Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 279

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11673 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pomiechówek
2019 11672 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 10134 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pomiechówek
2019 9134 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9133 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów płatnych niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2019 9132 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2019 8257 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2019 7203 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2019 7202 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Kosewo, Cegielnia - Kosewo i Nowy Modlin
2019 7201 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Śniadówko
2019 7200 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2019 7199 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/49/201 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2019 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek
2019 7198 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów płatnych niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.
2019 7197 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącego własność Gminy Pomiechówek
2019 7196 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulainu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pomiechówek
2019 7094 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7093 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XII/114/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4261 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek
2019 4260 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2019 4259 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącym własność Gminy Pomiechówek
2019 4258 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Pomiechówek
2019 4257 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2019 roku
2019 4256 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 2063 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statututu sołectw: Błędowo, Błędówko, Brody, Brody Parcele, Bronisławka, Cegielnia - Kosewo, Czarnowo, Falbogi Borowe, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Kikoły, Kosewko, Kosewo, Nowe Orzechowo, Nowy Modlin, Pomiechowo, Pomiechówek, Pomocnia, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Wymysły, Zapiecki
2019 867 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2019
2018 12962 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 11579 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2018 11578 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10886 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10126 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2018 10125 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r.
2018 10124 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/83/2003 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przkształcenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pomiechówku
2018 10123 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2018 8842 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 8841 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Pomiechówek
2018 8840 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek
2018 8839 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2018 8838 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe obwody głosowania, usalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8837 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 6884 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2018 6883 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo
2018 6821 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2018 6820 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2018 6819 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojw alkoholowych na terenie gminy Pomiechówek
2018 3480 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportiowej oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego w miejscowości Stare Orzechowo w gminie Pomiechówek
2018 3479 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego w miejscowości Goławice Pierwsze w gminie Pomiechówek
2018 3478 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pomiechówek na stałe obwody głosoania, ustalenia ich numerów, granic ora siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3477 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pomiechówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3476 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/179/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2412W szczypiorno - do drogi (Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin) na odcinku 950 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411W do granicy gm.Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
2018 3475 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2018 roku
2018 3450 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Pomiechówku i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
2018 878 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pmiechówek na rok 2018
2017 11437 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie okrelenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10429 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Pomiechówku.
2017 10428 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.
2017 10427 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 13.08.2013 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw: Błędowo, Błędówko, Brody, Brody Parcele, Bronisławka, Cegielnia - Kosewo, Czarnowo, Falbogi Borowe, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Kikoły, Kosewko, Kosewo, Nowe Orzechowo, Nowy Modlin, Pomiechowo, Pomiechówek, Pomocnia, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Wymysły, Zapiecki
2017 10426 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8469 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2017 8468 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 8467 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 8466 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Pomiechówek
2017 8465 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2017 8464 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 . w sprawie: poboru podatków w drod inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2017 6709 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2017
2017 5834 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pomiechówek
2017 5833 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Wymysły, Cegielnia-Kosewo i Kosewo
2017 5832 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2017 4952 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2017
2017 3037 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2094 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klas pierwszych publiczych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 2093 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Pomiechówek jest organem prowadzącym
2017 2092 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2017 roku
2017 2091 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2017 2090 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pomiechówek i zagospodaowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 680 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 679 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2016 11643 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek
2016 11642 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek
2016 11641 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pomiechówek
2016 11640 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2016 10108 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9968 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przwozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek
2016 9967 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2016 9966 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2016 9965 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9964 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
2016 9110 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
2016 8698 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Goławice Pierwsze
2016 8656 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2415W Wola Błędowska - Falbogi Borowe na odcinku 1500 m położonym na terenie gm.Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
2016 8655 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2412W Szczypiorno - do drogi ( Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin) na odcinku 950 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411W do granicy gm.Pomiechówek do kategorii drg gminnych
2016 8654 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2407W Czarnowo-Kikoły- Nowe Orzechowo oraz drogi nr 2408W Wólka Kikolska - Nowe Orzechowo przebiegających na terenie gm.Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
2016 8653 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Pomiechówek i Czarnowo
2016 8652 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2016 7303 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul.Szkolnej 3 w Pomiechówku
2016 7302 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 7301 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2016 7300 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2016 4202 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
2016 4201 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo
2016 4071 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły
2016 4070 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo
2016 3440 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/144/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bzdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2016 roku
2016 3439 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/134/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek
2016 3318 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/147/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2016 3317 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2016 3316 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic w miejscowościach Pomiechowo i Stanisławowo w gminie Pomiechówek
2016 3315 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Nowy Modlin
2016 3314 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2016 2384 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2016
2016 1575 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2016 1393 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XII/114/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 428 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 190 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2015 11743 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10418 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/115/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10417 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/114/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10416 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/113/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10415 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10414 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/111/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2015 9279 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic oraz klubów wiejskich na terenie Gminy Pomiechówek
2015 9278 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2015 8844 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2015 8254 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A,B,C i D dla wsi Nowy Modlin
2015 8149 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 7817 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Pomiechówek
2015 7816 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2015 7815 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5313 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2015 4799 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2015 4446 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4445 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4444 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2015 3774 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2015 3773 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2015 3772 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2015 3771 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3770 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3769 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3768 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2015 2913 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Pomiechówek jest organem prowadzącym
2015 563 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie tworzenia zakładu budżetowego oraz nadania mu statutu
2015 562 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2015
2014 10186 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/342/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pomiechówek na lata 2014–2018
2014 10185 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/337/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10184 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/336/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10183 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/335/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10182 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/334/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2014 10181 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/333/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie zamiany Uchwały Nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2014 10180 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XL/332/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.
2014 8144 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2014 6398 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej – parku linowego w Pomiechówku
2014 6397 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie tworzenia zakładu budżetowego oraz nadania mu statutu
2014 6396 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 6395 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej - targowiska gminnego na terenie Gminy Pomiechówek
2014 6394 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2014 6393 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2014 1268 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1267 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1266 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 282 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo”.
2014 108 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2014
2013 12753 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12569 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 12568 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2013 12567 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pomiechówek
2013 12566 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pomiechówek
2013 12565 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Orzechowie
2013 12564 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12563 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12562 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 10633 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
2013 9745 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo”.
2013 9445 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zapiecki.
2013 9444 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysły.
2013 9443 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kikolska.
2013 9442 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wójtostwo.
2013 9441 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska.
2013 9440 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Śniadówko.
2013 9439 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Szczypiorno.
2013 9438 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Orzechowo.
2013 9437 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławowo.
2013 9436 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pomocnia.
2013 9435 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek.
2013 9434 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechowo.
2013 9433 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Modlin.
2013 9432 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Orzechowo.
2013 9431 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kosewo.
2013 9430 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kosewko.
2013 9429 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kikoły.
2013 9428 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Goławice Pierwsze.
2013 9427 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędowo.
2013 9426 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Goławice Drugie.
2013 9425 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Falbogi Borowe.
2013 9424 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnowo
2013 9423 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Cegielnia-Kosewo
2013 9422 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bronisławka
2013 9421 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody-Parcele.
2013 9420 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Błędówko.
2013 9333 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym
2013 9332 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9331 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Błędowo
2013 5854 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia stref cen (stawek taryfowych) bowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Pomiechówek
2013 5638 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Pomiechówek.
2013 5637 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2013 roku
2013 5470 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2013 2686 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2013 464 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2013
2012 9724 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pomiechówek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wlaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9723 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9722 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 9721 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 9720 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9719 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9718 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 9717 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9716 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9715 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9714 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 9713 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2012 7210 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Błędowo.
2012 7000 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r.
2012 6999 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6998 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6997 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thomme´e w Pomiechówku
2012 6996 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Stary Orzechowie
2012 6995 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 września 2012r. w sprawie: określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
2012 5376 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/31/99 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15.03.1999 r. w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
2012 5225 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku
2012 5224 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/32/99 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie
2012 5223 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/30/99 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku
2012 5222 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze we wsi Pomiechówek.
2012 5221 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek
2012 5220 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody – Parcele
2012 3115 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2012 roku
2012 3114 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Błędowo
2012 3113 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2012 708 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XIV/80/11 z dnia 8 grudnia 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 707 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XIV/75/11 z dnia 8 grudnia 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 8477 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r.
2011 8267 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/87/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Czarnowo
2011 8266 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2011 8269 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/10 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym
2011 8268 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego we wsi Brody-Parcele
2011 7591 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 7592 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7589 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7590 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 7595 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7596 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011r w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 7593 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7594 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5302 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Goławice Drugie i nazwy ulicy we wsi Goławice Pierwsze
2011 5303 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym
2011 4549 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina Pomiechówek.
2011 4550 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym
2011 2100 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2011 1241 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pomiechówek, dotyczących zmiany nazwy siedziby władz Gminy Pomiechówek z Brody – Parcele na Pomiechówek w związku z połączeniem wsi Brody – Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko w jedną miejscowość i nadaniu jej nazwy Pomiechówek.
2011 492 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2011
2010 7571 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/312/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/03 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 26 listopada 2003 r.
2010 6991 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/300/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2010r.
2010 6992 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2010 6107 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/308/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6106 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/306/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6105 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5916 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/309/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5915 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/307/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5567 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym.
2010 5487 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/294/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Kosewko.
2010 5344 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/300/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Brodach-Parcelach.
2010 5135 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2010r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2010 4922 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2010r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2010 705 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/258/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pomiechówek, dotyczących połączenia wsi Brody-Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Pomiechowo, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko w jedną miejscowość i nadania jej nazwy Pomiechówek oraz uzyskania dla niej statusu miasta
2009 6264 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/224/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 6263 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6266 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/226/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 6265 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/225/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2264 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/09 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2009 161 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2009.
2009 162 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.