Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 230

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 13605 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2019 13604 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 13603 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna
2019 12201 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów w Gminie Policzna
2019 10712 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2019 9458 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Policzna, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 9457 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7570 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7569 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5880 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 4405 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2019 roku
2019 4172 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Policzna.
2019 3756 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Policzna jest organem prowadzącym
2019 3755 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Stara
2019 3754 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Nowa
2019 3753 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Policka
2019 3752 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów
2019 3751 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechówka, Annów
2019 3750 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda, Kuszlów
2019 3749 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola
2019 3748 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teodorów, Helenów
2019 3747 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świetlikowa Wola
2019 3746 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2019 3745 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Policzna
2019 3744 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątków
2019 3743 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków
2019 3742 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuczynów
2019 3741 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ługowa Wola
2019 3740 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonów
2019 3739 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwinów
2019 3738 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek
2019 3737 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florianów, Kolonia Chechelska
2019 3736 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa-Las
2019 3735 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chechły
2019 3734 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas, Czarnolas-Kolonia
2019 3733 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierdzież
2019 3732 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług
2019 3731 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniówka, Franków
2019 3730 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Andrzejówka
2019 3729 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka
2019 3728 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Policzna na lata 2019-2022"
2019 3664 2019-03-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/ 21 /2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Policzna na 2019 rok
2019 2057 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie
2019 875 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 874 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2022
2019 757 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11832 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2018 11773 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11772 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 11771 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego w gminie Policzna
2018 11770 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna
2018 10632 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Policzna
2018 9019 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Policzna na lata 2018-2023
2018 8899 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna
2018 8898 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna
2018 7259 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2018 7258 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna
2018 3842 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Policzna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3038 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2018 3037 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Policzna instrumentem płatniczym
2018 2555 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2554 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, stanowisko doradcy metodycznego oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga i logopedy zatrudnionych w  placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Policzna
2018 2553 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2018 2552 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w  publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna.
2018 2087 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 1196 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/244/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 1194 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/245/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1124 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2018 1123 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 714 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Policzna
2017 12346 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 10783 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnolesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnolesie
2017 10782 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych Policzna w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych Policzna
2017 10467 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
2017 10466 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2017 6230 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/194 /2017 Rady Gminy Policzna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2016 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2016 rok.
2017 5896 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2017 4185 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4184 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2017 4183 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3365 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2017 1132 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 359 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna
2016 10026 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10025 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
2016 10024 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2016 8773 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2016 7298 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
2016 7297 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 7296 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2015 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2015 rok.
2016 7207 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5613 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Policzna
2016 4536 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4535 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2016 4534 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Policzna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2696 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr Budżetowa XVII/114/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 395 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 150 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 149 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 11259 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Policzna.
2015 9775 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
2015 9774 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9773 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2015 9769 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8662 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 września 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8661 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 7350 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2014 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna za 2014 rok.
2015 6575 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 6135 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5081 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 14 maja 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso.
2015 4460 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4371 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2309 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/56/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Stara
2015 2308 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Nowa
2015 2307 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Policka
2015 2306 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów
2015 2305 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/52/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechówka,Annów
2015 2304 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda,Kuszlów
2015 2303 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/50/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola
2015 2302 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teodorów,Helenów
2015 2301 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świetlikowa Wola
2015 2300 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2015 2299 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Policzna
2015 2298 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątków
2015 2297 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków
2015 2296 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuczynów
2015 2295 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ługowa Wola
2015 2294 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonów
2015 2293 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwinów
2015 2292 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek
2015 2291 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florianów,Kolonia Chechelska
2015 2290 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa-Las
2015 2289 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chechły
2015 2288 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas,Czarnolas-Kolonia
2015 2287 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierdzież
2015 2286 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług
2015 2285 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniówka, Franków
2015 2284 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Andrzejówka
2015 2283 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka
2015 1589 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 621 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Policzna dotyczących nadania statutów solectwom Gminy Policzna
2014 10351 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2014 10350 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2014 8254 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6192 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 20 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/211/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.
2014 5982 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2014 5981 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.
2014 3950 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/209/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Policzna w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3949 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/208/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna.
2014 2176 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2175 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Policzna
2014 2174 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009 r.
2014 2173 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2172 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1379 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1232 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1231 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13333 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13089 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 13088 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13058 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2013 13057 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2013 7637 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7636 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 7635 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 7634 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego.
2013 6016 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6015 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5409 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso.
2013 5408 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Policzna.
2013 5407 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
2013 2033 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Policzna Nr XXVII/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 
2013 546 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
2013 545 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 544 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 543 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 542 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 8662 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8661 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2012 8660 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 8659 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2012 7335 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 21 września 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Policzna, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań Gminy stosownie do przepisów art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm. )
2012 6274 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Policzna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5021 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 5020 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego .
2012 4907 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/139/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.
2012 4906 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Policzna.
2012 4896 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3991 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII / 84 /2012 Rady Gminy Policzna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2012 1293 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznego gimnazjum , szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Policzna oraz granic ich obwodów.
2012 1292 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilczowoli
2012 1198 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na 2012 rok.
2012 676 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy W POLICZNIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 7853 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2011 7854 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7297 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Policzna.
2011 7298 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7299 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 4149 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 3749 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.
2011 3750 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII /39/11 Rady Gminy Policzna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2000 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna.
2011 2861 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.
2011 2862 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Policzna
2011 834 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 756 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso.
2010 6758 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 5663 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Policzna na lata 2010 -2015.
2010 5664 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5665 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2010 5048 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.
2010 5049 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/10 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3914 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Policzna
2010 3915 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadajacych gminie lub jednostkom organizacyjnym
2010 3913 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Policzna wprowadzonym Uchwałą Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2008r i zmienionego Uchwałą Nr XXII/163/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009 r
2010 1970 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/10 Rady Gminy Policzna z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Policzna.
2010 1969 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 19 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Policzna
2010 1014 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Policzna na rok 2010.
2010 273 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
2009 5894 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5895 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5344 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2009 5345 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego.
2009 5346 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009r.
2009 4275 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r
2009 4276 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna wprowadzonym uchwałą nr XVI/108/2008 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2008r
2009 4277 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2009 2073 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr NrXIX/146/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna
2009 2072 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/134/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegó-łowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnio-nych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2009 2071 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/132/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2074 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/149/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso