Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 240

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5552 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 4518 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2019 4366 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4365 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nur
2019 4364 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4363 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 2431 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 2430 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/37/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2019 2429 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 639 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/248/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur
2019 638 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/247/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 13340 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2019
2018 12599 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2018 12598 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Nur
2018 12597 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 12596 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 11315 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/249/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2019
2018 11314 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/246/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 10790 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/237/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 10734 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 10481 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/243/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10480 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/241/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/37/15 Rady Gminy Nur w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2018 9017 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nur na lata 2018-2022
2018 9016 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2018 9015 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nur
2018 9006 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 8074 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Gminy Nur z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Nur, instrumentem płatniczym
2018 8073 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Nur z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 6867 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nur
2018 6776 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 5311 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Gminy Nur z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 4205 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2018 4204 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 3192 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nur na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3031 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3030 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nur
2018 3029 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018 1883 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1882 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 1881 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania spółce wodnej działającej na terenie gminy Nur
2018 1880 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2017 12452 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2018
2017 12339 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/17 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2018
2017 10031 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/17 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur
2017 10030 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/17 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 9435 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/189/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2018
2017 9422 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/185/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9421 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/184/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 9420 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/182/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 9084 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Nur z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 8204 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII /173 /17 Rady Gminy Nur z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 7561 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Nur z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 7388 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/17 Rady Gminy Nur z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2017 7268 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 7170 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 6803 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Nur z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
2017 6113 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 5708 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze
2017 5020 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Nur dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie gminy Nur
2017 5019 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2017 4620 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XX/138/16 Rady Gminy Nur z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 3514 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3513 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Nur z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla której Gmina Nur jest organem prowadzącym
2017 2507 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap I
2017 2130 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2017 1302 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Nur z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1301 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/152/17 Rady Gminy Nur z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 785 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Nur z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 11817 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 11816 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/146/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 11815 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2017
2016 9564 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/136/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur
2016 9563 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/135/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 9562 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur
2016 9561 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 9560 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych przystanków
2016 9030 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XVI/112/16 Rady Gminy Nur z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 8508 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 8456 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Nur z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych przystanków
2016 7592 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 4877 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2016 3884 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 2957 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/102/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 2956 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/100/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych obiektów
2016 2955 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nur na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2438 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 1889 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2016 656 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2016
2016 335 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości
2016 334 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2016 333 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 332 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 331 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2015 11296 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 10085 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 10084 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2016
2015 10083 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2015 10082 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Nur z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9012 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nur
2015 9011 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2016
2015 9010 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9009 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Nur na rok podatkowy 2016
2015 9008 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 8811 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 8374 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2015 8151 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 7398 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Nur z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2015 6896 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2015 6720 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2015 6321 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2015 6277 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nur
2015 5251 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 4946 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 3836 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2015 3835 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nur
2015 3834 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nur
2015 3244 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Nur z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 2117 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2015 1559 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/14 Rady Gminy Nur z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 1172 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2015
2015 278 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/14 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian  budżetu na 2014 rok
2014 11854 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2015
2014 11853 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2014 11852 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur na rok podatkowy 2015.
2014 11851 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10719 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/189/14 Rady Gminy Nur z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2014 10110 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2014 9445 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 9444 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/158/13 Rady Gminy Nur z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 7974 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/146/13 Rady Gminy Nur z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 7597 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/193/14 Rady Gminy Nur z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Nurze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
2014 7596 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/192/14 Rady Gminy Nur z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nur
2014 7595 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/191/14 Rady Gminy Nur z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ciągom pieszym w miejscowości Nur
2014 7008 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/138/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok
2014 6770 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/125/13 Rady Gminy Nur z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2014 5629 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok
2014 5014 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok
2014 4684 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok
2014 3364 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/89/12 Rady Gminy Nur z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok
2014 3146 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2014 2274 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ‘’ na lata 2014-2020 na terenie gminy Nur
2014 2273 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania ‘’ na lata 2014-2020.
2014 2090 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2014 1112 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nur
2014 1111 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2014
2014 117 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2014
2014 116 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2014 115 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 11488 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 10683 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 10682 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Nur z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 10504 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr Xi/56/11 Rady Gminy Nur z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2013 10127 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2013 10048 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2013 10047 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2013 9139 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Nur z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 8574 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetowych gminy na 2011 rok.
2013 8416 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/148/13 Rady Gminy Nur z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2013 8078 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7890 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Nur z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 6999 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/10 Rady Gminy Nur z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 6940 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Nur z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 5691 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/141/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur
2013 5690 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/140/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 5689 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/137/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2013 5688 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/136/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2013 5687 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/135/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nur
2013 4568 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/13 Rady Gminy Nur z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4567 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/128/13 Rady Gminy Nur z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2013 4338 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2013 3641 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/10 Rady Gminy Nur z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 3393 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2013 3169 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 1471 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2013
2013 836 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 835 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 834 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur
2013 833 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2013 832 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 831 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2012 9667 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 9666 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur  na rok podatkowy 2013
2012 9665 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9663 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nur
2012 9662 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych obiektów
2012 9661 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nur na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7609 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/117/09 Rady Gminy Nur z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 7458 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Nur z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 6784 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Nur z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5709 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2012 5708 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych
2012 4009 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nurze
2012 2871 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 2790 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/09 Rady Gminy Nur z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2012 836 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2012
2012 39 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 38 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 37 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 8617 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8618 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur  na rok podatkowy 2012
2011 8619 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur
2011 6008 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/97/09 Rady Gminy Nur z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2011 6009 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2011 4244 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w nadanym Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Nur
2011 4245 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Nur będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 3520 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Nur z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Nur, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 3521 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Nur z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
2011 2754 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/96/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2011 2591 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2011.
2011 2569 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nadającej Statut Bibliotece Publicznej Gminy Nur
2011 2570 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 87 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Nur z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7061 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Nur z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 7062 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Nur z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2011.
2010 5244 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4727 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Nur z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4576 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy Nur z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 2746 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/142/10 Rady Gminy Nur z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 2516 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2010 2517 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nur i jej jednostkom podległym
2010 1330 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nur, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 1257 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/88/08 Rady Gminy Nur z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2010 1055 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 963 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/139/10 Rady Gminy Nur z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 126 2010-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nur
2010 40 2010-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy Nur z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 7076 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy Nur z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6939 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2010
2009 6452 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/09 Rady Gminy Nur z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5010 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/08 Rady Gminy Nur z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2009 3823 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/09 Rady Gminy Nur z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Nur oraz zasad ich używania
2009 3824 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/09 Rady Gminy Nur z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Nur
2009 2764 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 2743 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obo-wiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 2744 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/09 Rady Gminy Nur z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Nur
2009 2109 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/101/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 2110 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/102/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2111 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2009 724 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/91/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nur na rok 2009.
2009 725 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/92/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nur.