 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2876 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku
2018 1264 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.
2018 1263 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 295 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2018 294 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 293 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018
2017 12254 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 11890 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo
2017 11888 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 10570 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Przasnysz
2017 10569 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 10568 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 10567 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2017 10566 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10565 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2018 rok.
2017 10564 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 10563 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 9182 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8560 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8524 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 8295 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Przasnysz instrumentem płatniczym.
2017 8294 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 8293 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2017 8292 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2017 8291 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Przasnysz w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz
2017 8290 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 8083 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 7204 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 6770 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 6108 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 3900 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3899 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Przasnysz jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3898 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3222 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 3078 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2861 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
2017 1841 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2017 1142 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2017 492 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 11946 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017
2016 11944 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2016 10700 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz w 2017 roku.
2016 10492 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 9903 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 9275 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8169 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz .
2016 7697 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 7342 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenie przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2016 6232 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 5917 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 5916 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5915 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5914 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5913 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2016 5912 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2016 4800 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 maja 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2016 4432 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 4163 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2514 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2430 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 2223 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły , dla których Gmina Przasnysz jest organem prowadzącym.
2016 2222 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2038 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2016 128 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016
2015 9431 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Przasnysz.
2015 9315 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9314 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9313 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9312 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 7667 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7033 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przasnysz.
2015 7032 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz.
2015 6962 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6381 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6326 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2015 6325 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przasnysz na lata 2015 – 2020.
2015 6324 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz
2015 5582 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4741 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3858 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 3222 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2833 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2423 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2012 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1934 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1554 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 200 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015
2014 10494 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 9922 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 9921 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2014 9438 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 9436 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8923 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8697 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8188 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 8185 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 7718 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6940 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 roku.
2014 6909 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2014 5349 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 5188 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 5092 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 4480 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 3466 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przasnysz dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 3465 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz
2014 3464 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2018.
2014 2225 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2217 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2216 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2215 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/238/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz
2014 2214 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2018.
2014 843 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 133 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014
2013 12381 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2013 12380 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12379 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 11831 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10470 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 9419 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/42/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9337 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
2013 9336 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/198 /2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8937 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8795 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8597 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 7670 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 6210 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przasnysz.
2013 6209 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 6208 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/172 /2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5518 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/394/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.
2013 4240 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2013 4000 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
2013 3961 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
2013 3711 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/370/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 3687 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2013 3629 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV/363/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 3558 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2013 3557 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2013 roku
2013 3443 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/326/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku
2013 2640 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 632 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/152 /2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 631 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/151 /2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 630 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXII/150 /2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 629 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 628 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7714 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 7713 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7712 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2012 7711 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 7546 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6585 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 5986 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2012 4662 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2012 roku
2012 3268 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 3069 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Bartniki
2012 2183 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23.12.2008 r.
2012 1731 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1445 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/264/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1109 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r.
2012 1108 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1105 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 1040 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 460 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.
2011 6486 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2011 5871 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5872 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 4907 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 2171 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 734 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2011 315 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawiew sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 316 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011.
2010 6111 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/390/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2010 5228 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/387/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 września 2010r. w sprawie sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4591 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3746 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2010 3747 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3748 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLII/230/02 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 maja 2002r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
2010 3519 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budzetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 3520 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 3192 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/349/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3039 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/359/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Mchowo
2010 3040 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/361/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przasnysz oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 2280 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/337/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Bogate.
2010 2281 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 2267 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 331 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010
2010 83 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/220/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r
2009 6281 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2009 6282 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6283 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5069 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku
2009 5022 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla koryta rzeki Węgierki, wraz z przylegającym obszarem o szerokości 10m od każdego brzegu
2009 5021 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Karwacz, Wyrąb Karwacki, Frankowo
2009 5024 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu
2009 5023 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz pod kopalnie żwiru i piasku
2009 4301 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Przasnysz
2009 3288 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przasnysz
2009 1284 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Stratucie Gminy Przasnysz
2009 1285 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
2009 1170 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz
2009 1135 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przasnysz na rok 2009
2009 3718 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/282/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - wsi Wygoda
2009 3719 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno