Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 476

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10683 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX.111.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 10682 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX.110.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 10681 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX.109.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 9453 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.108.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 9452 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.107.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 9451 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.106.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2019 9450 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.104.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
2019 9449 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.103.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2019 9448 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.99.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9447 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.98.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie
2019 9446 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.97.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 9445 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.96.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 9444 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII.86.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 9443 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII.85.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 5450 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.81.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 5449 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.80.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 5448 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.79.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 5447 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.77.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 5446 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.76.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 3304 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.69.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Klembów
2019 3303 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.65.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krusze, gmina Klembów
2019 3302 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.64.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2019 3301 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.63.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2019 3300 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 3299 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 2968 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.67.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów
2019 2933 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.68.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2932 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.66.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2019 rok
2019 2146 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III.30.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów
2019 2145 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów
2019 1688 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.56.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 1687 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.55.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok
2019 1686 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.54.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty
2019 1685 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 1684 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.50.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Rasztowska
2019 1683 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.49.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Tuł
2019 1682 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.48.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kraszew
2019 1681 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.47.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sitki
2019 1680 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.46.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Roszczep
2019 1679 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rasztów
2019 1678 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pieńki
2019 1677 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pasek
2019 1676 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrówek
2019 1675 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.41.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kraszew
2019 1674 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.40.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Michałów
2019 1673 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.39.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipka
2019 1672 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.38.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzywica
2019 1671 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.37.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krusze
2019 1670 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.36.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Klembów
2019 1669 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Karolew
2019 1668 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dobczyn
2019 1034 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 1033 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019
2019 1032 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 1031 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2019 1030 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 13254 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.33.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II.4.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 13253 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 13252 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.31.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2018 12208 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12207 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 12206 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 12116 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 12115 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 12114 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie
2018 12113 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019  rok
2018 12112 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12111 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12110 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 11548 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.452.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipka, gmina Klembów
2018 11547 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.450.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 11546 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.448.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r.
2018 11545 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.447.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 11544 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.446.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 11070 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.455.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klembów
2018 9717 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XII.444.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 8721 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV.432.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 8683 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.439.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r.
2018 8682 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.437.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Klembów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8681 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.436.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII.405.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8680 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.435.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII.404.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 8679 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.433.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 6941 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.429.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 6940 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.428.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 6939 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.427.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2018 6511 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI.393.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6079 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.424.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Wola Rasztowska , gmina Klembów
2018 6078 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.423.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6077 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.421.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r.
2018 6076 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.420.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie
2018 6012 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.419.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 6011 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.418.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 6010 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr X.415.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027
2018 6009 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr X.414.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 4005 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII.407.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów
2018 3823 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.406.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie w miejscowości Ostrówek
2018 3822 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.405.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3821 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.404.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klembów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3820 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.403.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2018 3819 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.402.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2018 rok
2018 3818 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.401.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2018 3817 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.400.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2018 2353 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.398.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 2352 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.397.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 2351 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.396.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 2350 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.388.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 2349 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.387.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok
2018 308 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX.374.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 234 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.379.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 233 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.375.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 232 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.370.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 230 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.369.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2018 228 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.371.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2018
2018 224 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.372.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 223 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.381.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2018 222 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.377.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 r. Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r.
2018 221 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.376.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/381/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów
2018 220 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.368.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 12344 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX.364.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 11082 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr IX.367.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11081 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr IX.366.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 11080 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr IX.365.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 10056 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.363.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10055 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.359.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2017 10054 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.358.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2017 10053 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.354.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 10052 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.353.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 9268 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.338.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 8984 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.322.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 8593 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.345.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.316.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r.
2017 8592 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.341.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Klembów przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 8591 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.340.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów
2017 8590 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.339.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 8589 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.319.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowska
2017 8198 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr VII.320.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 8127 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.312.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7876 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV.304.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7492 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.290.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7092 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr VI.285.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 7025 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.270.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok
2017 6617 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.330.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów
2017 6616 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.324.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 6615 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.323.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 5747 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.321.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 5556 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.318.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowska
2017 5555 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.317.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uchwały Nr XXIV.289.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r.
2017 5554 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.316.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie
2017 5553 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI.313.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 4812 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXV.305.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 4760 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV.308.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów
2017 4759 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV.307.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobczyn
2017 4758 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV.306.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3813 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.295.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3812 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.289.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2017 rok
2017 2878 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII.257.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 2876 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII.255.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2875 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI.237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2874 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XX.226.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2869 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr V.236.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2017 2387 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2017 2386 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017
2017 2385 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII.256.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023
2017 2384 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI.238.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2017 2383 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XX.227.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2017 2362 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 2361 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr VI.286.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2017 1943 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.276.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2017 1942 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.275.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1941 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.271.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
2016 11516 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII.267.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r.
2016 11515 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII.266.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.247.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016 r.
2016 11514 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII.264.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 11513 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11512 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII.262.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r.
2016 10484 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr IV.222.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 10042 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.250.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Klembów
2016 10041 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.247.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tuł, gmina Klembów
2016 10040 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.246.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2016 10039 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.244.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Klembów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 10038 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.242.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10037 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.241.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10036 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.240.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9929 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX.217.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 9922 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr III.212.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 9092 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.202.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 7964 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII.182.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 7443 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr IV.223.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 7409 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI.163.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 6994 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX.218.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 6993 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX.216.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Kraszew, gmina Klembów
2016 6992 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr III.213.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 6442 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV.155.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 5468 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.211.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.196.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 5467 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.209.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2016 4417 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016
2016 4396 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV.135.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2016 3820 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.196.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 3819 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.188.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.57.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3818 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.187.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2016 3817 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.186.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2016 3816 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.185.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2016 3815 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 2766 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVI.179.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie
2016 2765 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVI.167.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2016 2764 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVI.164.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
2016 2763 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII.118.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów
2016 2567 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI.165.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klembów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2517 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII.112.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2016 1957 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XI.99.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2016 1519 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.162.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1515 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.159.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1514 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.158.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 1513 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV.156.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 253 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.143.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 175 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.149.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 174 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.140.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
2016 173 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.138.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 172 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.137.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 171 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.136.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 11389 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII.123.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11277 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII.122.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10218 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.114.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10217 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII.113.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 10216 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr I.108.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 8868 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X.84.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8755 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IX.74.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8754 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8746 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII.50.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8162 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI.104.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/VIII/2003 Rady Gminy w Klembowie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowska
2015 8161 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI.103.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Klembów, gmina Klembów
2015 8160 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI.100.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 7872 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI.102.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 7126 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr X.88.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 7125 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr X.87.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.278.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów
2015 7124 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr X.85.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2015 6892 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr III.7.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 6890 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 6889 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 6888 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 6887 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 6644 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.77.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6643 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.76.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Klembów składników mienia do korzystania
2015 6642 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.75.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 6641 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.73.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 6605 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII.51.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 5888 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2015 5887 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5886 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 5885 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.60.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2015 5884 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.57.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5883 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5882 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2015 4959 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4958 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4957 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4956 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4955 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4954 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4775 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr L.447.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 4774 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVII.409.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 4773 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI.320.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4772 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr V.318.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4771 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XL.305.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4770 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr IV.295.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4769 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.274.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4768 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.258.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4767 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.243.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4766 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.253.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4765 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2013
2015 4764 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4763 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4762 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4761 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2015 4760 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2012
2015 4027 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2015 4026 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 4025 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2015 4024 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 4023 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.423.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2015 4022 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Systemu Informacji Wizualnej na terenie Gminy Klembów
2015 4021 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 4020 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015
2015 4019 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
2015 4018 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.45.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2015 4017 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4016 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 4015 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.35.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2015 2835 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.421.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 2819 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX.437.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 2815 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII.431.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 485 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.401.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 484 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLV.392.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 483 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr VI.389.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 289 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2014 12019 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV.238.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
2014 12018 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
2014 12017 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2014 12016 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12015 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
2014 12014 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12013 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12012 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12011 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12010 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2014 12009 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
2014 12008 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12007 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2014 12006 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12005 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.
2014 12004 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.
2014 12003 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie
2014 12002 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.
2014 11355 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr L.448.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 11354 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.279.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Klembów”
2014 11353 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.275.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024
2014 11352 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV.244.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
2014 11186 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.424.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2014 11185 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.423.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2014 11184 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.420.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.415.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2014 11123 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L.446.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11122 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L.445.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 10713 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.288.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2014 10712 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2014 10468 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVII.411.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania pn: „-Wodociąg grupowy Klembów. Budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek, Lipka, Sitki, Nowy Kraszew, Michałów”
2014 10467 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVII.410.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10466 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL.306.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024
2014 10348 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.434.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 10347 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX.438.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10346 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.432.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10345 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII.422.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 10211 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX.439.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2014 7569 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.415.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2014 7568 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.414.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2014 7205 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI.402.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7204 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr VI.390.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7203 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.388.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 7202 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.383.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sitki, gmina Klembów
2014 7201 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.381.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2014 7200 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.380.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2014 rok
2014 7199 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.363.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klembów
2014 7198 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.362.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 7197 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.361.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 7196 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIII.357.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7097 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.382.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rasztów, gmina Klembów
2014 7096 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII.342.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2014 7095 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII.334.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
2014 7094 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII.333.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2014
2014 7093 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2014 7092 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.290.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2014 7091 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.289.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2014 7090 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pasek, gmina Klembów
2014 1812 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL.309.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów
2014 1742 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI.324.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów
2014 1741 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI.323.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1740 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI.321.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 1739 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
2014 1738 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 13274 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr IV.300.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12252 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.280.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2013 12251 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.278.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów
2013 12250 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów
2013 12249 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2013 12248 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.263.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/195/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12247 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.262.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Klembów na lata 2013-2017
2013 12246 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Klembów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12245 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 11833 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 11832 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 11221 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 10933 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 10691 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011r. zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok
2013 10525 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 9266 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska
2013 9081 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 9022 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2013 8932 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2011
2013 8931 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 8324 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 7968 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2013 7967 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 6750 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5531 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5528 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5495 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/355/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5124 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 4969 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4522 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2013 4521 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2013 4520 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Stary Kraszew
2013 4247 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2013 3982 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. Uchwała nr XXXV/255/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok.
2013 2263 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2011
2013 2262 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 2027 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2026 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2025 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2024 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2023 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów
2012 9829 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/275/2002 Rady Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu
2012 9828 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2012 9827 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2012 9826 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2011 r. Nr 234, poz. 8032.
2012 9499 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2012 9498 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 9497 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9496 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Klembów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 8178 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/317/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 8177 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/316/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 8176 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/304/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 2860 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXXV/261/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy na rok 2010.
2012 2644 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
2012 1879 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/217/09 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 826 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/98/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 827 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 828 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Klembów” lub „Zasłużony dla Gminy Klembów” oraz przyjęcie regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2012 604 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 603 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2012 602 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/08 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2011 8032 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8031 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 8034 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8033 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7117 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2011 5521 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2011 5522 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 4866 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Michałów
2011 4865 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2011 4864 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pasek
2011 4869 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Klembów
2011 4868 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4867 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Ostrówek obręb Lipka
2011 2568 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku w Ostrówku"
2011 2494 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (RSP Rasztów)
2011 2495 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr I/27/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Klembów na rok 2011
2011 2350 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2011 2059 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1364 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1363 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1366 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/359/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011 1365 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 7428 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 7427 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 7431 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 7429 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/362/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 6150 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6149 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Klembów
2010 6152 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów
2010 6151 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/394/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 3515 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2010 3516 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2009
2010 3059 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2010 3060 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII /328/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Ostrówek obręb Lipka
2010 2941 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1012 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klembów oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 1013 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/318/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na rok 2010
2010 305 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/08 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2009 6759 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI/315/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6321 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ostrówek obręb Lipka w gminie Klembów
2009 6322 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 6035 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/235/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 6034 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/09 Rady Gminy Klembów z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Kraszew
2009 6037 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2009 6036 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5385 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok
2009 3208 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie
2009 3207 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2009 3210 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Rasztowska gmina Klembów
2009 3209 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2009 3158 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3159 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dobczyn położonej na terenie gminy Klembów
2009 2951 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Klembów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie podziału Centrum Kultury w Klembowie na dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie oraz nadania Statutów nowym instytucjom kultury
2009 1478 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Klembów
2009 1480 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na rok 2009.
2009 1479 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 884 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów.
2009 883 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.