Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 252

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10558 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 9178 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 9177 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7878 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Miła”.
2019 7877 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Nowa”.
2019 7876 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Poprzeczna”.
2019 7875 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Sadków gmina Jedlnia-Letnisko - „Północna”.
2019 7874 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko - „Oficerska”.
2019 6881 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko - "Ustronna"
2019 5576 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i  innych nauczycieli ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia - Letnisko.
2019 5575 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/158/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5574 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w 2019 r.
2019 5573 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Jedlnia-Letnisko do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 3084 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnetrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2019 3006 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2019 3005 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3004 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3003 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLI/252/2017 w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wyskokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2019 1210 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/37/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jedlnia-Letnisko
2018 12267 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12266 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12265 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12264 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023", Moduł 1 i 2
2018 12263 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 12262 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/2/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 8628 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/357/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko
2018 8627 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/358/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Na Skraju.
2018 8057 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LVI/354/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 7805 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LV/350/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 4826 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4825 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4824 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. nr L/309/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4637 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu znajdującego się w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2018 4636 2018-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 4098 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/326/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
2018 4097 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/323/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 4096 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/322/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4095 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/321/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 4094 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/320/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4093 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/319/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w pstępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019
2018 4092 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/318/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019
2018 4091 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1759 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia Statutu sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 1238 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
2018 1234 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlnia-Letnisko
2018 1232 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2022
2018 1229 2018-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLVI/288/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2017 r. Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2018
2018 485 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2018 13 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 11917 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11916 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 11614 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnetrzną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2017 11613 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8812 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Jedlni-Letnisko
2017 8673 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko
2017 8672 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 8301 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8300 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 6873 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XL/248/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2017 6486 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko
2017 5255 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018
2017 4976 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 3816 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 3815 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 2210 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacym własność Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 2209 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic: 15 Grudnia i Hanki Sawickiej, położonych w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2017 1194 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 11634 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia Statutu sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 11053 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11052 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11051 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2016 9005 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko
2016 8813 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XII/85/2015 z dnia 17 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 8812 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skaładanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8811 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunlalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 8810 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXIV/150/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7294 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7293 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 7292 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7291 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/ 156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 7290 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2016 7076 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zasad nadawania nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
2016 7075 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 5055 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2016 5054 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2016 3823 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2019
2016 3822 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 2679 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 1352 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania zniżek w realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
2016 1351 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 896 2016-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/107/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015r. Gminy Jedlnia-letnisko
2015 11253 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 z dnia 16 listopada 2015r. , w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 10341 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku i nadania jej statutu
2015 10140 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10128 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad usalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 10126 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10125 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2015 10124 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9175 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 8693 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 7725 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty oraz warunków określających wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2015 7724 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2015 7721 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Natolin gmina Jedlnia-Letnisko
2015 6624 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
2015 3906 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 3905 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania
2015 3904 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 3717 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko
2015 3716 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
2015 3715 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
2015 2487 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko
2015 2486 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2015 1177 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/14/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2014r. na rok 2015
2014 11698 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2014 11697 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 10069 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę gminną położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2014 10068 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2014 8363 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/300/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 8362 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/299/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2014 6859 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państawa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 6858 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 6857 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2014 6856 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko"
2014 6295 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Nr XXVII/147/2012 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 roku
2014 5460 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2014 4406 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach
2014 4013 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odapadami komunalnymi
2014 4012 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania
2014 4011 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/254/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnetrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 4010 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1334 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną położoną w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1333 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1332 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1331 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa z zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej
2014 1201 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zkresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 1200 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/232/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko"
2014 1199 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/231/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pod nazwą: "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jedlnia-Letnisko"
2013 13705 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2013 13704 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2013 13703 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2013 13412 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
2013 11006 2013-10-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 10545 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/91/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2013 8357 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2013 8356 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki Gmina Jedlnia-Letnisko
2013 7960 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 6525 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko
2013 6524 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6523 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia - na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 5008 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 4179 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 4178 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4177 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4176 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4175 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2013 4174 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/141/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 653 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 652 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za iuszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 651 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 10235 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 10043 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 9820 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 9274 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 7617 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 7616 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 6703 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
2012 5667 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko
2012 5666 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2012 5665 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 4586 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/104/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania zniżek w realiuzacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
2012 4320 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty oraz warunków określających wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2012 4319 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Jedlnia-Letnisko wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko
2012 3464 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 3463 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2012 2801 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2773 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2772 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2744 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2489 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2012 2488 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2487 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017
2012 2486 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedlnia-Letnisko
2012 2485 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 590 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 8641 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko
2011 7884 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Natolin
2011 7883 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiacej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko.
2011 7885 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7888 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7887 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7886 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.
2011 6509 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 października 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Siczki
2011 4305 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Sadków, Gmina Jedlnia-Letnisko
2011 4306 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 4307 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2011 3358 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3357 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3356 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3361 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
2011 3360 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3359 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 617 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Siczki w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2010 6835 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2010 6836 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/362/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Siczki w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko
2010 6837 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4867 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2010-2013".
2010 4868 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest".
2010 4869 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/296/2009 dotyczącej zmiany nazwy ulicy w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
2010 4066 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2010 4067 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Rajec Poduchowny
2010 2068 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 2069 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 1494 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1493 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.
2010 1496 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 1495 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 1007 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie - Publicznej Szkole Podstawowej w Natolinie oraz Publicznemu Gimnazjum w Natolinie
2010 1008 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1009 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny Gmina Jedlnia-Letnisko
2010 759 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 760 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 520 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 180 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 181 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
2010 182 2010-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Jedlnia-Letnisko
2009 7017 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 7018 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6742 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6743 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie reasumpcji uchwały Rady Gminy nr XXXII/278/2009 z dnia 18 listopada 2009r
2009 5742 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5743 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności
2009 5331 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 października 2009r. sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów Gmina Jedlnia-Letnisko.
2009 5332 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny Gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4459 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną w obrębach Antoniówka i Jedlnia-Letnisko w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4458 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną w obrębie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4457 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-mości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2009 4460 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4463 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4462 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 4461 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 3535 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przekazania do realizacki Gminie Pionki zadania inwestycyjnego z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Kolonka na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2009 3534 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Pionki zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy drogi gminnej w m. Kolonka
2009 3537 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2009 3536 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Antoniówka w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko
2009 2269 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko
2009 2268 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2009 2271 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania do realizacji Gminie Gózd zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy drogi gminnej Nr 350108W Klwatka-Figietów
2009 2270 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2009 1316 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w obrębie Siczki w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko
2009 1315 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2009 1314 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych