Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 329

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11621 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 11620 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 9538 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów
2019 9537 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 106/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna
2019 8495 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 105/X/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna
2019 8494 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 104/X/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 7745 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 7744 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna
2019 7743 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2019 7742 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 95/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r.
2019 7741 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 94/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 7740 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 93/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 6863 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna
2019 6862 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023
2019 6222 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2019 5747 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego
2019 5746 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna
2019 3648 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3647 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 71/VI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2019 r.
2019 2925 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 69/V2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 2924 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2923 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 2922 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 61/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2921 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 60/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żachy Pawły
2019 2920 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 59/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Podleśne
2019 2919 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 58/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Nadbużne
2019 2918 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 57/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Treblinka
2019 2917 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 56/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sumiężne
2019 2916 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 55/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki Wielkie
2019 2915 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki-Piotrowice
2019 2914 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poniatowo
2019 2913 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórze-Gazdy
2019 2912 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prostyń
2019 2911 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Mała-Przewóz
2019 2910 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orło
2019 2909 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegowiec
2019 2908 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna V
2019 2907 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 46/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna IV
2019 2906 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna III
2019 2905 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna II
2019 2904 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna I
2019 2903 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Dolna
2019 2902 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klukowo
2019 2901 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczew
2019 2900 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kańkowo
2019 2899 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy
2019 2898 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glina
2019 2897 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo-Parcele
2019 2896 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłówka Pierwsza
2019 2895 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo
2019 2894 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowe
2019 2893 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędnica
2019 676 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2019 rok
2019 675 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 674 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2018 12774 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości
2018 12773 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 12772 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12771 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna
2018 12770 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023
2018 12769 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019 - 2023
2018 10684 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 338/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
2018 10683 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 337/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 8933 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 336/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu
2018 8932 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 335/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8931 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 333/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna
2018 7947 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 330/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
2018 7946 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 329/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6556 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 320/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6555 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 318/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 6554 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6553 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 315/XLIX/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej
2018 5058 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 309/XLVIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5057 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)
2018 3787 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w  Kańkowie
2018 3786 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 302/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3785 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 299/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok
2018 3784 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 298/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3783 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 297/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej
2018 3782 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 296/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020
2018 2502 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 295/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2501 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2500 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 292/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2018 1795 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 285/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów
2018 1792 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 284/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1791 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 280/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018 – 2020
2018 1790 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 277/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok
2018 1789 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 275/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 183 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 182 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 268/XLII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej
2018 181 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 266/XLI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9768 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 264/XL/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9767 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 258/XL/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
2017 9766 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 256/XXXIX/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9765 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIX/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
2017 9081 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8632 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7911 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7555 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7217 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 7167 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 199/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6992 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Małkinia Górna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2017 6991 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Małkinia Górna.
2017 6990 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 6989 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
2017 6988 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2017 6987 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2017 6986 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
2017 5928 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu.
2017 5927 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 5926 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2017 5925 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
2017 4810 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawisty Nadbużne.
2017 4330 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 3703 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3702 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu
2017 3701 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
2017 2914 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 180/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2913 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 178/XXXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2734 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 2733 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2732 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Małkinia Górna.
2017 2731 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasady przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
2017 2730 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Małkinia Górna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 2729 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w spawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2728 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2727 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
2017 2726 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
2017 2725 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 11 Listopada w miejscowości Małkinia Górna.
2017 2413 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2412 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 2411 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2017 1236 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
2017 1235 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 176/XXXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2016 11567 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 151/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 11566 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 147/XXIV/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 11087 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 171/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Małkinia Górna.
2016 11086 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
2016 9870 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 8919 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8911 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 7558 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2016 6468 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 6467 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 112/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 5136 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad i warunków używania herbu i barw gminy Małkinia Górna.
2016 5135 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2020.
2016 5096 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 103/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 5092 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 94/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 3793 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 90/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 2109 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2102 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 60/XII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2098 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 2097 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 49/X/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 1368 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1367 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2016 1128 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 100/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza.
2016 932 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej.
2016 931 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2016 930 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 101/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
2016 929 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok.
2015 11356 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2015 11355 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna.
2015 11354 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów.
2015 11353 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 11281 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9850 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Małkinia Górna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9849 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2015 9848 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 9847 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 74/XIV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 9766 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 87/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna.
2015 9762 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 86/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 9754 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 85/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9753 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8951 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 8737 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego przy ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej.
2015 8155 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
2015 7481 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6756 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5874 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5873 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5872 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 16/V/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5871 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 5870 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 7/II/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 5422 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia statutów sołectw gminy Małkinia Górna.
2015 4285 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2015 4284 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.
2015 4283 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 4282 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2015 – 2017.
2015 4281 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 30/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2015 rok.
2015 3052 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 24/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewid. 617/1 i 617/2).
2015 3051 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 2874 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2846 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIX/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2843 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2503 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2314 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
2015 884 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVI/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 883 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 492 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10259 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 220/XXXIX/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10258 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXIX/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2014 10029 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 193/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 9137 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 179/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8900 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 175/XXXI/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8203 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 163/XXVIII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8202 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7373 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6974 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6447 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 208/XXXVI/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę Małkinia Górna.
2014 5565 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr 125/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5023 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 112/XIX/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5022 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 122/XX/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 4102 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej.
2014 3130 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 3129 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2477 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 1508 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej.
2014 1467 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1466 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 944 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 13471 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2013 11728 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 177/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 11727 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 172/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 11726 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2013 11243 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 32/V/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11236 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11046 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10519 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10328 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 9366 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 9365 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Małkinia Górna.
2013 9364 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr 168/XXIX/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2013 8552 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 7191 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 246/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6429 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
2013 5148 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 179/XXXII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 5146 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 177/XXXII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr 176/XXXI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 5118 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 5003 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4267 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 152/XXV/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regumlaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna.
2013 4266 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małkinia Górna na 2013 rok.
2013 3716 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 650 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 432 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 431 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 430 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 429 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.
2013 428 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 427 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2012 8570 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 120/XX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8569 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 119/XX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2012 8568 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8567 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na okręgi wyborcze. ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 8336 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 203/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 8335 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2012 7444 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 4162 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2012 4161 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 95/XIII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2012 4160 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2012 3703 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 3702 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą Budowa chodnika w sąsiedztwie drogi powiatowej 2653W w Małkini Górnej.
2012 3506 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 139/XXVI/2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2012 3505 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie gminy Małkinia Górna.
2012 3504 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2012 rok
2012 3254 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2754 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 czerwca 2009r. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2297 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr 176/XXXI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
2012 2009 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 165/XXIX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 15 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 162/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2009 roku.
2012 2010 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 632 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 64/X/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Małkinia Górna.
2012 633 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 65/X/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7543 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
2011 7544 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 7113 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
2011 6223 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2011 6224 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5865 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 5358 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXVI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5359 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 158/XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5360 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 163/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2011 4578 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2011 1273 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 673 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 132/XXIV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 674 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 133/XXIV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 115/XXII/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni-etap I
2011 675 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych
2010 7513 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 245/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na przebudowę drogi – wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/.
2010 7514 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 248/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.
2010 6665 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 241/XLI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6509 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 5/II/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2010 6318 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 243/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2010 6319 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 244/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5870 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 240/XLI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4820 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 231/XL/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4674 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIX/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2010 roku.
2010 4675 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIX/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zmiany sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania – etap I.
2010 4676 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 229/XXXIX/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3153 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2010 roku
2010 3154 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
2010 2928 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.
2010 2887 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 211/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
2010 2888 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2010 2088 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewidencyjny 711 i 712).
2010 397 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 201/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 398 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 206/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Małkinia Górna i Zawisty Podleśne
2010 399 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.
2009 5763 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna
2009 5764 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5762 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 5760 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 173/XXXI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 5761 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 190/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5768 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 198/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych
2009 5769 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 199/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Małkini Górnej w roku 2009
2009 5767 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5765 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 195/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 5766 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 196/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5096 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr 124/XXIII/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok
2009 4720 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 181/XXXII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie gminy Małkinia Górna
2009 4723 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 178/XXXII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Prostyni
2009 4722 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę drogi gminnej ulica 1 Maja
2009 4721 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z Kompleksową gospodarką odpadami w gminie Małkinia Górna
2009 3581 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z kompleksową gospodarką odpadami w gminie Małkinia Górna poprzez realizację zadań: - Rekultywacja eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawistach Podleśnych; - Budowa gminnego punktu magazynowania odpadów (surowców wtórnych) w Małkini Górnej
2009 2448 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr 162/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2009 roku
2009 2449 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr 164/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
2009 1319 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z Kompleksową gospodarką odpadami w gminie Małkinia Górna poprzez realizację zadań: -Rekultywacja eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawistach Podleśnych; -Budowa gminnego punktu magazynowania odpadów / surowców wtórnych/ w Małkini Górnej.
2009 1318 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 149/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2009 1317 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 689 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 147/XXVI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej.
2009 547 2009-03-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2009.
2009 107 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/2008 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia ceny oczyszczania 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej transportem własnym dostawców