Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3850 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 3849 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018.
2018 3848 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/88/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzynowłodze Małej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 3847 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3846 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3845 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała.
2018 3844 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2648 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2018 2647 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2646 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/235/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2645 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018
2018 2644 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2018 928 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 926 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 925 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 924 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2017 9256 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9255 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9254 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9230 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9229 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 9228 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 8716 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2017 8715 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa
2017 8714 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2017 8005 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 7539 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 7536 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 6736 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2017 4637 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2017 4592 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2017 4588 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2017 3776 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2017 3775 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 184 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 183 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017
2016 11904 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 11386 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 11385 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10670 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 10669 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 8103 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 8096 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 7722 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7511 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiktorowo Wieś
2016 7510 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiktorowo Kolonia
2016 7509 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Żyły
2016 7508 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Zalesie
2016 7507 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Czerniaki
2016 7506 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Borzuchy
2016 7505 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulatowo-Adamy
2016 7504 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary
2016 7503 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skierkowizna
2016 7502 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno-Kosiły
2016 7501 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno Kmiece
2016 7500 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno Jeziorowe
2016 7499 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Sędzięta
2016 7498 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Sebory
2016 7497 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Janowięta
2016 7496 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romany-Fuszki
2016 7495 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Plewnik
2016 7494 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piastowo
2016 7493 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ożumiech
2016 7492 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowe-Stańczyki
2016 7491 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morawy Wielkie
2016 7490 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Masiak
2016 7489 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marianowo
2016 7488 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łoje
2016 7487 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łanięta
2016 7486 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzynowłoga Mała
2016 7485 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajewo Wielkie
2016 7484 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajewo-Kłódki
2016 7483 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawieczyno
2016 7482 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaki-Mroczki
2016 7481 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabowo-Rżańce
2016 7480 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goski-Wąsosze
2016 7479 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadomiec-Wyraki
2016 7478 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gadomiec-Jędryki
2016 7477 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaplice-Kurki
2016 7476 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaplice-Bąki
2016 7475 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowo
2016 7474 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielonek
2016 7473 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmieleń Wielki
2016 7472 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystre-Chrzany
2016 7471 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowe-Gryki
2016 7470 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzynowłodze Małej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 6255 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6254 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2016 6253 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6252 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2016 4838 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 4828 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 4318 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016.
2016 4317 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 września 2009 roku dot. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej
2016 3649 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3642 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3641 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 3640 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2016 937 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzynowłoga Mała
2016 936 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
2016 935 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 620 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
2015 10995 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10994 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10993 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9931 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9930 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9929 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9928 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 września 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8475 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 6382 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 5256 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 5161 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 5086 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 3945 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 3944 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej.
2015 2692 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 2585 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2584 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krzynowłoga Mała
2015 2583 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2336 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 1933 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 1573 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 191 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2014 11892 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014-2019
2014 10671 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10670 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10669 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10399 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2014 9700 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013
2014 8938 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013
2014 8242 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Małaj na rok 2013.
2014 8053 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2014 7922 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014-2019
2014 7338 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy w Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2014 6960 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2014 6321 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy w Krzynowłodze Małej na 2013 rok.
2014 5342 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy w Krzynowłodze Małej na 2012 rok.
2014 5341 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy w Krzynowłodze Małej na 2012 rok.
2014 4636 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 3776 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 3366 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2563 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2562 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 marca 2014r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020
2014 2561 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 2138 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 797 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 285 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 284 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2013 12217 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12216 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12215 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11957 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11707 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 11706 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 11526 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10644 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10445 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 9226 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzynowłoga Mała
2013 9225 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzynowłoga Mała oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 9108 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 9105 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8894 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8306 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 7254 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7121 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 5403 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5402 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5401 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013.
2013 2610 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 2609 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1768 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2013 541 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2013 540 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 539 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 538 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2013 537 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 536 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 535 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 534 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8237 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8236 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8235 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7995 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6505 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania oraz odpłatności za wynajem i zwolnień z opłat sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzynowłodze Małej
2012 6438 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała
2012 6437 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzynowłoga Mała
2012 6436 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej
2012 6435 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała oraz określenia granic ich obwodów
2012 6434 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3501 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 13 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 3500 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012.
2012 3499 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2012 2137 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 1697 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała
2012 1696 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2012 1695 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/178/2009 Rady Gminy w Krzynowłoga Mała z dnia 11 września 2009 r. sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 1694 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 583 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2009
2012 13 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na 2012 rok.