Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 282

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11523 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 11405 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11404 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 11403 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gać Gmina Leoncin
2019 10473 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 10445 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Leoncin.
2019 9888 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 9843 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9276 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 8754 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 8546 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 8516 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2019 7839 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 7769 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 6716 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leoncin i Wincentówek gmina Leoncin
2019 6701 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice gmina Leoncin.
2019 6651 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Polesie gmina Leoncin.
2019 6650 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Gniewniewice gmina Leoncin.
2019 4414 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2019 roku
2019 4206 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 4170 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 2211 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 1759 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Polski
2019 1758 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/80/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków nad Wisłą
2019 1757 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polesie
2019 1756 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Secymin Stara Dąbrowa
2019 1755 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2019 1754 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Secymin Polski
2019 1753 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybitew
2019 1752 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ośniki
2019 1751 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Wilków
2019 1750 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Secymin
2019 1749 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polesie
2019 1748 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/70/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Mała Wieś
2019 1747 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/69/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Grochale
2019 1746 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/68/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Dąbrowa
2019 1745 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/67/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leoncin
2019 1744 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/66/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2019 1743 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/65/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewniewice Folwarczne
2019 1742 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/64/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gać
2019 1542 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1541 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1203 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 13334 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2018 13333 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie
2018 12417 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leoncin
2018 11903 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11902 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy SPOKOJNA ulicy we wsi Leoncin w gminie Leoncin
2018 11859 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin
2018 11473 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/334/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 10219 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/333/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leoncin
2018 10218 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXII/331/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 9537 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/330/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Grochale w gminie Leoncin
2018 9536 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/323/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 9322 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXI/325/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
2018 9264 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXI/326/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
2018 8608 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LX/320/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 8606 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIX/316/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 7466 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LVIII/314/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 7355 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVII/306/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki o nr ewid. 93/3 w miejscowości Secyminek gmina Leoncin
2018 7323 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVII/300/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 6571 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVII/308/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Leoncin.
2018 6525 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVII/310/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leoncin
2018 6524 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVII/309/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Leoncin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6523 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVII/307/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 5817 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/289/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 5767 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVI/294/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leoncin .
2018 5766 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVI/296/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/282/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2018 roku
2018 5765 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LVI/295/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 4720 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LV/288/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Leoncin na stałe obwody do głosowania , ustalania ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4719 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LV/286/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 4718 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LIV/279/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018 -2022
2018 4328 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIII/271/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin
2018 3328 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/285/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2967 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2018 2966 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/282/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2018 roku
2018 2965 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/281/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: okręgów wyborczych
2018 2964 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/277/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 2273 2018-03-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Leoncin z obszarem Gminy Czosnów
2018 2116 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LIII/276/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2115 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LIII/273/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 1570 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LII/266/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 1422 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/264/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok
2018 1098 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2018 938 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/268/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2018 937 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/269/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Leoncin przez inne niż Gmina Leoncin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 935 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/270/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 380 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr L/258/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa
2018 349 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 12342 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniewniewice Folwarczne gmina Leoncin.
2017 12341 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin – część II.
2017 12340 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin – część II.
2017 12295 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leoncin nr XXIV/119/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 12294 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej
2017 12264 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/239/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 10847 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 10846 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 10845 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 10844 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 9906 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8910 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8753 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/223/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8666 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/226/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8371 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin”.
2017 8187 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/212/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8043 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 8038 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 7202 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 7030 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok
2017 6575 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej
2017 6107 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2017 5941 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/214/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2017 5223 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2017 5092 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/202/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Leoncin
2017 5091 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 3045 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Leoncin
2017 3044 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2678 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
2017 2677 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
2017 2629 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin.
2017 2628 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin.
2017 2105 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.
2017 2104 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2017 2103 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2017 roku
2017 1435 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi NOWY WILKÓW w gminie LEONCIN
2017 234 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2017
2017 220 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026
2017 95 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.
2016 10952 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin
2016 10951 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10950 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2016 10745 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10744 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 10743 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10736 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10328 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10326 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10325 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 10324 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 8473 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli pedagogiki specjalnej współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, asystentów, pomocy nauczyciela lub innych specjalistów, oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin.
2016 8262 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 7571 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 7361 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 6221 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok
2016 5800 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/132/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2016 5799 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/131/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych
2016 3466 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/114/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 3338 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 3248 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
2016 3247 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.
2016 2741 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
2016 2566 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2016 2542 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 702 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/90/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024
2016 176 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/89/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2016
2015 11436 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 9780 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9549 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/84/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Leoncin
2015 9548 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/83/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Leoncin
2015 9547 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/82/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9546 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/81/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8043 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”
2015 5981 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 5980 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 5775 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, określa inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3404 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2015 2497 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024
2015 1753 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1752 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1251 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa 2015
2015 678 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024
2015 613 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 223 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 222 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 10754 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXXI/357/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9999 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXX/352/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/189/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Leoncin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.
2014 9527 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LXIX/345/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/95/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2937 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LXII/314/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2936 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LXII/309/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2014 roku
2014 483 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LIX/296/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 482 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LIX/294/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 289 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/283/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2014-2023
2014 288 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/282/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2014
2014 213 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/289/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej w Leoncinie
2014 212 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/288/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/256/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Leoncin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów.
2013 13272 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LVII/277/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13271 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LVII/276/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/268/13 z dnia 27 listopada Rady Gminy Leoncin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13270 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LVI/270/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 13165 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/269/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 13164 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/268/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13163 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/267/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9919 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/256/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leoncin , warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów.
2013 9899 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr LIV/257/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/246/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie utworzenie Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”
2013 9050 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr LII/246/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: utworzenie Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”
2013 7433 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr L/243/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Leoncin
2013 2989 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Leoncin.
2013 2988 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/223/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Leoncin
2013 2987 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2013 roku
2013 2986 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/220/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2013 1007 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 720 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2013 500 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 10211 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII/199/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Leoncin
2012 10059 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 9510 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XLII/189/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Leoncin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych.
2012 9232 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/197/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej .
2012 9231 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/196/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów stałych z nieruchomości
2012 9230 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/195/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/171/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Leoncin
2012 9229 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/194/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9228 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/193/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9227 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/192/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9226 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/191/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9225 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/190/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 9224 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/183/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9223 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/182/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7967 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowa Mała Wieś w gminie Leoncin.
2012 7876 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Leoncin.
2012 7875 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 3 października 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 6928 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin.
2012 5277 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej .
2012 4301 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012 roku
2012 4300 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2012 -2017.
2012 3819 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2012 roku
2012 3063 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/37/95 z dnia 29 sierpnia 1995 r. Rady Gminy Leoncin w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Leoncin i Wincentówek .
2012 3062 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wincentówek w gminie Leoncin.
2012 2382 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/95/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2381 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1367 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 542 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/102/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/93/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2012 541 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/101/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2012 544 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/108/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 543 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/107/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/63/11 z dnia 28.09.2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Leoncin
2011 8535 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Leoncin
2011 8465 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/70/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Mała Wieś
2011 8464 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Grochale
2011 8467 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Secymin
2011 8466 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polesie
2011 8463 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Dąbrowa
2011 8460 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewniewice Folwarczne
2011 8459 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/64/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gać
2011 8462 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leoncin
2011 8461 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2011 8474 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polesie
2011 8473 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Dąbrowa
2011 8476 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Polski
2011 8475 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków nad Wisłą
2011 8472 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2011 8469 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ośniki
2011 8468 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Wilków
2011 8471 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Secymin Polski
2011 8470 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybitew
2011 7599 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/93/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2011 7598 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/92/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2011 7597 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/91/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7602 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/96/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wincentówek w gminie Leoncin.
2011 7601 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/95/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 7600 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/94/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Leoncin
2011 4936 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Leoncin
2011 4937 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Leoncin oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 1915 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Leoncin
2011 536 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 7022 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LV / 44/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2010 7023 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/45/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2010 5925 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/44/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Leoncin
2010 5924 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/43/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5927 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/46/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Leoncin
2010 5926 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/45/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin
2010 5172 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/29/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Leoncin lub jej jednostkom podległym
2010 3574 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/21/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin
2010 2992 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin
2010 2627 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLV/14/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stare Grochale w gminie Leoncin
2010 1078 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XL/60/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2009 6728 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX-56-09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2009 6727 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX-55-09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6730 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6729 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 6726 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/50/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 5420 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-47-09 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Stare Grochale w gminie Leoncin
2009 3955 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII /19/ 09 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie
2009 3542 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXX/12/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2009 471 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/46/08 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 472 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/50/08 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie.