Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 152

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4379 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.74.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 4378 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.73.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3862 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mokobody na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2019 roku, trybu postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji w 2019 roku
2019 3861 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2019 rok
2019 3860 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.65.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Brzozówka
2019 3859 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.64.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyłazy
2019 3858 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.63.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Żukowska
2019 3857 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.62.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Proszewska
2019 3856 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.61.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wesoła
2019 3855 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.60.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skupie
2019 3854 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.59.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świniary
2019 3853 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zemły
2019 3852 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bale
2019 3851 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pieńki
2019 3850 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny Górne
2019 3849 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.55.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiny Dolne
2019 3848 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwiski II
2019 3847 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.53.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niwiski I
2019 3846 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.52.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Męczyn Kolonia
2019 3845 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.51.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Męczyn
2019 3844 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.50.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody Kolonia
2019 3843 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.49.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody II
2019 3842 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.48.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokobody I
2019 3841 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Księżopole-Smolaki
2019 3840 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Księżopole- Jałmużny.
2019 3839 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielany- Żmichy
2019 3838 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielany- Kuce
2019 3837 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.42.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeruzale
2019 3836 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrowa
2019 3835 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.69.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żuków
2019 3834 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.68.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ziomaki
2019 3833 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.67.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Szpinki
2019 3832 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.66.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaliwie-Piegawki
2019 3831 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kapuściaki
2019 2830 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2829 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 417 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.28.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny
2019 416 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2019
2018 12628 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.9.2018 r. Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12627 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.8.2018 r. Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12626 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 12625 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 12624 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12623 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków w szkołach i w przedszkolach dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12162 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2019.
2018 12161 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12160 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12159 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 11329 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.230.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody
2018 6400 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Mokobody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4650 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4649 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX.214.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 4648 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX.213.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2018 2666 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Mokobody publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 2665 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.196.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mokobody na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2018 roku, trybu postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji w 2018 roku.
2018 2664 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2018 2663 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2018 2662 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.203.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2661 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.202.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mokobody.
2018 2660 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2018-2020
2018 2659 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody na 2018 rok
2018 779 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.182.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Mokobody
2018 458 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.192.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Mokobody.
2018 456 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 454 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2017 10480 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.180.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10479 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.179.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca postanowienie Nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2013.
2017 10478 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.178.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na terenie Gminy Mokobody.
2017 10477 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.177.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2018.
2017 10476 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.176.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2017 10475 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.175.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2017 10472 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.174.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 8933 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Niwiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Niwiskach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach.
2017 8932 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.170.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mokobodach w Zespole Oświatowym w Mokobodach.
2017 8931 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.169.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 03 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2017 8930 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.168.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.90.2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8929 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.167.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2017 8928 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.166.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2017 8927 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.165.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013 r i Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.
2017 3825 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.150.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.136.2016 Rady Gminy Mokobody w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Mokobodach
2017 3824 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.148.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3823 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2017 988 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 586 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Mokobody
2017 452 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX.137.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody
2017 451 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX.136.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Mokobodach
2016 10098 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2017.
2016 10097 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.127.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku
2016 10096 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień od tego podatku.
2016 10095 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.125.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 8863 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody
2016 8862 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym które są mieszkańcami Gminy Siedlce.
2016 8861 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 8860 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.119.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych.
2016 7973 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.108.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach
2016 7972 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
2016 6264 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody.
2016 6263 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6262 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody.
2016 4899 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4898 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.91.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4897 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.90.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4896 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2016 3503 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.84.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mokobodach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 3502 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 3501 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.80.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016.
2016 3500 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.79.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Mokobody lub jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 3499 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.75.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/110/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018.
2016 3498 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.72.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mokobody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 3457 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XII.86.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach
2016 1666 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XI.68.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mokobody Nr IV/16/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2016 1660 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XI.67.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mokobody
2015 9830 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2016.
2015 9823 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 9822 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 9821 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 7035 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 6283 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2015 6282 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach
2015 4102 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2015 w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2015 4101 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach
2015 4100 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2015 4099 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1749 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2015 1748 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1747 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2015 236 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Mokobody
2015 43 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXVI/215/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mokobody na lata 2013-2018
2015 42 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 10574 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku
2014 10573 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień, w tym podatku
2014 10572 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 8177 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca postanowienie Nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 lipca 2013.
2014 7052 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Mokobody dla spółek wodnych,trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 7021 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mokobodach
2014 6235 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6234 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2014 4370 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Mokobody
2014 551 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY MOKOBODY
2014 291 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2014 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawiew podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2013 13463 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody
2013 13462 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mokobody, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 13461 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2013 13460 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 13459 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 13458 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Mokobody
2013 13457 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13313 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2009 2943 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/2009 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach
2009 2944 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/140/2009 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mokobody oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2009 2945 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/143/2009 Rady Gminy Mokobody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 120 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokobody na rok 2009