Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 968

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10709 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr 114/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 10485 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 140/XIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.
2019 10484 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 109/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 10483 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 10126 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Leszno
2019 10011 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 139/XIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady Zamienie
2019 10010 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 131/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 10009 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 130/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 10008 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 129/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 10007 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 120/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2019 10006 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 9959 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Leszno
2019 9501 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 105/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 9384 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 121/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 9383 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 118/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2019 9382 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 8669 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2019 8668 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2019 roku
2019 7717 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2019 7716 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7633 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 106/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. z dnia 6 czerwca 2019 roku
2019 7477 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna
2019 7476 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2019 7475 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren przy ulicy Mleczarskiej)
2019 7474 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 91/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2019 7473 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna
2019 7472 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2019 7205 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 87/VII/ 2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku.
2019 6838 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 6837 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 6836 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 6542 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Leszno oraz wprowadzenia statutów sołectw Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód
2019 6541 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Wschód
2019 6540 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Południe
2019 6539 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Północ
2019 6365 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawki procentowej oraz zasad jej stosowania
2019 6364 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Leszno
2019 5726 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 80/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2019 5725 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2019 5724 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2019 5723 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom
2019 5722 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 73/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 5721 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 72/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 5720 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 70/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 5719 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 69/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 5718 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 68/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku
2019 5717 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5716 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 5596 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uwzględnienia skargi
2019 5014 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4983 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2019 4520 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola
2019 3531 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3530 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3377 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 3376 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Szkolnej w Lesznie
2019 3375 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy, gmina Leszno
2019 3374 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyględy, gmina Leszno
2019 3373 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy, gmina Leszno
2019 3372 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Feliksów, gmina Leszno
2019 3371 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Leszno oraz określenie granic ich obwodów
2019 3330 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Leszno
2019 3329 2019-03-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2019
2019 3226 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3225 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3224 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 3223 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 3222 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2019
2019 2384 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 34/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska
2019 2180 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Wólka Kosowska
2019 2179 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2019 2174 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A – Część II
2019 2097 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 726/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 2096 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 701/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2019 1919 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1918 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte gminnym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1917 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1853 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1852 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1851 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2019 1850 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 13329 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 719/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków
2018 13328 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 718/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2018 12873 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 716/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 12872 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 715/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 12871 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 714/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12870 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 713/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 r.
2018 12869 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 712/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12069 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 12068 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12067 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11669 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 709/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Lesznowola
2018 11668 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 708/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 11667 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 705/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 11666 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 704/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2018 11665 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 699/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 10944 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 690/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2018 10915 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 691/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 10914 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 674/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 10119 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie
2018 9477 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola
2018 9378 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/295/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Leszno oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2018 9377 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/294/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 9371 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 655/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 8564 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 678/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 8470 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 677/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8469 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 649/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 8451 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 668/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7838 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr L/288/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno – Warszawa, Warszawa – Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką
2018 7687 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 666/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2018 7686 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 651/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2018 7685 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 650/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 7684 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 647/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 7683 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 633/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6590 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 645/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 6589 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 644/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6588 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”
2018 6324 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 617/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków
2018 6021 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 631/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6020 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 630/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 6019 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 629/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2018 6018 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 619/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2018 6017 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 615/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2018 6016 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 612/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6015 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 603/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2018 6014 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 595/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 6013 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 593/XLI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 5174 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 610/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5173 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 609/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lesznowola na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5172 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 607/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 5171 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 606/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 5170 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 604/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło
2018 5169 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 598/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2018 roku
2018 5168 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2018 5167 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 583/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2018 5166 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 559/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 5079 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2018 roku
2018 5078 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno
2018 5077 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki
2018 5076 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2018 4347 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 590/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018
2018 4346 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3966 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3965 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Leszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib komisji wyborczych
2018 3964 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Leszno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2782 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 579/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Lesznowolska Karta Seniora”
2018 2781 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 577/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola
2018 2780 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 576/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2018-2022
2018 2779 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 574/XL/ 2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 2778 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 563/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 2777 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 2556 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 586/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2018 2387 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1358 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 1357 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 1356 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 828 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 547/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2018 827 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 540/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 826 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 530/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno
2018 195 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2018
2018 101 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 542/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 12456 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 517/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna
2017 12455 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 515/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło
2017 12454 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 497/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 12453 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr 478/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 11456 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/240/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów
2017 11455 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/239/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania
2017 11454 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/235/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno – etap I
2017 10346 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Feliksów, gmina Leszno
2017 10345 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 10344 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10343 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 10080 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2017 10079 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 537/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 r.
2017 10078 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 536/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10077 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 535/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 10076 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 528/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 10075 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej.
2017 10074 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 526/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych, im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
2017 10073 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 525/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mrokowie.
2017 10072 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 524/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mysiadle.
2017 10071 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 523/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łazach.
2017 10070 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mysiadle.
2017 10069 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 10068 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 505/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2017 10067 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 503/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice i części obrębu Podolszyn
2017 9394 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 513/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9393 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 512/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9392 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 511/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9391 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 510/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 9390 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 490/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Wola Mrokowska, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Mroków
2017 9389 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 488/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 577/XLII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
2017 9388 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9387 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 454/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9283 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów
2017 9282 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie w Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
2017 9281 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie w Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Lesznie
2017 9006 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 408/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 9003 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 390/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 8554 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 444/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 7385 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 493/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
2017 7384 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 492/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2017 7383 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 486/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi „Marii Skłodowskiej-Curie” w Lesznowoli
2017 7382 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7381 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 470/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 6926 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 374/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 6631 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 474/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi „Gminnej Rady Narodowej” w Lesznowoli
2017 6630 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 462/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola.
2017 6629 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 459/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6628 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 458/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6627 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 452/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 6520 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 449/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6519 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 448/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6518 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 447/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 5902 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Leszno instrumentem płatniczym
2017 5901 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2017 5900 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2017 5408 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 441/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2017 5407 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 440/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska
2017 5264 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 425/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 422/XXIX/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5263 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 422/XXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 5149 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5148 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”.
2017 5116 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 424/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom
2017 5017 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5016 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 414/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło
2017 4930 2017-05-24 Aneks Aneks nr 27 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2017 4431 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkowa Wieś, gmina Leszno
2017 4430 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wólka, gm. Leszno
2017 4429 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2017 roku
2017 4334 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 355/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4332 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 343/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 4329 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 312/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 3490 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3489 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leszno
2017 3488 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leszno na lata 2017 – 2022
2017 3487 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej oraz określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Leszno działającą, jako inwestor zastępczy, umów w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego
2017 3399 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.
2017 3381 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 421/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3379 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 418/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3377 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 415 /XXVIII/ 2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr 401/XXVII/2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku
2017 3376 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 401/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2017 roku
2017 3374 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2017 3033 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 406/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3032 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 405/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lesznowola (DZ. U. Woj. Maz. z 2009 r., Nr 54, poz. 1340).
2017 3031 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 404/XXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 3029 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 403/XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola
2017 2870 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 385/XXVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 2868 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2017 2476 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr 378/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2017
2017 2013 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2017 2012 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2011 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej
2017 1640 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 369/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2017 1639 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 368/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna i części obrębu Zgorzała
2017 476 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 383/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 146 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017– 2024
2016 11609 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 259/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 11187 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 366/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.
2016 11186 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 364/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 11185 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 357XXIV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10815 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 10814 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10813 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 9924 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 250/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 9506 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 350/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2016 9505 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 349/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9504 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 348/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9503 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 346/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9502 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 345/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 9501 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9396 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leszno lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2016 9395 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 9394 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 9393 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 9242 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 340/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9220 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 224/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 8942 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 341/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8941 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 339/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8940 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 338/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8939 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 335/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 45/V/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2016 8938 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 323/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2016 8937 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 322/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2016 8936 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 319/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola
2016 8935 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 318/XXII /2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2016 8613 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie Gminy Leszno
2016 8612 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Powązki i w miejscowości Marianów, obie gm. Leszno
2016 8506 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 205/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 8011 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7566 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 288/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 45/V/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2016 7565 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 286/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 332/XXVI/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I
2016 7564 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr 284/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 223/XVIII/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza
2016 7222 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 200/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 6967 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 308/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2016 roku
2016 6966 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 306/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2016 6965 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 305/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2016 6964 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 304/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 86/IX/2015 w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2016 6963 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 303/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6962 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 302/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6961 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 301/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6960 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 300/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6959 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 299/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 6013 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 6012 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2016 6011 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6010 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5577 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 264/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5572 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 263/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5570 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 262/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5568 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 261/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 5566 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 257/XX/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 5563 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 248/XVIII//2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5560 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 241/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap IV – część I
2016 5309 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 232/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz edukacji szkolnej.
2016 5308 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2016 5246 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyględy, gmina Leszno
2016 5245 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyględy, gmina Leszno
2016 5244 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno"
2016 4871 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 247/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4870 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 246/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4869 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 245/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4868 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 244/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4867 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 233/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2016 4711 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 251/XVIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lesznowola i jej jednostkom podległym
2016 4540 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 3803 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 127/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 3698 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 229/XVII/216 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2016 3697 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 213/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2016 3696 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 212/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Lesznowola
2016 3695 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 207/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3442 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2016 roku
2016 2748 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 222/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2747 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 221/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2746 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 220/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 2378 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 191/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2016 2377 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 190/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków.
2016 2376 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 189/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2016 2192 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/ 114 /2016 Rady Gminy Leszno z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym
2016 1986 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 100/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1970 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1453 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 176/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 1452 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 174/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2016 1322 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1012 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 778 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 167/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło i części obrębu Zgorzała
2016 564 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 192/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2016 485 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 147/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska obszar II.
2016 484 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 483 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 305 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 304 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2016
2016 288 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 163/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stachowo, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia Mrokowska
2016 113 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wąsy Kolonia, Gmina Leszna
2015 11740 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Leszno w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11479 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 172/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2015 11478 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 171/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 155/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11186 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 162/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola
2015 10944 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 158/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 13/III/06 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 10943 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 157/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 10942 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 155/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10941 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 154/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10049 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10048 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9742 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 170/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9741 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 169/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9740 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 168/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9739 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 148/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r.
2015 9560 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania
2015 9559 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 9558 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 9557 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie Gminy Leszno
2015 9556 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9555 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9554 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8207 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno
2015 8206 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Korfowe, Gmina Leszno
2015 8088 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 138/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 8087 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola
2015 7796 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 7281 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 7280 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 31/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 6458 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 125/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola.
2015 6457 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 124/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6456 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 123/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6455 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 122/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku
2015 6454 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle ul. Kwiatowa 28.
2015 6453 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 119/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2015 6452 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 118/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2015 6451 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 117/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
2015 6450 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 98/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 6208 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6207 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/ 55/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 6206 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, Gmina Leszno
2015 6205 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marianów, Gmina Leszno
2015 6204 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów, Gmina Leszno
2015 6203 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”
2015 5896 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013 r.
2015 5895 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie - część III.
2015 5894 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III.
2015 5709 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 5708 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 5707 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawek przy wymianie wodomierzy wynikającej z winy klienta
2015 5706 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 5700 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia ryczałtowych opłat za czynności związane z odbiorem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
2015 5470 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2015 5469 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
2015 5377 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2015 5376 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 95/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5375 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 94/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 5374 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5373 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 5372 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2015 5371 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
2015 5370 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 5369 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2015 5368 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 5367 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2015 4680 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2015 4631 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Leszno
2015 4630 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2015 roku
2015 4530 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 590/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 3718 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 46/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
2015 3548 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3547 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”
2015 3546 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2015 3545 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym
2015 3371 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 566/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 2942 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 632/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar II.
2015 2479 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 618/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska
2015 2478 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 604/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
2015 2404 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 548/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 2370 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, Gmina Leszno
2015 2369 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno
2015 2354 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 56/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola.
2015 2353 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 55/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw drogom
2015 2352 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 54/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 2351 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych, miejskich oraz gminnych.
2015 2350 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 42/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2349 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2348 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2347 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2015 2346 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2345 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2015 2344 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2015 2343 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 35/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2015 2342 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 1781 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1780 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rgulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno
2015 1750 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym
2015 1074 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 620/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka obszar I
2015 1073 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 605/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
2015 932 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2015 894 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 484/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 422 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 515/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 344 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 507/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 285 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 526/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 38 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr 638/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.
2014 11943 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 603/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska
2014 11359 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 637/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11358 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 636/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11357 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 635/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11356 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 602/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r.
2014 11323 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/355/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Leszno
2014 11131 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 625/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r.
2014 11130 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 624/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11129 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 623/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10822 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/356/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno
2014 10615 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/351/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 10614 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/349/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 10613 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 10612 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 10023 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 467/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2014
2014 10022 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 466/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2014 Nr 442/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola  z dnia 20 grudnia 2013r.
2014 10021 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 438/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 9964 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/345/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leszno
2014 9963 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/344/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2014 9962 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/343/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno
2014 9738 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 606/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 9737 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 601/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany obrębu
2014 9736 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 599/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 9735 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 596/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 489/XXXIX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2014 9734 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 595/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 461/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 9733 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
2014 9732 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 561/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo i części obrębu Kosów
2014 9731 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 560/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
2014 9007 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 417/XXXIV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 8858 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 399/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013
2014 8564 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 582/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 8563 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 570/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8562 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 563/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2014 8561 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 562/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
2014 8560 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 542/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków część I
2014 8559 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 541/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska
2014 8537 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 384/XXX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 8459 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 392/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 8036 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr 380/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2013.
2014 7959 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr 555/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 7763 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 559/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego drogi w obrębie Mroków