Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 253

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11658 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11657 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. uchylająca uchwałę Nr XXIV/266/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu
2019 11656 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 11655 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2019 11654 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11575 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9645 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7260 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 7259 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. Nr V/32/19 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2019 7258 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2019 7257 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6552 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. Nr V/34/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 6551 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 5150 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 5149 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5148 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3617 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 3616 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/72/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Statutu Osiedla.
2019 3615 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 3334 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2019 964 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2019 963 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 962 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 435 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 434 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2019 rok
2018 11699 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2018 11574 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11549 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/359/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11522 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/360/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 8962 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018 8961 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 8960 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8242 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8241 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8240 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8239 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 8238 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6209 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6208 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 6207 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr XXXIII/309/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2023
2018 6206 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. Nr XXXIII/312/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 5101 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4848 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Podborze
2018 4847 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 4846 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4658 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3628 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3627 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3626 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2018 3625 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 3624 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2023
2018 3623 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 3622 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 52 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2018 rok
2018 51 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 12619 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/270/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka
2017 12618 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/254/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 12608 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2017 12607 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 9917 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/255/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 8879 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8617 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8530 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7770 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Wioski internetowej w Nagoszewie, będącej w strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2017 7768 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/164/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7673 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2017 7429 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7230 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6932 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2017 6931 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII/201/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6641 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6305 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/227/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 3809 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 3808 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 3807 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 3806 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2017 2587 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/171/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 868 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2017 rok
2017 783 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/163/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 355 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/205/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Komorowo
2017 354 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/204/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnień z tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2016 11687 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Komorowo
2016 11686 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 11685 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”
2016 10265 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/148/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9907 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/132/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9803 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/180/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2016 9802 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2016 9801 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/174/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9800 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/173/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8788 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz zmiany Uchwały Nr II/21/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany uchwały nr XVII/114/08 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, ustalenie przebiegu oraz aktualnego wykazu dróg gminnych
2016 8198 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8184 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/164/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 7612 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/115/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 7141 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/161/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 października 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2016 7140 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ugniewo
2016 7139 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/157/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stare Lubiejewo
2016 7138 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/156/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 7137 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVI/151/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 6706 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2016 5624 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/137/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 4404 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/103/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3643 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2960 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 2959 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 2958 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/116/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 2114 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 1872 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2015r. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 414 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 413 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2016 124 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2016 rok
2015 11203 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9786 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów
2015 9785 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9784 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9783 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9782 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9781 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 8519 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr IX / 80 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 października 2015r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2015 7994 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz
2015 7974 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
2015 7564 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/57/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7383 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6536 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 6379 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 roku
2015 6300 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz
2015 5428 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 45 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2015 5427 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 44 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5426 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 43 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5425 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 42 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2015 5424 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 38 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV / 264 / 13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2015 3931 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3306 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/341/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3248 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3247 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 3185 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 729 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/21/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany uchwały nr XVII/114/08 Rady Gminy Ostów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, ustalenie przebiegu oraz aktualnego wykazu dróg gminnych.
2015 728 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
2015 727 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2015 rok.
2015 493 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/314/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 365 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 11170 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/05 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 10905 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 9116 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8799 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/271/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8671 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7882 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/256/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7648 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/243/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6839 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2014 6704 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnień z tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka.
2014 6585 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2014 6217 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XVII/190/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 5627 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/208/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 5214 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 3850 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/319/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
2014 3299 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/181/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 3070 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/167/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2112 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/142/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 420 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej.
2014 419 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.
2014 418 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 413 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2014 5 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/279/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017.
2014 4 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2014 rok.
2013 12789 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/273/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12788 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/272/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12551 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/273/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12550 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/272/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12297 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/279/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017.
2013 11541 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/119/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11528 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/70/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11489 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10732 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/85/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10130 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/125/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10084 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/103/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 9902 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu.
2013 9901 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2013 9900 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2013 8708 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8151 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 7032 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/253/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2013 7031 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/249/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
2013 7030 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/244/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/220/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5822 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXI/238/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.
2013 5161 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4611 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 4224 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3867 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3659 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3405 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 2654 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 2532 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/228/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012 roku Nr XIX/223/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2531 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/227/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2013 411 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/210/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2013 rok.
2012 10202 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/225/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 10201 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/224/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2012 10200 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/223/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 10199 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/222/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2012 10198 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/221/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2012 10197 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/220/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 10196 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/219/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 10195 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/218/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 10194 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/216/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 10193 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/211/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, zmienionej uchwałą Nr XIV/168/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012 roku.
2012 8899 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8146 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/192/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8145 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/191/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6798 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/186/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6040 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/184/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 6039 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/183/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.
2012 6038 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/182/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii w Lubiejewie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.
2012 5693 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/173/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 5250 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/170/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
2012 5249 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/168/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 4125 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 3733 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
2012 3732 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nagoszewie.
2012 3731 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/146/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania .
2012 2794 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 923 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 922 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 167 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/128/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2012 rok.
2012 166 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/126/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 7058 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/115/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7059 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/116/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2011 6622 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/105/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6621 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/104/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2011 6623 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/107/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6625 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/109/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6624 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/108/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 4316 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 1990 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie Gminy.
2011 4315 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 4318 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/72/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Statutu Osiedla.
2011 4317 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/65/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 2746 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2011 1563 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2011 rok.
2011 182 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/339/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 183 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2010 7552 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/341/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/294/10 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrów Mazowiecka i jej jednostkom podległym.
2010 7553 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/343/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/142/04 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 7554 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/346/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 5541 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/339/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5542 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/340/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
2010 4650 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIX/336/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2010 4649 2010-10-16 uchwala Uchwala nr XXXIX/335/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2935 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrów Mazowiecka i jej jednostkom podległym
2010 2109 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2010 rok.
2010 2108 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2010 2111 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 2110 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/09 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2010 1689 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2009 4539 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/09 Rady Gminy Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Komorowo