Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 6653 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/12 Rady Gminy Orońsko z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Orońsko
2012 18 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/84/11 z dnia 30 listopada 2011r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 19 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/85/2011 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7212 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/84/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7211 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/83/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla celów podatku rolnego
2011 7214 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/86/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7213 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6667 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LII/252/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 12 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Orońsko
2010 4246 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szydłowieckiemu w formie chodnika przy drodze powiatowej w Helenowie
2010 4244 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szydłowieckiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka - II etap
2010 3767 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/234/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3768 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku
2010 1672 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/208/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez gminę Orońsko.
2010 1671 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/207/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej wchodzącej w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie
2010 1673 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/209/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie
2010 1675 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/07 Rady Gminy w Orońsku z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1674 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/210/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie
2009 1779 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/08 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2009
2009 1004 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy Orońsko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/102/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Orońsko oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.