Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10783 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 10782 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 9790 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło
2019 9774 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło
2019 9773 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 8550 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8235 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 8234 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 8233 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 8232 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 7231 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 5531 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 4360 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4359 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4358 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku
2019 4357 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2019 4356 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło.
2019 4127 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 4125 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019 4124 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kadzidło
2019 4018 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”
2019 2481 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2366 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2269 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2224 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 2058 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym , w tym osobom bezdomnym.
2019 1543 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1357 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2019 1343 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka
2019 1049 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmienionej uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018r.
2019 999 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 31 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 13078 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13050 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 13011 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019 - 2023
2018 12992 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023
2018 12991 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12990 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 10466 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/372/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło.
2018 10465 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/371/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 9022 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/368/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło
2018 9021 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/367/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody
2018 9020 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/366/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 7558 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kadzidło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7557 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kadzidło maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 7556 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018r.
2018 7555 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7554 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 6527 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnych na terenie Gminy Kadzidło poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2018 6526 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 6354 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 6353 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 5896 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 5268 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 4986 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego
2018 3168 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2018 2843 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2842 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2841 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 2622 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Kadzidło
2018 1809 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło Programu „Rodzina Trzy Plus”
2018 1550 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 1549 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 1548 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej Uchwałą Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r.
2018 1547 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Kadzidło
2018 1546 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2018 1545 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1544 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2018 1085 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2018 98 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018
2017 12395 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 12377 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Kadzidło
2017 12356 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 12355 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2017 12284 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10887 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/277/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 10695 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/272/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 10687 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/276/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2018 roku
2017 10648 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/282/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 10647 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/278/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2017 9514 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu
2017 9513 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
2017 9512 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kadzidle
2017 9499 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylewie
2017 9498 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dylewie do ośmioletniej szkoły podstawowej
2017 9497 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle do ośmioletniej szkoły podstawowej
2017 8905 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8772 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8765 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 8288 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Kadzidło
2017 8287 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2017 8286 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło
2017 8066 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7935 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7201 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7168 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 7103 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego na ulicę Strzelców Kurpiowskich
2017 7072 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 6912 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 6763 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 4739 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 4579 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 4561 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2017 3204 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2895 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2894 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
2017 2893 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 2892 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/04 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 września 2004roku ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela na terenie Gminy Kadzidło
2017 1842 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 1688 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1458 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1457 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Kadzidło
2017 705 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2017 356 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposóbu rozliczenia dotacji.
2017 233 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017
2017 118 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 11958 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2016 10845 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2016 10844 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2016 10843 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwę placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2016 10842 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego na ulicę Karola Wojtyły
2016 10698 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2017 roku
2016 10697 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 10696 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10695 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10608 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2016 10607 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Zawadzkiego na ulicę Tadeusza Zawadzkiego
2016 10212 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9351 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9269 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2016 9268 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka
2016 9014 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 8298 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 7974 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzozówka
2016 7735 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6878 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 6564 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6563 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 6562 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
2016 6463 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 4547 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2016 4452 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle
2016 3623 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 2319 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/187/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2016 2318 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania
2016 2289 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 1894 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2016 1280 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło
2016 1035 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka
2016 934 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
2016 933 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
2016 601 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło
2016 239 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2015 10806 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10805 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 10804 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10351 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2015 10350 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2015 10349 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło
2015 9796 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9795 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 9794 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2016 roku
2015 9793 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9792 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9495 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposóbu rozliczenia dotacji.
2015 8870 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 8550 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8006 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 7489 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2015 7122 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło
2015 7121 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło
2015 7120 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 6545 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2015 5741 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2015 5649 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 5648 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 5285 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2015 4967 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 3735 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kadzidło nr XXVI/158/2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 3734 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/25/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 3246 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/357/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 2963 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr L/347/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 2790 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/29/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
2015 2789 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/28/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
2015 2788 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III /27 /2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 2787 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2015 2786 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2015 2575 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 2440 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2439 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2187 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1950 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 977 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2015 976 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
2015 927 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 926 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015
2015 423 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2014 10848 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI/358/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2015 roku
2014 10795 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/345/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło
2014 10794 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY KADZIDŁO
2014 9853 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr L/355/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kadzidło na lata 2014 - 2018
2014 9852 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr L/349/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 9851 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr L/348/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 4533 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kadzidło
2014 3521 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
2014 3520 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
2014 2006 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2014 1171 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2013 13618 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz inne organy.
2013 11994 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 11748 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr. XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 11747 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 11746 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2014 roku
2013 11744 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć ponad czas realizacji podstawy programowej w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Kadzidło
2013 9696 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz inne organy.
2013 9695 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w sieci dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło
2013 6566 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
2013 6565 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni.
2013 6564 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
2013 6563 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie.
2013 6562 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku.
2013 6561 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
2013 6365 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5779 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kadzidło, warunków i zasad korzystania z nich.
2013 4836 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/266//10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3953 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2013 3952 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2013 3951 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
2013 3950 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3489 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
2013 3487 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Kadzidle
2013 3485 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3484 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
2012 8122 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 8121 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 8120 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2013 roku
2012 8119 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 7946 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 4012 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4011 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kadzidło
2012 2995 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło '' Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla''
2012 1199 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2012 570 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/219/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 282 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2012 156 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2011 6472 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 6471 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 6475 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku
2011 6473 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 4215 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy
2011 1256 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu
2010 6422 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2010 6205 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/2010 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kadzidło i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 6204 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 6206 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/269/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.
2010 6208 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania sztandaru Gminie Kadzidło
2010 6207 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 4252 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/10 Rada Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4253 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/10 Rada Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 4254 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/10 Rada Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kadzidło na obwody głosowania
2009 3079 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/09 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
2009 833 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :zawysługę lat, motywacyjnego,funkycjego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 834 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2009.
2009 835 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.
2009 71 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
2009 71 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.