Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 160

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11430 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz nagród.
2019 11429 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11428 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 9342 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 9199 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 8894 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 8893 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 7253 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młynarze
2019 7252 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej oraz określenia granic jej obwodów
2019 7251 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4723 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2019 roku
2019 3443 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2019
2019 3442 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2019
2018 13237 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13236 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 11904 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, na obszarze gminy Młynarze
2018 9203 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młynarze
2018 7939 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Młynarze instrumentem płatniczym
2018 6270 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.167.2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Młynarze
2018 6269 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Młynarze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6268 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Młynarze
2018 4050 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2018 roku.
2018 4049 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4048 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4047 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Młynarze.
2018 2256 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lutego 2018 r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Młynarze
2018 2255 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2254 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2018
2018 1779 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2018
2018 453 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Młynarze na lata 2017-2022
2018 356 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2018 355 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 12101 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młynarze
2017 12099 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2017 12097 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów
2017 11440 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, na obszarze gminy Młynarze
2017 9279 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 11 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Młynarzach
2017 4444 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3835 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2017 roku
2017 3234 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2017 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Młynarze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2812 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2017
2017 2269 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2015
2017 2240 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2015
2017 2129 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2016
2016 10511 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10510 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, na obszarze gminy Młynarze
2016 10194 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2016
2016 9636 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2016 9630 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 9143 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/67/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2016
2016 7424 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7270 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2016 6976 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach
2016 6975 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Młynarze lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub do tego uprawnionego
2016 1470 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2016
2015 10311 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Młynarze
2015 10310 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10309 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, na obszarze gminy Młynarze
2015 5665 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5664 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5331 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5198 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5197 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5196 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5088 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 3998 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3997 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2015 3996 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 3887 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok oddomku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 3886 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3885 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3884 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 320 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2015
2014 11997 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Młynarze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
2014 11816 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, na obszarze gminy Młynarze
2014 10999 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2014 10157 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10156 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10155 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10152 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10151 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 10150 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2013
2014 5802 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 5110 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 4181 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2014 roku
2014 3695 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 września 2012r. w sprawiezmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 2792 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 2038 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2014
2014 1994 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 1600 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1599 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Młynarzach.
2013 13107 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, na obszarze gminy Młynarze
2013 11836 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 11813 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 11531 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 10706 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 10651 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 8571 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 8399 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 8160 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynarze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynarze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7289 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010.
2013 6935 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/139/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 6749 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/167/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 6175 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Młynarze
2013 4899 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2013
2013 4892 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 4564 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2013 roku
2013 4563 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Młynarze
2013 4346 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 4011 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 3754 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2013 3684 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 3397 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2009 rok
2013 3166 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 2764 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2763 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2013 174 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 173 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 172 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 171 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 170 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 169 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2012 8974 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.
2012 8973 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8972 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Młynarze na 2013 rok.
2012 8971 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Młynarze na 2013 rok.
2012 7389 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7388 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6360 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2012 4021 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Młynarze
2012 3367 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawieProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2012 roku.
2012 1454 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/128/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2012 1453 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młytnarze na 2009 rok
2012 1427 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2009 rok
2012 1062 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2012.
2011 8555 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 7784 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Młynarze na 2012 rok
2011 7783 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku lesnego na obszarze gminy Młynarze na 2012 rok
2011 8117 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7786 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzoru informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2011 7785 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Młynarze
2011 7110 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/110/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2011 5343 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Młynarze oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 5344 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Młynarzach
2011 1908 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Młynarze
2011 1254 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2011
2010 6210 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Młynarze
2010 5253 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2010 5254 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 3160 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2010
2010 343 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/100/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2010 115 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/105/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2008 rok
2009 6287 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 5953 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/140/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Młynarze na 2010 rok
2009 4822 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/96/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2008 rok
2009 3166 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarzach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
2009 3165 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Młynarze
2009 2810 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/129/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Młynarze
2009 2168 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2009 1267 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2009