Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 6316 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Naruszewo
2012 6315 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI126/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2012 3185 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 4054 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/196/2010 Rady Gminy Naruszewo z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 848 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naruszewo na rok 2010.
2009 5151 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 27 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika ZOPO do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 5066 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Naruszewo Nr XXXV/143/2009 z dnia 8 września 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie
2009 1026 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/112/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.