Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 345

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11084 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 10358 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 10357 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2019 10356 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Komorów
2019 9478 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 9477 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/68/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2019 9476 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2019 9475 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inaaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2019 8180 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos za 2019 r.
2019 7840 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 7578 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7226 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 7040 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5439 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenie statutów sołectw
2019 5438 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 4432 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4218 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
2019 4217 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 4216 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2948 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 2947 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
2019 2946 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2945 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023
2019 2944 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 2943 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2295 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2018 13268 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMPINOS NA ROK 2019
2018 13267 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 13266 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strojec
2018 13265 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13264 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem osłonowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13263 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018 – 2021”
2018 11968 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos
2018 11967 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2019 roku
2018 11520 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/335/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 10787 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXVIII/332/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 10215 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/323/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie
2018 10214 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/322/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2018 9902 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVII/328/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kampinos
2018 9455 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/321/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- Dziennych Domach Pobytu
2018 9454 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/318/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 8295 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/317/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 8294 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/314/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kampinos miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8293 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXV/313/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kampinos
2018 7783 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/310/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7782 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/308/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynarodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2018 7781 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/307/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 6748 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/304/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 6703 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/299/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5724 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/294/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 5723 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/291/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Zawady
2018 5722 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/290/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos w miejscowości Kampinos
2018 5721 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/289/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Kampinos
2018 5720 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXII/288/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Kampinos położonej w miejscowości Kampinos.
2018 4644 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LXI/284/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 4643 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/285/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3781 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/281/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 3780 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/279/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół.
2018 3779 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/278/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2018 3778 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/277/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos.
2018 3777 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/276/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 3776 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/275/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2018 2313 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/269/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2312 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/268/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2311 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/265/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.
2018 2310 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/264/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Kampinos.
2018 2309 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/262/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2057 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.
2018 1426 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LVII/258/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.
2018 212 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2018
2018 210 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LVI/252/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 11079 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LV/249/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 10663 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/245/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2017 10662 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/244/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.
2017 10661 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/242/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 10660 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/241/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10659 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/240/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2018 roku.
2017 10658 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/239/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.
2017 9634 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/238/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 9633 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/235/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2017 9251 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/234/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 9110 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/233/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8974 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr L/228/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8659 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/216/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8226 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/213/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 8020 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/211/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 7837 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/203/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 7526 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/198/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 7413 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/231/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.
2017 7412 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/230/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos”.
2017 7181 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/193/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6980 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/184/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6742 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XL/179/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 stycznia 2017 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6694 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/182/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.
2017 6647 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/176/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 6626 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/226/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kampinos instrumentem płatniczym.
2017 6625 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/223/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie.
2017 6624 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/222/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.
2017 6623 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/221/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.
2017 6622 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr L/219/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos”.
2017 5849 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/214/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu.
2017 5134 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/207/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalania regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Kampinos.
2017 5131 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos.
2017 4235 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4234 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.
2017 3714 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/196/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 3014 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3013 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kampinos, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3012 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2017 2715 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 2416 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 1850 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 1516 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 1102 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2017 137 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2017
2017 136 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Kampinos.
2016 10253 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 10007 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2016 10006 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2017 roku.
2016 10005 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9898 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 9267 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
2016 9266 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
2016 9265 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2016 8981 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 8604 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos położonej w miejscowości Pasikonie.
2016 8603 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
2016 8078 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/134/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 7669 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 7408 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r.
2016 7203 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos.
2016 7041 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 5315 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
2016 5314 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 5304 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 5303 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2016 5302 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
2016 4546 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/102/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 4161 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/96/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 4059 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/175/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Gminy Kampinos
2016 3915 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/90/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 3845 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/83/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 3207 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
2016 3205 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2016 2541 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2016 2540 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kampinos
2016 2539 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2016 2359 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/77/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 2331 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2016 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2016 2140 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XX/72/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 2103 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/71/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2016 325 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2016
2015 10948 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 10947 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 10918 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/81/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kampinos
2015 10426 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/93/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
2015 10425 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 10424 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy tj. informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
2015 9571 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/89/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2015 9570 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/88/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 9569 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/87/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2016 roku
2015 9568 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/86/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9567 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/85/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9566 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/84/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9257 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/79/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kampinos
2015 8767 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 8683 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/56/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 8179 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/50/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r
2015 8124 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIX/69/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
2015 8123 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIX/68/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
2015 7047 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XVII/62/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 6614 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 6502 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających.
2015 6343 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/46/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2015 6342 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/44/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Kampinosie
2015 5415 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 5142 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/40/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4939 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/5/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 4540 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 4325 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/31/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos
2015 3536 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/28/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 3232 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LXII/260/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
2015 3130 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr LXI/256/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 2376 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kampinos na lata 2015 – 2019
2015 2266 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LX/254/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 2121 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIX/251/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1987 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1565 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/248/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1435 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr LII/227/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1434 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/219/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 840 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LV/243/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 602 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr LXII/258/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos
2015 499 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/245/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
2015 303 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LIV/239/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 58 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2015
2014 10811 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/263/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 10810 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/262/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 10809 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXII/261/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2014 9481 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 9372 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/252/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9206 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLII/187/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 10 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 9005 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/184/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
2014 9004 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/197/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8798 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLV/199/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8600 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LIV/234/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2014 8576 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8487 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/177/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r
2014 8274 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/249/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2014 8060 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 8034 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LVII/246/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
2014 7666 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
2014 7438 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/161/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 7365 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.13 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 6945 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 6464 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.
2014 6434 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/235/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków rekreacyjno- wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kampinos.
2014 6433 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/233/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014 – 2017”
2014 6432 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/232/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 6431 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIV/231/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
2014 5094 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 5026 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 4898 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 4685 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 4349 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/111/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 4339 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 3953 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/215/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 2944 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2613 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2439 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/86/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2130 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/84/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 1556 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla Gminy Kampinos na lata 2014-2020.
2014 923 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/75/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2013 13702 2013-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r.
2013 12159 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
2013 12158 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
2013 12157 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/193/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
2013 12156 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 11947 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/70/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
2013 11407 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 11188 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/48/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 11081 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/58/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10796 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10492 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/54/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10380 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/68/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10372 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/53/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 9815 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/182/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 9814 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia
2013 9813 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w gminie Kampinos
2013 9087 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 8953 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 8669 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
2013 8521 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 2 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 8364 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/178/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 8284 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XL/179/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos
2013 7717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 7181 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/263/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 6987 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LV/249/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2013 6984 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVI/253/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 6901 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6472 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/165/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 5592 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos
2013 5591 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 4441 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 4440 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 3662 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2013 1825 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1663 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/144/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 148 2013-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 147 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 r.
2012 9477 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 r.
2012 9476 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013r.
2012 9475 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2013 r.
2012 9474 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos
2012 9473 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 9472 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowaniem tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9471 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9470 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Kampinos
2012 8803 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8802 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Pasikonie
2012 8801 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 5069 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 4766 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/100/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kampinos
2012 4765 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 4013 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/88/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę  Kampinos
2012 2434 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/79/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego
2012 2433 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/76/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
2012 212 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r.
2011 8277 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 8276 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca
2011 8275 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczytno w gminie Kampinos
2011 7750 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/59/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2011 7751 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/60/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku
2011 7754 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2011 7755 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/67/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2011 7752 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/61/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 7753 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 5745 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 5746 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/50/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
2011 3911 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
2011 3462 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików
2011 3463 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Kampinosie
2011 661 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 545 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
2011 546 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 547 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny
2011 93 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego - zachodniego
2011 94 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
2010 7142 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LV/251/2010 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
2010 7143 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LV/252/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
2010 6457 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/260/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 6456 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/259/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2010 6459 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/262 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2010 6458 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVII/261 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku
2010 5225 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/244/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2010 5224 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/242/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 5227 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/248/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Podkampinos w gminie Kampinos
2010 5226 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/247/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 4638 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/234/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 4643 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/240/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
2010 4642 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/239/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Kampinos na stałe obwody głosowania
2010 4641 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/238/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Kampinos na okręgi wyborcze
2010 4640 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/236/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i drodze publicznej
2010 4639 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/235/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 3848 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r
2010 3469 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/228/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 3472 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/233/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
2010 3471 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/230/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kampinos
2010 3470 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/229/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kampinos i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3042 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/224/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 3041 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/223/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy przyrody
2010 1600 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zasad zwrotu odpłatności za dożywianie osób dorosłych, dzieci i młodzieży
2010 412 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 413 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2009 6103 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/193/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6106 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/197/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2009 6105 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/195/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku
2009 6104 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/194/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od tego podatku
2009 2573 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2009 2231 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
2009 1942 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
2009 1610 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kampinos za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kampinos
2009 1201 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos
2009 110 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w Kampinosie
2009 111 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kampinos na rok 2009