Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 172

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5162 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019 - 2024
2019 5161 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2021
2019 5160 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2019 3083 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr Nr V/24/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2019 r.
2019 3082 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna .
2019 913 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12885 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12884 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12883 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12882 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 10459 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10458 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2018 r. Statut Gminy Opinogóra Górna
2018 8994 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
2018 6722 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2018 3153 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3152 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3079 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat
2018 3078 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2018 r.
2018 1167 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej z dnia 31 maja 2017 r.
2018 1166 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna
2018 1165 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1064 2018-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy oraz statutu osiedla Opinogóra Górna
2018 1063 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Rąbież Władysławowo
2018 1062 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Chrzanówek I
2017 11147 2017-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Opinogóra Górna
2017 11019 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
2017 5551 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5202 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych i publicznych w miejscowości Kołaczków gm. Opinogóra Górna.
2017 5201 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Opinogóra Górna instrumentem płatniczym
2017 5200 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Opinogóra Górna gm. Opinogóra Górna.
2017 5199 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o nazwie "ul. Topolowa w m. Władysławowo" i numerze "120747W"
2017 5198 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5197 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2017 5196 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/85/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2017 3215 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 3083 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2017
2017 3082 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Opinogóra Górna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 3081 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3076 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2017 r.
2017 2010 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2017 2009 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2017 r.
2017 2008 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2016 11548 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2016 11547 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016r. organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna
2016 11529 2016-12-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXI/121/2016 NA ROK 2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016r.
2016 11470 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9519 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 października 2016r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna
2016 8600 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8599 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławowo
2016 8598 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania
2016 7149 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2016 7148 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7147 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2016 7146 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5116 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Przedwojewo I
2016 3223 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2016 3222 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 3221 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/76/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r.
2016 3220 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
2016 2589 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2016 2588 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2016
2016 2587 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 2586 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 2585 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r.
2016 637 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej "Pomorze przez wieś 120742W" oraz drogi gminnej "Pomorze do świetlicy"
2016 636 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2005 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 287 2016-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/68/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2015r.
2015 9663 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9662 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8971 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8970 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8723 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 1 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 8716 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 1 października 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I.
2015 7368 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2015
2015 6328 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 5662 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
2015 5222 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej
2015 5221 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2015 r.
2015 5220 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej
2015 3765 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2015 3533 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2015 2383 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2015 1256 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opinogóra Górna na rok 2015
2014 12034 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/241/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2006 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa na terenie gminy oraz statutu osiedla Opinogóra Górna
2014 12033 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/240/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2014 11544 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/242/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
2014 10063 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Opinogórze Górnej.
2014 9835 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLII/218/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, Gmina Opinogóra Górna
2014 9834 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XLII/217/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 września 2010r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo
2014 6742 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 6741 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Opinogóra Górna oraz zasad ich używania
2014 6740 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6739 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 6738 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2014 6692 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 6691 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2014 - 2018”
2014 4870 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2013
2014 4264 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2014 r.
2014 4263 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego
2014 2838 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej
2014 2837 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2836 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 2835 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 2834 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego
2013 13538 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13507 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 13506 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2013 11137 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 11136 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Władysławowo
2013 7924 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 7923 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 6438 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 6437 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna
2013 6436 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 4852 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 4851 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2013 r.
2013 4850 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3783 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 3330 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawi regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 2985 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej
2013 1368 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1367 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1362 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2012 8045 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8044 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8043 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2012 7267 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7140 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 6476 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 września 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opinogóra Górna
2012 6107 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5812 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
2012 5051 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2012 5050 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
2012 4934 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela .
2012 4933 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
2012 3927 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2012 3926 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2012 3110 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2012 r.
2012 3109 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2012 - 2017
2012 437 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2012
2011 6632 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6631 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6630 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego
2011 6635 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6634 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2011 6633 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 4606 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII /51 /11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 3562 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków
2011 3563 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 maja 2011r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/32/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2921 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2232 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na obszarze gminy Opinogóra Górna.
2011 2233 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków.
2011 532 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2011
2011 440 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII/218/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, Gmina Opiogóra Górna
2011 441 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 456 2011-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Opinogóra Górna
2011 405 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2010 7580 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/242/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2010 7581 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/243/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/234/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna
2010 7582 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/246/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania Gimnazjum w Opinogórze Górnej imienia Zygmunta Krasińskiego
2010 3076 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2010 3077 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2010 2789 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek
2010 173 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2010
2010 19 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 20 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek
2009 6507 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 6508 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6509 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat
2009 3992 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opnogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo
2009 753 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/122/08 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.
2009 180 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/121/08 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.