Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1975 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji do naliczania podatków.
2011 4500 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Promna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Promna na lata 2011 - 2015
2011 1558 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna.
2011 1402 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: Uchwała budżetowa
2011 18 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Promna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Promnie.
2010 7221 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr L/279/2010 Rady Gminy Promna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 7218 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr L/275/2010 Rady Gminy Promna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2010 2843 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/255/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Promna
2010 2361 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2010 Rady Gminy Promna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Promna oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 977 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Promna z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia ceny wody
2010 978 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 979 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 6196 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/09 Rady Gminy Promna z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2010
2009 6195 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Promna z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 6194 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Promna z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2009 5334 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5333 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5335 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2010 roku
2009 5336 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2010
2009 5337 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Promna z dnia 29 października 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 4686 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 215/ 09 Rady Gminy Promna z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie
2009 3317 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Gminy Promna z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
2009 2581 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/197/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Promna
2009 2582 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/198/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXVI/265/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Promna w ustaleniach dotyczących sołectwa Przybyszew
2009 2583 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/200/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna
2009 712 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2008 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 686 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/08 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.