Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 619 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rada Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2015
2013 1098 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2013 Rada Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2013-2019
2011 3930 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rada Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 2374 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rada Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pacyna.
2010 484 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa Gminy Pacyna na rok 2010
2010 468 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacyna
2010 467 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 130 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pacyna na 2008 rok
2010 129 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 24 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pacyna na 2008 rok
2009 2472 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tutułu wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2474 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/137/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacyna
2009 2037 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r
2009 2038 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Podatkówek
2009 1913 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie zarządzonych na dzień 21.06.2009r
2009 749 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacyna.
2009 199 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pacyna na rok 2009.