Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 235

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10454 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 10453 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 8682 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Korczew
2019 8681 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczew
2019 8680 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7054 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5873 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5457 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Korczew
2019 2150 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 2149 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 1556 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1555 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1554 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 1553 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Korczew
2019 1552 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2019
2019 1551 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 1550 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr III/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2019 1532 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1005 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla członków Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 12275 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 12274 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12273 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 12272 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2018 11996 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korczew
2018 8369 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/227/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8002 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/224/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany rozporządzenia nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 36, poz. 864)
2018 7536 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7415 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Korczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7414 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych
2018 7413 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 5513 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4323 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Korczew.
2018 4322 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2018 4321 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korczew na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4320 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4193 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1609 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1575 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1315 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1314 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2018.
2018 1313 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 1312 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Korczew za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew.
2017 12243 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 12228 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku.
2017 12217 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 12216 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 12215 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2017 9431 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9430 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 8564 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8419 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8009 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8007 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8006 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4551 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Korczew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4550 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Korczew.
2017 4549 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2881 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2438 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 2437 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1338 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Korczew publicznym przedszkolu
2017 1328 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2017.
2017 419 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 418 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 11043 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 11042 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 11041 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 11040 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 11039 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Korczew
2016 10211 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10207 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10205 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 10203 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 8299 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7751 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 36, poz. 864)
2016 7750 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/ 110 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015 – 2020”
2016 7249 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 103 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015 – 2020”
2016 7248 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII / 102 /2016 Rady Gminy Korczew z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/123/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korczew
2016 7088 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7087 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7086 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7085 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7084 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew
2016 6299 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 5023 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 1979 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 1733 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2016
2016 853 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 845 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015-2020"
2015 11398 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11328 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 11327 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 11326 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku
2015 11325 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11324 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Korczew.
2015 8864 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8816 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8809 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8449 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 8386 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/148/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego
2015 7444 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7438 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7430 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6490 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie
2015 6385 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6384 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5241 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5240 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5239 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 3106 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2932 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Korczew
2015 1984 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1981 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1973 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2015
2015 1154 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Korczew
2015 500 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 11727 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalania opłaty targowej
2014 11539 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 11538 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 11537 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku
2014 11536 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności, opłaty targowej oraz określenie inkasenta
2014 11535 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 230 /2014 Rady Gminy Korczew z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Korczew.
2014 9665 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 8567 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7898 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7657 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7656 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 7524 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 5791 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 5335 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 3165 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 3164 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 1835 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2014.
2014 1358 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1357 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12723 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku
2013 12722 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014rok
2013 12721 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12720 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2014 rok
2013 12719 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa na 2014 rok
2013 11902 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 11780 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Korczew.
2013 11490 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10917 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10703 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10702 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10694 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9097 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 8880 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 8685 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 8130 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7932 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV / 168 / 2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7931 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7930 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 7929 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 7928 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew w drodze inkasa
2013 6979 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6977 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4970 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 5 marca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2013 4876 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/224/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4257 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2013 3084 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 2900 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2013.
2013 2160 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 1835 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147 /2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1834 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew
2013 1833 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Korczew na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1832 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1154 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1153 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1152 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1151 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/136//2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1150 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Korczew w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 10041 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 9993 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień w tym podatku
2012 9992 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/ 2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9991 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 9990 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2013 rok
2012 9989 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2012 9988 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9050 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy KORCZEW na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9049 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 7160 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody na terenie powiatu siedleckiego.
2012 3400 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3269 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1928 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1278 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew
2012 1265 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2012.
2011 7819 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2011 7818 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012rok
2011 7817 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 7987 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7821 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7820 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/76/ 2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6545 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6446 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6229 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5863 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 4647 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczew.
2011 3244 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Korczew.
2011 2149 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 2150 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1071 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2011
2011 1072 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 7618 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/237/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew
2010 7619 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Korczew
2010 7132 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/10 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 7133 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew
2010 6362 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 239 /2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011rok
2010 6361 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6363 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/ 2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2011 r
2010 6365 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2010 6364 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 241 /2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5707 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4964 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4151 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4152 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3699 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3653 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XL/197/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1654 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1655 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1251 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 1252 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2010
2010 425 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6597 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010 rok
2009 6596 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6598 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2009 6600 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów
2009 6599 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 4997 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4996 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 2172 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2009
2009 2092 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego
2009 2093 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% dla terenu Gminy Korczew
2009 275 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korczew.