Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 635

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11775 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV.191.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 11458 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.187.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Kajetany
2019 11457 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.186.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2019 11456 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.185.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2019 11455 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11454 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.173.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn
2019 10956 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.141.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn
2019 10955 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.139.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie w Gminie Nadarzyn
2019 10552 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.172.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 10551 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.170.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019
2019 10550 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.169.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2019 10549 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.168.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2019 10548 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.167.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2019 10547 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.150.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym
2019 10546 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.149.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum (klas gimnazjalnych) im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
2019 10545 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.148.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie
2019 10544 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.147.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 10543 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.146.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
2019 10542 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.145.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn
2019 9650 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII.144.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 9469 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.134.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019
2019 9468 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI.125.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II
2019 9291 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr X.123.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 8762 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI.130.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 7975 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI.133.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok
2019 7974 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI.128.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn
2019 7099 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.117.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2019 7098 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.116.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 7097 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.111.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2019 7096 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X.109.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6202 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII.91.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.06.2019 r.
2019 5997 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5996 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.105.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2019 5995 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.104.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2019 5994 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.103.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 5993 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.92.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 5992 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.86.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4982 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr vii.73.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2019 4776 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.83.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2019
2019 4775 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.82.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 4774 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.81.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2019 4773 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1  „Zaczarowany Ogród” w Ruścu
2019 4772 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3482 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3481 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.63.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r. dotyczącej określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2019 3480 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.59.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz ustalenia stawki procentowej
2019 2468 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2134 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na rok 2019
2019 1924 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
2019 1923 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 1666 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2019 1665 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 956 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.40.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2019 955 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.38.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 954 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.35.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI.624.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nadarzyn
2019 953 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.33.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2019 952 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.32.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 951 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 941 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego
2019 940 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn – dla działek nr ew. 871/3 - 871/16
2018 13177 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku
2018 12645 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LII.635.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 12227 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.25.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 12226 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 10949 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI.633.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 10948 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI.629.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku
2018 10833 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.628.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2019
2018 10832 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.627.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2018 10831 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.626.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2018 10830 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.625.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2018 10829 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.624.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zamian w Statucie Gminy Nadarzyn
2018 9714 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr L.614.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 9608 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 8611 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.597.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 8610 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.594.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/499/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyna oraz na terenie Gminy Nadarzyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzynianka oraz dla dzieci tych osób
2018 7758 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.583.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 7735 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 7734 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.579.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7368 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7367 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII.577.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 7324 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII .567.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nadarzyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 6923 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV.534.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej nr: 311606W stanowiącej dz. nr ew. 142 położonej w miejscowości Strzeniówka w Gminie Nadarzyn
2018 6826 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.564.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 6825 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV.544.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 6587 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI.565.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w miejscowości Młochów
2018 6586 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV.562.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 6585 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV.559.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2017 rok.
2018 5744 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.542.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2018 5743 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.541.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2018 5742 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.540.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2018 5741 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV.532.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/506/2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018.
2018 5239 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII.530.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
2018 4754 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII.527.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2018 4753 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII.526.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2018 4752 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII.525.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2018 4751 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII.523.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3345 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.517.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, NrXL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 3344 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.512.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nadarzyn na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3343 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.506.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018.
2018 3342 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.503.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2018 1962 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.501.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 1961 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1960 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.498.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2018 1958 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.497.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r., w sprawie ustalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 1956 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.496.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2018 825 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX.490.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 12060 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.481.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 12059 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.477.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn
2017 12058 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.468.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2017 12057 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.467.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 12056 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.466.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/99 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 29.04.1999 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 12055 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.465.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2017 12054 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.464.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2017 9859 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXX.460.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9858 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.459.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2018
2017 9857 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.458.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018
2017 9856 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.454.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
2017 9855 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.453.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruścu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruścu
2017 9854 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.452.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
2017 9853 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.451.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młochowie
2017 9852 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.450.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu
2017 9194 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.443.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9193 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.434.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
2017 9094 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.421.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8953 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.442.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Nadarzyn instrumentem płatniczym
2017 8952 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.441.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 8951 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.440.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 8950 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.439.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 8949 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.438.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 8948 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.437.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2017 8223 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII.403.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8016 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.385.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7277 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX.367.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7143 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.419.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 7142 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.418.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 7141 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.417.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 7094 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.349.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6835 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXV.336.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 6799 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.346.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 5706 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.400.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2016 rok
2017 5704 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.395.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2017 5703 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.394.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2017 5702 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.393.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2017 5190 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.374.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parole
2017 5189 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.373.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2017 5188 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.372.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2017 5187 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.371.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41
2017 3444 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.324.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 3403 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.363.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3402 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.362.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2017 3401 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.359.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2017
2017 3400 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX.357.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych użyteczności publicznej Gminy Nadarzyn znajdujących się pod administracją Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2017 2958 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.356.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41
2017 2337 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.353.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2017 2336 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.352.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2017 1508 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII.289.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 1188 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1187 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.341.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.), Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:
2017 1186 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.340.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2017 643 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI.277.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 480 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. budżetowa na rok 2017 Gminy Nadarzyn
2017 479 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.330.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.
2017 478 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.329.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2017 477 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 11222 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.317.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn- obszar II
2016 11221 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.316.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej, odcinka drogi o nr: 311658W stanowiącej dz. nr ew. 845/8 położonej w miejscowości i gminie Nadarzyn
2016 11220 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.308.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2016 11219 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.307.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Walendów
2016 11218 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.306.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szamoty
2016 11217 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.305.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2016 11216 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.304.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 11061 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.301.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 rok
2016 11060 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.300.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2017
2016 11059 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.299.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez. mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2016 11058 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.296.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie.
2016 11057 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.295.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
2016 11056 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.293.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
2016 9407 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.257.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8877 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 8876 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII.287.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2016 8840 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX.242.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8168 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.269.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 8162 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.268.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2016 8146 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.267.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2016 8145 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.273.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przezmieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2016 8138 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.272.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8128 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI.271.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7708 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII.217.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7229 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI.208.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6292 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV.197.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6065 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.260.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2015 rok.
2016 6064 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.249.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 6063 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.247.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2016 6062 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.246.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 6061 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX.245.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5047 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.237.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn
2016 5046 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.236.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 5045 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.235.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5044 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.234.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5043 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.233.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5042 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.232.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krakowiany
2016 5041 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.231.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę
2016 4834 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV.183.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr.III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 4285 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII.223.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2016 3932 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII.169.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr.III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3574 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI.140.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 3261 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII.214.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
2016 3260 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII.212.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2016.
2016 2639 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2016 2638 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.206.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych.
2016 2637 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.205.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2016 2505 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII.155.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 1799 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr X.124.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 561 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2016
2016 560 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.182.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 559 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.181.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn
2016 558 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.179.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 557 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.178.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 556 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.177.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 555 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.176.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2016 554 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nadarzyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 433 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.161.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 432 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.160.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2016 431 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.157.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2015 10196 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.168.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2016.
2015 10195 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.167.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2015 10194 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.166.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10193 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.165.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013r.
2015 10192 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII.159.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji.
2015 9295 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.152.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2015 8490 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX.147.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV.
2015 8489 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XI.146.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn.
2015 8488 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XI.145.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV.
2015 8487 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XI.144.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn.
2015 8486 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XI.143.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn.
2015 8341 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI.139.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 roku.
2015 8340 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI.138.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013r.
2015 8339 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI.137.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013r.
2015 8338 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI.136.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8337 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI.127.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów sportowych GOS w Nadarzynie należących do Gminy Nadarzyn oraz cennika opłat
2015 8289 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX.97.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7852 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X.103.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn- obszar I
2015 7541 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X.120.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nadarzyn
2015 7539 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X.119.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nadarzyn na lata 2015 – 2019
2015 7538 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X.109.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg, położonych na terenie Gminy Nadarzyn, do kategorii dróg gminnych.
2015 7487 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII.79.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7188 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6792 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.82.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, III
2015 6791 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.81.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV
2015 6509 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.94.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
2015 6508 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.93.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowcu, ul. Matki Florentyny Dymman 5
2015 6507 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.92.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Młochowie, ul. Mazowiecka 4
2015 6506 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.91.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
2015 6505 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.90.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4
2015 6504 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.89.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2015 6503 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.84.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn
2015 6413 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5961 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V.47.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5927 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII.65.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – etap II
2015 5547 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IV.30.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5448 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2014 rok.
2015 5447 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.75.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu
2015 5446 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.73.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. zmiany uchwały Nr IV.22.2015z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.
2015 5445 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.72.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2015 5412 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 5123 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II.16.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 4679 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII.66.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych.
2015 4678 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII.63.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu
2015 4677 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII.62.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie
2015 4622 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII.64.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2015 4366 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.58.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r.; Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/492/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r.
2015 4365 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.57.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/491/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r.
2015 4364 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.54.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/418 /2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielanie i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 4363 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.53.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2015 3462 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.59.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 2882 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 2881 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.43.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2015 2880 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.42.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/269/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów
2015 2879 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.41.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2015 2878 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.37.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2015.
2015 2732 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIX/517/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2426 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/496/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 2120 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/505/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 1798 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1797 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/520/2014r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.
2015 1796 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2015 1560 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 1552 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLV/453/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 1500 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.32.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/359/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
2015 1499 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. nadania nazwy ulicy we wsi Walendów
2015 1498 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2015 1497 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2015 1462 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 1168 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 budżetowa Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 855 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 283 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/411/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 271 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2014 11031 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/520/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 Zaczarowany Ogród w Ruścu.
2014 11030 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/519/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2014 11029 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014.
2014 10582 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/510/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2015
2014 10243 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/428/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2014 9551 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 9470 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr Uchwała Nr XXXIX/399/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 9389 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/499/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na trasie z Nadarzyna do Warszawy i z Warszawy do Nadarzyna oraz na terenie Gminy Nadarzyn dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn, rozliczających podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadających Kartę Nadarzyniaka oraz dla dzieci tych osób
2014 9388 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
2014 9040 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/402/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8776 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8775 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/395/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8650 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Ruścu
2014 8649 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn – etap II.
2014 8543 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/492/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.
2014 8542 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/491/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.
2014 8541 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/487/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2014 8540 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2014 8539 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/271/2012Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2014 8538 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2014 8438 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 8065 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 7952 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/476/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej odcinka drogi o nr: 311688W stanowiącej dz. nr ew. 769/10 położonej w miejscowości i gminie Nadarzyn
2014 7951 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2014 7950 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/474/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2014 7949 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/473/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2014 7948 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/469/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r Nr VIII/59/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności ulg w przypadkach, w których będą one stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do ich udzielania.
2014 7947 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych.
2014 7946 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/303/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej.
2014 7945 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/465/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
2014 7944 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/457/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5 położonych we wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.
2014 7684 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 7344 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6950 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6760 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6746 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLV/452/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2013 rok.
2014 6745 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku.
2014 6351 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013.
2014 6050 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/447/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś.
2014 6049 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Nadarzynie.
2014 6020 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Nadarzyn.
2014 5603 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
2014 5602 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 5260 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 5259 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 4640 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 4358 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012
2014 3785 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2014.
2014 3784 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r.
2014 3783 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r.
2014 3678 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 3677 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 3034 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2858 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2700 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2414 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2127 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 1749 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/409/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020
2014 975 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 65 położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.
2014 974 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn – etap I.
2014 850 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 804 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 381 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2013 13652 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 13398 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2013.
2013 13397 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2014
2013 11784 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2013 11240 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10792 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10790 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10621 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10475 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10329 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10132 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/136/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10031 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2013 10030 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2013 10029 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2013 10028 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2013 9357 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szamoty w Gminie Nadarzyn.
2013 9356 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Czarny Las.
2013 9355 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – rejon ul. Klonowej.
2013 9354 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn.
2013 9353 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn.
2013 9256 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Nadarzyn poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9255 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/2013 z dnia 27 lutego 2013 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 9157 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011
2013 8548 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 8319 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Nadarzyn Nr IV/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2013 7860 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 7626 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2012 rok.
2013 7625 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068)
2013 7624 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty
2013 7011 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/506/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 6774 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/511/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 6376 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2013 4818 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/465/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 4674 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów ( opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12.12.2012 r. pod poz. 9070)
2013 4673 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2013.
2013 4250 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2009
2013 3412 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2013 3103 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/410/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 3048 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/323/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej
2013 3047 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 2709 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2013 2708 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie
2013 2707 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/324/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. o uchwaleniu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2013 2032 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn - rejon „Stasinek”.
2013 2031 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn.
2013 2030 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.
2013 2029 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn.
2013 2028 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.
2013 1338 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/308/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY NADARZYN
2013 1337 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1336 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2013 1335 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie .
2013 1334 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2013 1333 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 338/1 we wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn.
2013 1332 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn (etap I).
2013 105 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/261/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec
2013 104 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany - Wojskowa
2012 10045 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XL/359/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2012 9519 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na terenie gminy Nadarzyn.
2012 9072 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9071 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 296/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty
2012 9070 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2012 9069 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9068 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn
2012 9067 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013r.
2012 9066 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 01.01.2013 roku .
2012 9065 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2013
2012 9064 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2012.
2012 9063 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 9062 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 9061 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 9060 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 9059 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2012 8298 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/260/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 181/2 we wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn
2012 8297 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn.
2012 7566 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/265/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Nadarzyn
2012 7565 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/407/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie i nadania mu statutu, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r.
2012 7564 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2012 7563 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 7562 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2012 7561 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 7560 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2012 7559 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „ Tęcza „ w Nadarzynie.
2012 7557 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7556 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6908 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Pruszkowskiej i Kościelnej w Nadarzynie.
2012 6907 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych dróg o nr: 311572W ( działka o numerach ew. 49/13): nr 311573W (działka o nr ew. 281); nr 311574W (działka o nr ew. 278) położonych na terenie Gminy Nadarzyn, we wsi Kajetany.
2012 6865 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – rejon ul. Zielonej.
2012 6711 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/223/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn - rejon ”Rowu Marysińskiego”.
2012 6710 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w gminie Nadarzyn – Etap I
2012 6442 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6441 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr NR XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6440 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 6439 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2012 6366 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 5953 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Nadarzyn.
2012 5952 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2012 5951 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2012 5950 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2012 5949 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 5948 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w gminie Nadarzyn - rejon Urzędu Gminy.
2012 5377 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2011 rok.
2012 5238 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon ‘’ Stawy Walendowskie ‘’.
2012 5237 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/199/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Głównej w gminie Nadarzyn
2012 5236 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Majowej w gminie w Nadarzyn.
2012 5235 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon „Żabieniec” w gminie Nadarzyn.
2012 5234 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młochów.
2012 5233 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/195/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w gminie Nadarzyn
2012 5232 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/194/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2012 5231 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2012 5230 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę.
2012 4052 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 4051 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2012 4050 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę.
2012 3453 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2012.
2012 3452 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania aktu założycielskiego szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn
2012 3451 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 2875 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2012 2776 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 2709 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009.
2012 2690 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2012 2689 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we ws Rusiec
2012 2688 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
2012 2687 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji gminnej
2012 2111 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 2094 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn
2012 2093 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 2096 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 2095 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn
2012 1874 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2009
2012 202 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/138//2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY NADARZYN
2012 139 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2008 roku
2012 122 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/141/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r Nr XIV/129/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2012r.
2012 121 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/140/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r Nr XIII/114/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 123 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji gminnej
2012 125 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/145/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/90/99 z dn. 29.04.1999r
2012 124 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/144/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/281/98 z dn. 22.05.1998r
2011 8286 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/120/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 8285 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2011.
2011 7849 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012r.