Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 384

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11764 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.92.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.2” - tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze pn. „Obwodnica wschód”
2019 11763 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.91.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.1” - tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze i Żuków pn. „Obwodnica zachód”
2019 11762 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.89.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.2” – tereny znajdujące się w miejscowości Arynów pn. „Węzeł”
2019 11761 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.88.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.1” - tereny znajdujące się w miejscowości Królewiec
2019 11591 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.102.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 11590 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.101.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11589 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.96.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 10297 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.95.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 10296 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.93.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 10295 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.86.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 10294 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.83.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 9588 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX.81.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 8101 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.76.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 6036 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V.52.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A3” – tereny położone w miejscowościach: Mikanów, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo
2019 5927 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5926 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.68.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5925 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.64.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw sołectw
2019 5924 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.62.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5923 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.59.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 5349 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.58.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.49.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5348 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.57.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5347 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.56.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5346 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.55.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5345 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.54.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.42.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4096 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.50.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2019 4095 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.49.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 4094 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.48.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 4093 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.47.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2019 4092 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4091 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.44.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 4090 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.42.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4089 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.39.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 1623 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.35.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mińsk Mazowiecki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1622 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.34.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XLIX/358/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali objętych zasobem
2019 1621 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.29.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2019 1620 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.27.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2018 12995 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III.14.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2018 12944 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.26.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Grabina
2018 12943 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.19.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12942 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.17.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 12941 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.16.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.7.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2018 12542 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.12.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 12541 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.10.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12540 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.9.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12539 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.8.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12538 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.7.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2018 12537 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.6.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12536 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.5.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2018 9681 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L/373/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A2” – tereny położone w miejscowościach: Grębiszew, Józefów
2018 9581 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/375/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 9580 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/368/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 9579 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/366/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 9578 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/363/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 8213 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka
2018 8212 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 8211 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem
2018 8210 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 8209 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 8208 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 7646 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 6840 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 6702 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 6701 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych
2018 6700 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2018 5813 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 5144 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/320/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4905 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/326/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2018 4904 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/325/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 4903 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/322/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 4902 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/319/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 4901 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/317/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 3093 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3092 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3091 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Ignacowie
2018 3090 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2018 3089 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 3088 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 3087 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 1941 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2018 1685 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 1684 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/304/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 1683 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/302/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1156 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/300/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2018 1155 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/299/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 47 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/291/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2018 46 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok
2017 12389 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XL/294/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12388 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XL/293/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2017 11007 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11006 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Wólka Mińska
2017 11005 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2017 r. nr XXXI/221/17 dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2017 11004 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9754 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole
2017 9753 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2017 9752 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Huta Mińska
2017 9751 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2017 9750 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 9749 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 9748 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2018 rok
2017 9747 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 9746 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9095 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9039 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A1” – tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew
2017 9038 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9025 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 9024 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 8211 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 7945 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 7239 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2017 7083 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/216/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 6915 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 6832 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2017 5688 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 5687 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki instrumentem płatniczym
2017 4969 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2017 4480 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stojadła
2017 4479 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stara Niedziałka
2017 3167 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2017 2345 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018
2017 1950 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/175/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2017 1674 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sołtysom sołectw w Gminie Mińsk Mazowiecki
2017 1110 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 11927 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/154/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 11925 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 11678 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 11677 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 11676 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki dla dzieci w wieku do 5 lat
2016 11675 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 11674 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok
2016 11672 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/125/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego
2016 11671 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2016 9439 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 9438 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/179/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9437 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/178/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 9436 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/177/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2017 rok
2016 9136 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/138/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 8676 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.
2016 8640 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2016 8112 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 7766 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2016 7765 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/133/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Stojadła Gmina Mińsk Mazowiecki
2016 7764 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”
2016 7763 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2016 7762 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 7761 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7610 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 6871 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 6244 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/108/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 5783 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/125/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki, korzystających z opieki zdrowotnej
2016 5782 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/146/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2016 5781 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2016 5780 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/143/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5779 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5778 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/141/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5777 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/140/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 4428 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok
2016 4102 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka
2016 4101 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2016 4100 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/128/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4099 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 4098 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki, korzystających z opieki zdrowotnej
2016 4097 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/124/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2016 3800 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok
2016 2597 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole
2016 2596 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2016 2595 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”
2016 2356 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok
2016 2131 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2016 1324 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 790 2016-01-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współdziałania Gminy Mińsk Mazowiecki z Miastem Mińsk Mazowiecki w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim
2016 745 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole
2015 11732 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11731 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11730 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2015 9768 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2015 9760 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9759 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9758 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9757 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016 rok
2015 9374 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 9255 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka
2015 9254 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”
2015 9253 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 8045 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii dróg gminnych
2015 8044 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania.
2015 7849 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 6959 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 6465 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2015 5548 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 4972 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IV/12/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4970 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4969 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4740 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/357/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4573 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4261 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zakole-Wiktorowo
2015 4260 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.
2015 2742 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 2379 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.
2015 2378 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2339 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/350/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 1919 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 1544 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 1539 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2015 861 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 419 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 237 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2014 11327 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/363/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mińsk Mazowiecki
2014 11134 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/365/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2014 10966 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/337/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2014 10406 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/361/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10405 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/360/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2015 rok.
2014 10404 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/359/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 9101 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 9069 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/355/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2014 8792 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 8702 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 8414 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 8251 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/339/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki.
2014 8064 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 7607 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 7449 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 6732 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2014 6392 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania
2014 5625 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 5258 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 4792 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 4313 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2014 4312 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 4311 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 3369 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2971 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2610 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2483 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2061 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Królewiec.
2014 2060 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Osiny.
2014 2059 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 - 2018 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem.
2014 2058 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki ”.
2014 2057 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2014 2056 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 983 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 982 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 398 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2013 12779 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12778 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/267/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2014 rok.
2013 11865 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 11659 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/275/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stojadła.
2013 11658 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/274/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dziękowizna.
2013 11657 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/273/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Budy Janowskie.
2013 11656 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/270/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 11655 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/269/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 11654 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/268/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11653 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/267/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2014 rok.
2013 11440 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 11029 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 10449 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 10267 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 10266 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 9926 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9925 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 9555 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2013 9554 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Królewiec.
2013 9188 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 8942 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 7715 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7640 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.
2013 7639 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 6941 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6268 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5253 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/233/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5252 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/232/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2013 5251 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/229/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/131/93 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 1993 r w sprawie ustalenia nazw ulic w Stojadłach
2013 5250 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany granic sołectw Dziękowizna i Walerianów (Janów i Ignaców).
2013 3660 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 3592 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3437 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 2608 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 2600 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 2599 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Niedziałka Druga.
2013 2598 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.
2013 2597 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 2596 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2003 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”.
2013 2248 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 331 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 330 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 329 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 328 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 327 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 326 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany granic sołectw Dziękowizna i Walerianów (Janów i Ignaców).
2013 325 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2012 9198 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2013 rok.
2012 9197 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Anielew
2012 9196 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9195 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 7521 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zamienie
2012 7520 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.
2012 7519 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 7518 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok.
2012 7517 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  z tego podatku na 2013rok.
2012 7516 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mińsk Mazowiecki i jej jednostkom podległym.
2012 6292 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 6272 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2012 6271 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.
2012 6270 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 6269 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6268 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2012 5266 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/149/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2012 5180 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 4519 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2012 4518 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2012 3644 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniach ratowniczych  lub szkoleniach pożarniczych
2012 3643 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2012 3642 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 2553 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/136/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2229 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia nazw ulic  we wsi Niedziałka Druga
2012 2228 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina
2012 2227 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w  gminie Mińsk Mazowiecki
2012 2226 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 2225 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 259 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/95/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 258 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2012.
2012 260 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 262 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 261 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 8196 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 8195 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2012 rok.
2011 8198 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 8197 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6636 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wólka Mińska
2011 6637 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2011 5924 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5173 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 5174 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 5175 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Niedziałka Druga
2011 4251 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Barcząca
2011 3225 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2011 3015 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki
2011 2403 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 2402 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2401 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2011 2406 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Barcząca
2011 2405 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2011 2404 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2011 1398 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2011 1169 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 621 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 75 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2011 rok.
2011 76 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Targówka.
2010 5804 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2011 rok.
2010 5805 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.
2010 5806 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5485 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 5486 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Karolina
2010 5388 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4678 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4632 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4631 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4634 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 4633 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 4302 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2010 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki
2010 4304 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4303 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2010 2509 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2010 2291 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1949 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
2010 1168 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/08 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 314 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2010.
2010 315 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009 - 2032 dla gminy Mińsk Mazowiecki"
2009 6592 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2010 rok
2009 6593 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 5794 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5795 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Targówka
2009 4877 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 4876 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego.
2009 4452 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Stojadła
2009 2179 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2009 2178 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Stojadła Gmina Mińsk Mazowiecki
2009 1764 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/116/08 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2009 1580 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2009 1579 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/122/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2009 1578 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/121/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2009 1583 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/127/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2009 1582 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego
2009 1581 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/124/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie o zamiarze założenia i prowadzenia przez Gminę Mińsk Mazowiecki Publicznego Gimnazjum w Janowie