Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 333

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6868 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 6154 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 6153 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jakotrów
2019 6152 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 6151 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 6150 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 6149 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dordze.
2019 6148 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 4243 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.
2019 4086 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 4085 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 4084 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 4083 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 4082 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 4081 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2019 4080 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
2019 2815 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2814 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radych Rady Gminy Jaktórów.
2019 2813 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2019 2812 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023
2019 1588 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 1587 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2019 124 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019.
2018 12407 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu'' na lata 2019 -2023.
2018 12406 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i domu '' na lata 2019-2023.
2018 11235 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LX/459/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.
2018 9970 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LIX/457/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
2018 9969 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LIX/451/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2018 9842 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/456/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9841 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/455/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9840 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/454/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9839 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/453/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 9838 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX/452/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2018 8430 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/444/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2018 8429 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/443/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8428 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/442/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8427 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/441/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8426 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/440/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8425 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/439/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 8424 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/437/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 8423 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/436/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jakotrów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów.
2018 8422 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/435/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jakotrów.
2018 8421 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2018 8420 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/433/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/245/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów.
2018 8419 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/438/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działającego w systemie Parkuj i Jedź przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie gminy Jaktorów.
2018 7362 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LIV/417/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów.
2018 7222 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaktorów na lata 2018-2022.
2018 7221 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/420/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaktorów.
2018 5754 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/408/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celeowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Jaktorów niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.
2018 5753 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 5752 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom
2018 5148 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/401/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5147 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/400/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach.
2018 5146 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2018 5145 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/398 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2018 5035 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LII/402/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2018 4496 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4495 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LI/390/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów.
2018 3331 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/381/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2018 3284 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/389/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GminyJaktorów w 2018 roku.
2018 3283 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/388/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 3282 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/387/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2018 3281 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/386/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 2532 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr L/380/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy.
2018 2441 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/376/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 2440 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/375/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinanowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2018 1561 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
2018 1178 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie innych niż celowe, zasiłków okresowych oraz celowych.
2018 1177 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2018 1157 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/347/2017 zdnia 11 grudnia 2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie ,, Parkuj i Jedź'' w Gmionie Jaktorów.
2018 1134 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2018 1133 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 1132 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 1131 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2018 1130 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2018 91 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018.
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystwania.
2017 12330 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 12289 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 12288 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 12287 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działajcych w systemie ,, Parkuj i Jedź" w Gminie Jakotrów.
2017 11529 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/344/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 11528 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 10826 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 10825 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jakotrów oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 10821 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktów oraz zwolnień w tym podatku.
2017 9896 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 8800 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 8799 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/324/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 6962 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2017 6961 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2017 6960 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2017 6959 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
2017 6877 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI/308/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jagielskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 6876 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolono- Przedszkolnego w Jaktorowie w ośmiletnią szkołę podstawową.
2017 6434 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/299/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 5844 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jaktorowie.
2017 5347 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4736 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2107 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 4735 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4734 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.
2017 4254 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 3249 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gmnnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie.
2017 3248 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
2017 3247 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 3245 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazw drogom
2017 3244 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2017 3096 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 3095 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podsawowych, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącycm dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .
2017 3094 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etaoie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaktorów, przyznawania tym kryteriów liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 1779 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XIII/85/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie nadania nazw drogom.
2017 1776 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie GminyJaktorów
2017 1774 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1727 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1726 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1725 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX.234.2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1724 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX.233.2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1723 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1722 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1721 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2017 949 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów przedszkolach.
2017 639 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVIII/222/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016r.
2016 11405 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 11160 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 11159 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 10310 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2016 6165 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6164 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6163 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6162 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Jaktorów
2016 4857 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4856 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 4855 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 3187 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 3186 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3185 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3183 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3181 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadana nazwy drodze
2016 3180 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3179 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3178 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3176 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3175 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3174 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3173 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3172 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika pzyrody
2016 3171 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3170 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3169 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 3167 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
2016 1608 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2016 1568 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.
2016 1563 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1560 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 329 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 33 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 32 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 31 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 10794 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 10791 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10789 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 10787 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10784 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne, a tekże trybu i zakresu kontroki prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 9249 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania nazw drogom
2015 9248 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9247 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2015 9246 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2015 6763 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2015 6392 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjych Gminy Jaktorów
2015 6221 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.
2015 6220 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6219 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 3990 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 3032 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 3031 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
2015 3027 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.
2015 1667 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1666 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1665 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom
2015 1664 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1663 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV / 16 / 2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1662 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV / 15 / 2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 1635 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 11058 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LXIII/339/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r. w sprawie nadania nazw drogom
2014 10860 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/346/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10859 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/345/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 9064 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LXII / 336 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków
2014 8150 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LX / 325 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 8149 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LX/ 324 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 7591 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LX /330/ 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 6673 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX /315/ 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaktorów, jak również jednostkom podległym
2014 6672 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX / 308 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6671 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/ 307 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6670 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX / 306 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6669 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/ 305 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6668 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/ 304 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 6667 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIX/303/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2014 3707 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVII/299/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2014 3706 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVII/298/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014r. W sprawie zmiany uchwały Nr LIV/278/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3705 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI/294/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3704 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI/293/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3703 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI /290/ 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/267/2013 z dnia 25 listopada 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2014 3702 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 288 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 3701 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 287 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 3700 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 286 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 3699 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 285 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 3698 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 284 / 2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 1310 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIII/ 276 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1309 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIII/271/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1308 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIII / 270 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2014 1176 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/279/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1175 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/278/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 13523 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr L/258/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2013 13182 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/266/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 13181 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/267/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12513 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr L/260/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2013 12512 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr L/259/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10395 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 254 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 8352 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów
2013 8351 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego realizowanego w ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”
2013 8350 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów ”
2013 8349 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6281 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2013 6280 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV / 230 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 6279 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV / 229 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 6278 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 231 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2013 4853 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.
2013 4721 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4720 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4719 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów
2013 3322 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 215 /2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej
2013 2851 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 213 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 2850 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX /208/ 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2013 2849 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2013 2738 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XL /216/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
2013 1206 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 201/ 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1205 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1204 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 1203 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .
2013 1202 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1201 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1200 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1199 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów
2013 1084 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1083 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9024 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 9023 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.
2012 9022 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV / 182 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7505 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 176 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7504 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 175 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 7503 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2012 5433 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 152 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 5318 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/144/2012 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów
2012 5317 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 151 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 4516 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów
2012 4515 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2012 4514 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/ 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2012 4513 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów
2012 4512 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 3492 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /132 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału.
2012 3491 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2012 3490 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie założenia przedszkola w Międzyborowie, oraz włączenia przedszkola w Międzyborowie do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie, ul. Staszica 5.
2012 3489 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/126 /2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 3488 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /116/ 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
2012 696 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/ 109 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 489 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 109 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 488 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 487 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 7025 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2011 7024 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2011 7023 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XVII/80/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 7028 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału
2011 7027 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 7026 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 5956 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII / 79 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 5955 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2011 5954 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/ 60 /2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5957 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII / 80 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 5960 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5959 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów.
2011 5958 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII / 81 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 3522 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
2011 2948 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX / 49 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 2949 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX / 50 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 2950 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IX / 54 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów.
2011 659 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr II /18/ 2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 589 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III /26/ 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jaktorów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 513 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.
2011 514 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 7557 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/323/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 7556 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/322/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku
2010 7559 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/ 325 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 7558 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/324/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 6330 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/330/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 6329 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.
2010 6332 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/332/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.
2010 6331 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/331/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.
2010 3946 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
2010 3947 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 3948 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie
2010 2753 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Jaktorów
2010 2754 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2623 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 2622 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom
2010 2624 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV / 279 / 2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom
2010 2626 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie; trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jaktorów przez inne niż gmina Jaktorów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2625 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 169 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 168 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku
2010 167 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania
2009 6448 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/249/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2010 oraz inkasa tego podatku.
2009 6451 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 6449 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/250/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 oraz inkasa tego podatku
2009 6450 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości
2009 6446 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/247/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości
2009 6447 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/248/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 5577 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/20009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 5576 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2009 5575 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2009 5578 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jaktorów
2009 3589 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2002 roku dotyczącego fragmentu wsi Budy Michałowskie działka nr.ewid. 419
2009 3590 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic
2009 3591 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2009 2946 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
2009 2947 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów
2009 1889 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaktorów
2009 1187 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/195/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
2009 1188 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXX/196/2009 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2009 1066 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 755 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów.
2009 754 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w 2009 roku.
2009 212 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów.
2009 213 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.