Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9730 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Długiem
2019 7291 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy oraz wybranych obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw Grabowa, Grabowska Wola, Długie, Kacperków i Łojków - etap I
2019 7089 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V.26.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów zdegradowanych w sołectwie Kolonia Rdzuchów
2014 4997 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmianw uchwale budzetowej na 2012
2014 3249 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2012
2014 3248 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/97/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok2012
2014 2984 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr X/89/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2012
2014 2111 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmina w uchwale budzetowej na rok 2012
2013 11107 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok2011
2013 10725 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok2011
2012 3727 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciagnięcia pozyczki na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzacych z budzetu Unii Europwejskiej
2012 3726 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/73/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2012 3725 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/74/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mokrzec gm. Potworów
2012 3724 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/72/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Grabowa gm. Potworów”
2011 6117 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaciagniecia kredytu na Renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci Potworów
2011 2795 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/145/06 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 930 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Potworów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie :uchwalenia budżetu Gminy Potworów na rok 2011 r
2011 341 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr I/5/10 Rady Gminy Potworów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale o zaciągnięcie kredytu na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów
2010 5871 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/10 Rady Gminy Potworów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budzetowejna rok 2010
2010 4520 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie "Zaciągnięcia pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potworów
2010 4522 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zabezpieczenia w formie "Weksla in blanco"dotacji na Modernizacje stadionu sportowego w Potworowie
2010 4521 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dni i godzin otwarcia placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy Potworów.
2010 3289 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/225/10 Rady Gminy Potworów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
2010 3191 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/224/10 Rady Gminy Potworów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup ciągnika wraz ze sprzętem towarzyszacym
2010 3190 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/223/10 Rady Gminy Potworów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zaciągniecia pożyczki na rozbudowę wodociągu gminnego w miejscowości Długie i Kacperków
2010 2977 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów-Mokrzec- Grabowska Wola
2010 2975 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie za rok 2009
2010 2976 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa – Grabowska Wola
2010 2978 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów”
2009 5595 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Potworów z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów dla terenów zdegradowanych w sołectwie Kolonia Rdzuchów
2009 3671 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/154/09 Rady Gminy Potworów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Potworów