Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 3266 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2896 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2015 2895 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1624 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2014 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 879 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/235/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 71 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2014 70 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV /229 /2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka.
2013 12592 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12591 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 12590 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka
2013 12589 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jabłonna Lacka
2013 12588 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna Lacka.
2013 9462 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/206/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 9461 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/205/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2013 8175 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2013 8174 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka
2013 6460 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/13 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jabłonna Lacka
2013 6134 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 6133 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6132 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna Lacka
2013 3268 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2013 3267 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3003 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2013 2729 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jabłonna Lacka na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Jabłonna Lacka
2013 1967 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki opłaty
2013 1966 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1756 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2013 1755 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1754 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2012 8868 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 października 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 8867 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna Lacka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu