Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 227

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11205 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.79.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2019 11203 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.78.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9994 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.71.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9396 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.63.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9157 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.64.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu
2019 8260 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2019 8098 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.56.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 7705 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.57.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 7704 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.58.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2019 7204 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.51.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 6564 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.50.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2019 6563 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.49.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5398 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.44.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 5364 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.40.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2019 roku”
2019 5289 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.42.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5169 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.48.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu
2019 5168 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5167 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.47.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4769 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.39.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4219 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.37.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 2756 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.33.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 2212 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.26.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 1903 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 1591 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.29.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 693 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.23.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 315 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.24.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 165 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.21.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie „Statutu Gminy Jednorożec”
2018 12604 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.17.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 12415 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.13.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2018 12414 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.14.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 12359 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.12.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11710 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.9.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jednorożec na 2019 rok.
2018 10916 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/237/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 10456 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/238/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie „Statutu Gminy Jednorożec”
2018 9136 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 9077 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Jednorożec
2018 9009 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2016-2020”
2018 8897 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie Nowym
2018 8896 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Pogorzeli
2018 7495 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 6341 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec
2018 6134 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/222/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 5543 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 5446 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2018 5189 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 4948 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 4947 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3827 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jednorożec
2018 3365 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 3191 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3190 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez inne niż Gmina Jednorożec osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3086 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 1774 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2018 1566 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2018 830 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2018 rok
2017 12256 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 11981 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 11980 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”
2017 10248 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 10058 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2017 9186 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 8775 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 8164 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 7122 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla gruntów Gminy Jednorożec wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2017 7121 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Jednorożec
2017 6701 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 3396 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2017 3393 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2622 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 2621 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2619 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”
2017 2616 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2017 2614 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
2017 1099 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 995 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jednorożec za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 września 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2017 128 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017
2016 10032 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec
2016 10031 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2016 8199 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2016 7433 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2016-2020
2016 7432 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6784 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6783 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6782 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3332 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stegna
2016 3075 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3074 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 3073 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
2016 724 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec
2016 721 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 720 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 662 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2016 rok
2015 10640 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10639 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2015 10638 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 10637 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 9104 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 9103 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6320 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jednorożec na lata 2015 – 2018
2015 6319 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 5423 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Polnej w Jednorożcu
2015 4880 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Polnej w Jednorożcu
2015 4636 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2015 4635 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII / 39 / 2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 2785 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1153 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jednorożec
2015 49 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2015 rok
2014 11865 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr L/301/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
2014 10630 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/303/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2014 10580 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr L/304/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 8961 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. w sprawie przedłużenia ulicy „Jasnej” w miejscowości Jednorożec
2014 8960 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Jednorożec i Stegna
2014 8959 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stegna
2014 8958 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 7957 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 7956 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 6103 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Parciakach
2014 4740 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 263 /2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2014 4739 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Jednorożcu
2014 4738 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie Statutu Gminy Jednorożec
2014 3811 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Jednorożcu
2014 3631 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2014 roku
2014 3630 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1942 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2014 roku
2014 1941 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Stegna
2014 1940 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2014 274 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2014 rok
2013 12775 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12774 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2013 11743 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 11742 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11741 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2013 11740 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 11739 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 11738 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 11737 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 9976 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
2013 9975 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.
2013 9974 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Drążdżewo Nowe w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Jednorożec na jego obszarze
2013 9973 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Jednorożec i Stegna
2013 9972 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 7816 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu
2013 6498 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6497 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013r. wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4639 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jednorożec na rok 2013.
2013 1817 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jednorożec.
2013 1816 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1265 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1264 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jednorożec
2013 1263 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1262 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10179 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10178 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 10177 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 10176 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2013 rok
2012 7927 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7926 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 7925 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7924 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2012 7138 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 4214 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 4157 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2012r. w sprawie: zasad i trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 3513 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury i nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu.
2012 3512 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jednorożec na rok 2012.
2012 982 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednorożec.
2012 736 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jednorożec na rok 2012
2011 8528 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednorożec.
2011 8529 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jednorożec
2011 8130 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6684 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XV/79/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2011 6685 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2011 6682 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/74/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec.
2011 6683 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.
2011 6688 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6689 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie programu zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jednorożec
2011 6686 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6687 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2011 6101 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec
2011 6102 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
2011 5393 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Jednorożec
2011 4358 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/47/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu
2011 4357 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu
2011 4359 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jednorożec
2011 4361 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
2011 4360 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2011 1958 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2011 973 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 533 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jednorożec na rok 2011
2011 73 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2010 6921 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2010 6455 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2010 6030 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Jednorożec i Stegna
2010 5720 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2010 5721 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2010 5722 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 5050 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury i nadania nazwy - Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu.
2010 4290 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec
2010 3399 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXXII/201/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2010 2745 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednorożec na rok 2010
2010 2107 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec – Stegna i części wsi Ulatowo-Pogorzel
2009 6913 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury i nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu
2009 6914 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jednorożec
2009 6915 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie gminy Jednorożec i nadania im regulaminu
2009 6006 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6005 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 5688 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2009 5689 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie programu zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Jednorożec
2009 5095 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennej opłaty targowej na terenie gminy Jednorożec i wyznaczenia inkasenta
2009 4710 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 września 2009r. w sprawie przekazania Urzędowi Gminy w Jednorożcu zadań realizowanych przez Gminny Zespół Usług Komunalnych w Jednorożcu.
2009 4247 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia dziennej opłaty targowej na terenie gminy Jednorożec i wyznaczenia inkasenta
2009 4011 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Jednorożcu oraz nadania Statutu
2009 3240 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2009r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu
2009 3241 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Usług Komunalnych w Jednorożcu oraz nadania Statutu
2009 3242 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Torfianka”
2009 2890 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu
2009 1899 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Jednorożec w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw
2009 1898 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jednorożec
2009 1518 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury oraz nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu
2009 1519 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/121/09 z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu
2009 1517 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu działania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu i nadania nazwy - Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
2009 1352 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury oraz nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu
2009 1354 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu działania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu i nadania nazwy - Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
2009 1353 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu
2009 274 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie Statutów Sołectw w Gminie Jednorożec.